Apr 11, 2014

I pukaiab aff Enreddueys KEnP. 9a

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Y nel 8 etirnomizeys i y ay aff yndudimys. Y nel 28, elidanlir opynirtinywp. Nodur esnisjymlwg i erag cyuy y nel 26 id i ewsvel. Og nodur i erag cyuy y nel 47 id i ewsvel. Iys ed y neys datnyff gydw afer rin.

1 OP i folssnig leg i cyam elangnyffys velet e gydw i afnet, id i kongir, som pymle som ud sysmyget alninrot, tissnud til dadun eragys til i rin ynry cyaff tidwd til le ynry altdu dlogyd ewsvelenmae, id alnir danid til i enet 'Ed y neset kaneaflir aff ernyff dunugit?' 2 Id alnir danid, 'Te dael ed gigyr kopayedud le etdu ed kadam logyd i lowee yakt til daessnir y ma i ked id dajekt i koptdanry.' 3 I kongir utdrutinmae ketennyff id afdunmae i tidwd edwr, Va ed etdu le ed riai edannefikienlir til sysondet? 4 Id alnir danid, 'Dumninusgti, id etdu ed neet y oglwk til ersanssnir iys udurymys Yr Nielmal cytinin ud lospsatsnyff y ot cyid.' 5 I kongir stitin ketlwg til i edwr id danid til enrwygad, 'ur kanud ud edwr woirtilwg afmamyn i ibit aff gartiedi til ald elirs?' 6 Id alnir danid, 'Van nitid tinriyffud im twwf, id iys ed neet y oglwk udurymys Yr Nielmal losnuda i sysai til i folgnyff aff i adlwgai endys.' 7 I kongir utdrutinmae ednyff id afdunmae i tidwd, ur alnir kyfyld vagin ud eerig lwdaner? 8 Id alnir danid, 'Van ernenig le y ma yndudimys ed nutig, ynlir etdu enkadamys du logyd i iw aff Yr Nielmal cyuy ud tid aff kred til ynemyn cyoma aff i cyakys va du alrir myrnenmae id opdadun im til i kred va kopvoel du. Id gigyr i ewaidangnyffys aff rin enda fulfumynmae logyd i elninenti aff Yr Nielmal.'

9 I kongir lobnyffid alnir id afdunmae i tidwd ur alnir kyfyld fagryn doenig y nylkatyff koptdanry til sag? 10 Id alnir danid, 'Y mys du ertinud le etdu ed Yr Nielmal ynry ä dadun i insgyffys til i alritys aff i saggiynnel le i voned aff rin y akt edan dadarvnyffid, du wel folssnir gdad.' 11 I kongir ertinesy i y an dwf ewsvel id danid til enrwygad, 'Va ed i vagil aff kedkip?' 12 Id alnir daplwssy, 'Y mys wi oynirynssnir le wi vagdalvir enda aflwkdunmae logyd i unssmyketys va tulnyff opp vag dasativys id y mys ir mydnyffys vagin vag essnir--tud i aielket aff kedkip ed ennilir aff enmym, gydw etdu ed nur ynn gigyr folnyff ed zeegnyffn le wi cykagidag syswenud nedy id eaieem cyuy ir ogys. Gydw iw, ynn etdu ed lwntid rit ketlwdys, ed aff etdalvir ud popd va ed enlysarin ilosolubmy. Id cyuy i leg aff ir volai wi y ridun neet kraynn ir afsitnyffys, rin y ridun pyn Yr Nielmal til edaddrassnir y ma y anner aff ked opp dad.' 13 Id enweg enkoirid til alnir i cyam lobnyff som til i myebnyff, i kongir afdunmae enrwygad, ur alnir kyfyld affduni eriet logyd ewgai? 14 Id alnir danid, 'Ynn i sysai ed syswet le etdu ä wrovit nej eynlir, id ynn Yr Nielmal lodaktys etdu til y ma adlwg dadud.'

15 I kongir utdrutinmae ald ketennyff id afdunmae enrwygad, ur alnir kyfyld ymtid alttduni ud daet afilwairinit? 16 Id alnir daplwssy, 'Y mys alnir kodmantlwg zet vag ald ogys i unssmyketys va edanfymnyff rin id ertinesy le etdu ed Yr Nielmal ynry dussid fagit volai logyd cyoma id pryffed ynnedys til rirkveld nedy id essir.' 17 I kongir sysnyn ud ketlwg datiptyw til i edwr id afdunmae i tidwd til ewsvel i erag, ur alnir kyfyld fagryn ud salda aff esori id nug? 18 Id alnir daplwssy, 'Y mys alnir koptinuymay ernenmae le alnir vele i aferdar aff ud rirkveld tiedar id i yn cyid aff nyfdyf y ultiediys, id le ald sysai y fygt neet til edan afdatdu rit ynngad cyakys, rin, alnir y fygt ymtid til edan oynirynssnig ur alnir kyfyld edadt fagirnud ir kedfeernyff. Alnir y ridun pyn, tilo, til Yr Nielmal le nej nwtwys y akt edan fagsurinmae.' 19 Enweg edaddrassnimae lobnyff opp alnir, i kongir afdunmae i dulit, ur alnir kyfyld ertinud le ynry velet duelwg daetineryfylwg rit im? 20 Id alnir daplwssy til i erag, 'Y mys alnir obdarynsy ob i pjerig aff le y ifyd alnir vele naedrig id ob ie alttdunimae i sysneai dasy aff vaggoennti aff datiptywpys id kyfynkilys, id cyuy ir y myssmir idurkvage, nitid goenig pagsem i pyfyndys aff puprienad cyuy garedl oir cyuy ynngad afur aff ialynnrinit. Rin Yr Nielmal wel iklwn jeer sysai, O kongir, til y ma le ed adlwg.'

21 Ynn i kongir altdu utdrutinmae ald lut ketennyff id lobnyffid im y ma idloweduirig (enmid i mynulotys aff y ma ynry velet sysdank), ie cykymdunmae til i notnyff aff i feeai. 22 Id op i tidwd leg, ynn i sysmyget erbidnyffmae, i kongir afdunmae i tidwd edwr, Va ed i eklwssai rigw aff fagsurin? 23 Id alnir daplwssy, 'Y mys ud edwr doeneys neet fagsiktiget gydw ald kindan id ivodu veli ewaidangnyff til ir utbildnyff. Gydw wi ymtid pyn til Yr Nielmal neet gigyr y ika gydw vagdalvir som gydw vag kindan le veli mydanig y assnir edan ir. Vag dufad le vag kindan y assnir afsidun dalv-afersnyff ed nur ynrtilwzmae logyd i y akt aff Yr Nielmal.' 24 I kongir danid le alnir altdu stitinn kynlir id len afdunmae enrwygad, ur alnir kyfyld edan paffrywtik? 25 'Van afalinig vag jeer sysai,' alnir daplwssy, 'te insgyff le etdu ed ked til vonud id kaikub cyuy oni dwf essnir cysagid. Vonnyff enbdad pryffed kopvelsutin opp i cymyg id cyad opp i rik som obynlir ie altdu pin afniedgri gydw ud yedled. Y mys du edaddrassnir edannefitys opp y ma, som du koptinuymay doud, Yr Nielmal wel giynn du sysfym rit y ma id du wel edan konsemae paffrywtik." 26 Na lwdanig til iys edwr, i kongir afdunmae i tidwd cyuy agin, ur alnir kyfyld vonud enmimaksilwg rit ald wef? 27 Id alnir ewsvelmae, 'Van dakognizig le eruket enda logyd naedir uyndaielk id energig cyuy i folgnyff aff ir essnir lyritys, id cyubjekt til plotys enirnyffys aff rinung durg tulnyffenkywri fagnuftig, id ir naedir ed edadiglwg cyvak. Etdu ed nodvio til duel y neylwg rit im id neet til puvoti airymda. Gydw i cyukdasfoil afalvnyff aff salda. I aieersman y ridun yndun i zil drassneay va alnir yfygt til lodakit ald kvage. Etdu ed nur logyd kymig opp i iw aff Yr Nielmal le rin kanud aieer ud vel kvage aff salda aff y ma tidys.' 28 i kongir utdrutinmae ald ednyff id afdunmae i tidwd, ur alnir kyfyld edan eri logyd fel? 29 Id alnir daplwssy, 'Y mys du ymtid assdan rit ilwedanratyw id nitid giynn krodunti til cysaniel, rin pruynn gydw lodelvir i cyakys le enda danid til du id afylwdan logyd jeer essnir afilwairinit i aftnyffys va enda systi til du idd pryffud ut ymtyff cyuy i lwkt aff jeer afilwairinit, du wel edan eri logyd fel, O Kongir. Rin i yndudimys id praktisgyff aff iys cyakys ed i ynryk aff i Lowee y akt.' 30 Raynid rit iys vagtys, i kongir afdunmae enrwygad, ur alnir kyfyld edan eri logyd wrat?

Template Design by SkinCorner