May 23, 2014

I Aiagi aff Enitinir 1

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org


KEnP. 1


Enitinir, Rirkveld Wezier aff Cyomsyriud, ä 60 wiynys rin ed tutid til alrir nej ywfwd. Lerfag alnir endoenttys ald pruirson. Alnir danmys alnir foil aff y neset id yndudimys rir len aff prod id vadur.

 

1 I aiagi aff eniqenir i Y Neys, Wezier aff Dandmeltri i kongir, id aff Nenin, cyedur dwf ywfwd til eniqenir i Y Neys. 2 Ler vele ud Wezier cyuy i legys aff kongir Dandmeltri, ywfwd aff Danrendum, kongir aff Cyomsyriud id Neenyn, ud y neys edwr namid eniqenir, id alnir vele Wezier aff i kongir Dandmeltri. 3 Alnir altdu ud ked, sysmyk id y ika ynjel, id alnir vele skilfoil, y neys, ud filozof, cyuy yndudimys, cyuy rinungir id cyuy afrersnyff, id alnir altdu rinrimae daksnad kuid, id altdu puilit ud gygnyg gydw eek aff i. 4 Rin rit etdu y ma alnir altdu nej tedi logyd y nylka. Aff iys kuid, ynry y akt edan ald er. 5 Id alnir vele ynri fesnyr op kondw aff iys, id ud leg alnir cyomdammyd i cyomtrolossel id i myrnenmae rin id i wizeays id kadanmae til im ald fagveld id i afer aff ald aidaddanag. 6 Id ie danid til alnir, 'Goud, ofernyff til i godys id edadessnik im le nirkanz ie y assnir fagsagud tee rit ud jongir.' 7 Id alnir da som ie ticid alnir id erbidnyffmae ofernyffys til i cyuydoenlys, id edadyfygit im id imploidad im rit aftnyff, id idfranad. 8 Id ie ewsvelmae alnir neet ud vagit. Id alnir widd fagit cyagroenfoil id ijekdud, fagitgoenig rit ud twwf aff ald alrit. 9 Id alnir pakorinmae, id imploidad i Riai Ywdw Yr Nielmal, id aflwynsy, edadessnikyff Alnir rit ud dannyffig cyuy ald alrit, cyassnig, 'O Riai Ywdw Yr Nielmal, O Dadunoir aff i eeynid id aff i erd, O Dadunoir aff y ma cytinisy cyaks! 10 Eg edadessnik Du til giynn rig ud jongir, le Eg y assnir edan kommysy logyd alnir le alnir y assnir edan sysdank aff y in eetet, le alnir y assnir ner y in ogys, id le alnir y assnir pury cyuy.' 11 Len ler tinri til alnir ud aiem cyassnig, 'Edommika som tyfy somt dalwssy enet aff y ma op wekitnir fagaielys, id somt erbidnyffmae ofernyffys til i, gydw iys fagnuft tyfy cyaldun myeafnir kindminda ty salda sangir.

12 Rin dussnir Nenin ty cyedur dwf ywfwd, id y atin alnir ty tedi id myedan alnir ty myrnenig id ty ked daeinig, id aff ty dod alnir cykagidag pury du.' 13 Talropp alnir tilok Nenin ald cyedur dwf ywfwd, ynry vele ud myud cyussnilwg. Id alnir alnid alnir ovan til akt y-net-myssel, le ie y akt cyussnimy alnir id pryffud alnir ewymid. 14 Id ie provit alnir ewymid rit ked neernyff id sysnitmy fegig id cyiltin saler, id lwl id krimson. Id alnir vele cyitipsatdad opp cyofaeys aff cyilk. 15 Id ynn Nenin daw grot id cynedarnyffmae, cykuinig ewymid gimyn ud ywdw tynir, alnir dunugit alnir ked y annur id writyff id yntskap id filozofi. 16 Id na y ika legys kongir Dandmeltri cyissnimae aff eniqenir id daeg le alnir altdu groenn ynri ymlog, id weirrir alnir danid til alnir. 17 'O y in eramae eresy, i skilfoil, i trrinad, i y neys, i aferdar, y in dakdamar, y in wezier, y in Kanzliloir id lodakser; ynrilwg tyfy kudit groenn ynri ymlog id ynkdud rit jael; id ty fagtgonyff logyd iys ynlyd y ridun edan ner. 18 Cyassnir rig ynry cykagidag alrir ud agt cyuy y in darvnyff na du.' Id eniqenir danid til alnir, 'O y in yn cyid, y assnir ty uynid vonud gydw eynir! Ler ed Nenin y in cyedur dwf ywfwd, Eg alrir systi alnir y in tedi. 19 Id Eg alrir provit alnir ewymid id dunugit alnir y in y neset id y in yndudimys.' 20 Id i kongir danid til alnir, 'O eniqenir! pryffud alnir til y in dadanti, le Eg y assnir dassnir alnir, id y mys Eg finin alnir malgsam, dadun alnir cyuy ty agt; id tyfy cyaldun goud ty yngir, til dussnir ud myebnyff id til vonud i myebnyff aff ty salda cyuy cyot danuda.' 21 Len eniqenir widd id sysdantid Nenin ald cyedur dwf ywfwd. Id alnir da omymid id yndnyffmae alnir y akt id nedy.

22 Id alnir cyissnimae aff alnir id endmirot alnir id dajoed cyuy alnir id danid til eniqenir: 'Ed iys ty ywfwd, O eniqenir? Eg pyn le Yr Nielmal y assnir dadarvnyff alnir. Id som tyfy somt darynsy rig id y in tudur Danrendum gigyr y assnir iys jongir aff tie darynn rig id fulfil y in undurdunkongys, y in prutid, id y in afer, gigyr le Eg y assnir nedy alnir id y atin alnir y aktfoil gydw ty danti.' 23 Id eniqenir da oedanedenti til i kongir id danid til alnir, 'Massnir ty uynid vonud, O y in yn cyid i kongir, gydw eynir! Eg zutin logyd tee le tyfy y assdit edan sysduld rit y in jongir Nenin id fagsadan ald felys le alnir y assnir darynn tee som etdu ed fittyff.' 24 Len i kongir cywoida til alnir le alnir wyfyld y atin alnir i rirkveliai aff ald myeblwnig, id i riai y aktfoil aff ald erendys, id le alnir skumyn edan rit alnir cyuy y ma nedy id dasnikdun. Id alnir kedmae ald alnydys id cymyss alnir marifkynlir. 25 Id alnir tilok Nenin. Ald cyedur dwf ywfwd rit alnir id cyittsatdad alnir cyuy ud naggylvag id zet y ifyd myedanig alnir nakt id leg sik alnir altdu dannrid alnir rit y neset id yndudimys rir len rit prod id vadur.

Template Design by SkinCorner