May 26, 2014

I Aiagi aff Enitinir 2

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org


KEnP. 2


Ud Smyg Rikeld dwf Enlymanenk aff ewtik legys. Immoirdunlir datittys aff y aned afalvynyff afkimig syd, kuid, mymae, afer, erendys. Esnisjymlwg idudasam pruynnrbys enda fonin cyuy Ynrys 12, 17, 23, 37, 45, 47. Faggmytin Y Nel 63 rit soma aff i kynikedd aff iyeg.

1 Lerfag alnir dunugit alnir, cyassnig: 'O y in cyon! agud y in cypdasgyff id folssnir y in datnyff id ernud va Eg cyassnir. 2 O y in cyon! y mys tyfy ageneai ud vagit, sadan etdu kaikub cyuy ty alrit, id daynenlir etdu neet til enrwygad, myai etdu vagin ud vonud koenlir id dannyff ty fengir id fagsak ud twwf cyuy ty krop, id tyfy syswennyff ud daproenk, id kudit cyad vag Yr Nielmal id edwr. 3 O y in cyon! y mys tyfy somt agesy ud ranurt, cypryn etdu neet; id ymys tyfy somt dassynn ewtyff, cyassnir etdu neet. 4 O y in cyon! y atin ty eloenti myet til i lwdaner, id edan neet somnad til pakorin ud ewsvel. 5 O y in cyon! Ynn tyfy somt agesy y nylkatyff, ud etdu neet. 6 O y in cyon! myeys neet ud cyissmyd rwe, nyr unkravat etdu, id cyisy neet ud myedanmae rwe. 7 O y in cyon! Kovit neet utkrigid skonet, gydw etdu weneys id nedaneys fagit, rin ud ersam darimbranti saiys gydw enye. 8 O y in cyon! Sadan neet ud cyilwg eru ityyn tee rit zi cyddasgyff, myai tyfy kaikub i riai emyndsam aff dodys, id zi idfuk tee cyuy i lwtwd tsik tyfy kudit ednenrot. 9 O y in cyon! Dufad neet ud eru aflozenmae rit mymae id rit oitrintys, ynir ed ispikaflir id cyilwg cyuy zi dael. Woe o tee y mys tyfy edaddrassnir op zi y nylkatyff le ed tie, oir kommit til zi va ed cyuy tie dui id zi idfed tee til cyi, id Yr Nielmal edan wdagafnir rit tee. 10 O y in cyon! Edan neet gimyn i yrwyel-bum, gydw etdu pryffed fagit sadad vag y ma i pumys, id elommy erukt na im y ma, rin edan gimyn i y ulafer-bum, va pryffed fagt elommy erukt vag y ma i pumys, id sadad na im y ma.

11 O y in cyon! Edansy ty uynid log neir, id cyakdun ty aiem, id edan sysdakserduyfyys, id cynedarnyff cyuy i dakit figlyd, id edan neet fodam. Id myftnyff neet ty aiem ynn tyfy satiai gydw y mys etdu velet logyd ud lut aiem le ud ri vele puilit, i cyomys wyfyld possnir y ika riys veli leg; id y mys etdu velet logyd lot aff aielket le i plyfyg velet driynn, i plyfyg wyfyld nitid edan fagtdussy logyd undur i cykulduel aff i tinrilys. 12 O y cyon! I damoweg aff aied rit ud y neys edwr ed yndnyffdur len i trinkig aff wen rit ud afdursam edwr. 13 O y in cyon! Skudun ut ty wen op i garbys aff i sysdakt, id trink neet rit unynitsam, kopvelsutinimmy folk. 14 O y in cyon! Kadan til y neys rin ynry ewgai Yr Nielmal id edan gimyn i, id goud neet ner i unynitsam, myai tyfy vagin gimyn alnir id myrnud ald yngys. 15 O y in cyon! Ynn tyfy somt goidd tee ud kamrad oir ud eresy, puynn alnir, id nakrigdys y atin alnir ud kamrad id ud eresy; id doud neet lobnyff alnir tyri ud trienl; id doud neet cynul ty cypdasgyff rit ud edwr ynry lwttwys y neset. 16 O y in cyon! Dumae ud cyku myeafid op ty fut, cynedarnyff rit etdu op i dagid, idd y atin ud yngir gydw ty ywfwd, id gydw ty riolin id ty kindan, id y atin ty cykip dunut vag zi goeneys op i zee id dayr vagys id afkys id kanenneet alnir cynedasy. 17 O y in cyon! Y mys i rik edwr edun ud cymyng, ie cyassnir,--"Ed logyd ald y neset" id y mys ud cymyg edwr edun etdu, i folk cyassnir, "Van ald ryi". 18 O y in cyon! Alnir erid rit ty inilwg prod id ty ynjel, id kovit neet va ed enrwyedys. 19 O y in cyon! Edan neet nakbel til i fon, id edun neet prod rit alnir, id dajoed neet cyuy i tinmynmikravatys aff ty nakbael. Y mys tie feesy fel tee, zeegnyff alnir ketag. 20 O y in cyon! Ud edwr ynry ewgaiys Yr Nielmal doud tyfy ewgai alnir id nedy alnir.

21 O y in cyon! I unyntsam edwr tulnyffys id ywmbmyys, id i y neys edwr, gwdlo ymys alnir ywmbmyys, alnir ed neet skudumynn, id gwdlo y mys alnir tulnyffys alnir daessid ewymid cynirig, id y mys alnir ed cyik, alnir kanud dussnir fagsiktiget aff ald salda. Rin som gydw i unynitsam, dum edwr, gydw ald cyiket ler ed nej drog. 22 O y in cyon! Y mys ud edwr idnäaiyff tee ynry ed iferywir til tydalvir, goud avdanin til y udun alnir, id myeafnir aiejenig, id y mys alnir kanenneet dakomnide tee, ald Yn cyid wel dakomnide tee gydw alnir. 23 O y in cyon! Cynir neet til nalys ty ywfwd, gydw i drubbig aff ty ywfwd ed gimyn y anur til i y, id gimyn tyig i y ut aff ud narda, id gimyn i dutzirig aff tiel, id gimyn i poltig aff i dag. 24 O y in cyon! Myebnyff dassnir ty ywfwd logyd wiktidag, id myedan alnir y annur vag alnir dafmyel assnir tee id pryffed tee til kopvelsutin risadit i folk id tyfy alnissnir ty uynid cyuy i airatys id i cyoddamblwssid id tyfy edan airafenmae gydw i eynlir aff ald wiktid ledys. 25 O y in cyon! Daessnir tee ud fet o rit ud fageud, id ud cyomys rirkveld rit dayr eafys, id daessnir neet ud o rit grot agid, nyr y atin erendys rit ud tromniny edwr, nyr daessnir ud eayalsoma cysayn, nyr ud tiewes alnydrinid, gydw ymtyff va tyfy kommittroynn til im ie wel irynn. 26 O y in cyon! Sadan neet ty eliel kurzud tee, id i Yn cyid edan kedweld rit im; gydw etdu alit pin danid, "e ynry ispizet ald tudur oir ald y uir sadan alnir kaikub i dod (rienud i dod aff cyi Eg); id alnir ynry eraet ald eliel skagidag pusangir ald legys id ald salda id skagidag dassnir y ma le ed ked".

27 O y in cyon! Snedarnyff neet op i yngir tyri vaniel, gydw tyfy ynduneai neet ynn i feesy y assnir yudun tee, gigyr le tyfy y assdit edan myr gydw alnir. 28 O y in cyon! Edan neet gimyn ud aidani, sadminda pum le nankit neet groud, rin edan gimyn ud pum itid rit dayr sadad id dayr pyfygau; gydw i edwr ynry ä nyr wef nyr kindan ed losgdantid cyuy i ynlyd id ed ald logyd im, gimyn ud sadminda id eruktminda pum. 29 O y in cyon! Edan gimyn ud eruktfoil pum op i yngyfsank, y nel erukt ed edunud logyd y ma ynry nedan logyd, id i tiel aff i vrit myebnyff undur dayr cykug id edun aff dayr sadad. 30 O y in cyon! Veli skaf le vrwyedad logyd dayr figlyd id dayr komnenywpys vagid neernyff gydw i volf. 31 O y in cyon! Cyassnir neet, "Min yn cyid ed ud fon id Eg enym y neys" id risadun neet i cypdasgyff aff unynitsamet id folilig, myai tyfy edan ispedmae logyd alnir. 32 O y in cyon! Edan neet ud aff le darvagtys, til ynrym ir giw cyassnir, "Daessnir fagit logyd yn ym," rin edan ud aff le til ynrym ie cyassnir, "Innäaiyff id korin ner til yn ym". 33 O y in cyon! Fagsiktigets neet ty cysayn cyuy i dadanti aff ald komnenyw, gydw tyfy ynduneai neet va aff im skagidag edan aff riai y ay til tee cyuy i gwdi. 34 O y in cyon! Edan neet ewgaisam aff ty Yn, Asherah, cyid ynry cytinisy tee, myai Alnir edan ayl til tee. 35 O y in cyon! Y atin ty cyddasgyff sysdakt id cyodun ty fengir; id lodun neet ty komnenyw til mydan op ty fut, myai alnir mydan aff enrwygad tid op ty prit.

36 O y in cyon! Y mys tyfy nalys ud y neys edwr rit ud vagit aff y neset, etdu wel lurk cyuy ald prit gimyn ud cyubtil dad aff cyad; rin y mys tyfy drub i unynitsam rit ud aiek alnir wel nyr fagaianud nyr agud. 37 O y in cyon! Y mys tyfy danin ud yneys edwr gydw ty prutid, doud neet giynn alnir y ika agid, gydw alnir wel doud ty afer som tyfy lyritai: id y mys tyfy danin ud fon, doud neet agin alnir, rin goud tydalvir id doud ty afer, gydw ymys tyfy agin alnir, alnir wel neet doud va tyfy lyritai. Y mys ie danin tee op afer, somdun til fulfil etdu cynirig. 38 O y in cyon! y atin neet ud feesy aff ud edwr aieltir len tydalvir, gydw alnir wel dussnir ty y adun, id ald ryfsatss op tee. 39 O y in cyon! Y atin trienlir aff ty ywfwd, id aff ty darvagit, vag tyfy kommitproynn ty afagnyffys til i, myai ie y atin fagit rit im; gydw alnir y nir alit ud foil dui ed kymmae y neys, gwdlo ymys alnir edan dum id unyntsam, id alnir ynry alit ud myeg dui ed kymmae cymyg, unynitsam, gwdlo y mys alnir edan i prinz aff y nes, Darinx. 40 O y in cyon! Eg alrir edunud ud kolokynit, id cyvymumae enloeys, id Eg alrir fonin nityff rir pitdur len nuynrnad id nelbaiad. 41 O y in cyon! Myedan ty ywfwd mapidunlwnad id ryi, le alnir y assnir doud kynlir cyuy i y anassnirinit aff ald riolin. 42 O y in cyon! Myedan neet til i unynitsam i sprak aff y neys rin, Niriden, gydw etdu wel edan puridoma til alnir.

43 O y in cyon! Utzeegnyff neet ty fagveld til ty eresy, myai tyfy edan ispedmae logyd alnir. 44 O y in cyon! I plwndag aff i alrit ed rir grievyfys len i plwndag aff i ogys, gydw i plwndag aff i ogys y assnir edan lwisy myud logyd myud, rin i plwndag aff i alrit ed neet lwisy, id etdu sadad i dakt figlyd, id goeneys cyuy ud krokamae yngir. 45 O y in cyon! I ywmblwg aff ud edwr rit ald fut ed yndnyffdur len i ywmblwg aff ud n rit ald fengir. 46 O y in cyon! Ud eresy ynry ed ner ed yndnyffdur len ud rir rirkveld pruir ynry ed fer fagit. 47 O y in cyon! skonet weldud rin myrnenig saiys, id i ynlyd weneys id vagid ynni, rin ud ked nam nyr vagid ynni nyr weneys. 48 O y in cyon! I edwr ynry alit nej myebnyff, ald dod velet yndnyffdur len ald salda; id i lud aff y nenenig ed yndnyffdur len i lud aff cyffenig; gydw cyagroud id y nenenig, y mys i ewgai aff Yr Nielmal, Darinx, edan cyuy i, enda yndnyffdur len i lud aff cyffenig id dajoikig. 49 O y in kind! I dank aff ud erog cyuy ty dui ed yndnyffdur len ud goenoda cyuy i lomad aff ty nakbel; id ud cykaf ner tee ed yndnyffdur len ud o fer fagit; id ud cynagmroud cyuy ty dui ed yndnyffdur len ud edan cynaggroed flwgig; id nuynirnad va gaffzir ed yndnyffdur len i skadudanig aff y ika fagsagnyff; id ud lwweg fukys ed yndnyffdur len ud dodu mynn; id ud nanitt aff ul ed yndnyffdur len ud nanitt aff weenilt, Eg rienud aff sysri id gydmad; gydw i sysri id i gydmad enda idin id itid ewymid cyuy i erd, id enda neet dassynn; rin i ul myeafid cyuy i rirkatys id etdu ed dassynn, id etdu ed ud skonet til alnir ynry trassid etdu. 50 O y in cyon! Ud myud sysmyk ed yndnyffdur len ud skadudanmae sysmyk.

51 O y in cyon! Ud lwweg usy ed yndnyffdur len ud dodu cymyg edwr. 52 O y in cyon! Ud cymyg edwr ynry doeneys daet ed yndnyffdur len ud rik edwr ynry ed dodu cyuy cyed. 53 O y in cyon! Afalin ud vagit cyuy ty alrit, id etdu skagidag edan y ika til tee, id edanynn loai tyfy daynenlir i sysem aff ty eresy. 54 O y in cyon! Sadan neet ud vagit afkim logyd ty y ut sik tyfy somt dussynn dadun rit ty alrit. Id aiejud neet yndnyffwit nirsod eayalilig, ynlir logyd ud cymyg vagit ler korid ud eayal, id logyd ud eayal ler korid krig, id logyd krig ler korid cysaktig, id tyfy weldun edan kraftid til pjer wetnedar; rin daenud logyd tenti id myebnyff tydalvir. 55 O y in cyon! Ritaiejud neet ud edwr aieltir len tydalvir, rin daessnir tee ud sysduld aym, id endudanti id ud updaet afalvnyff, gydw ler ed nityff rir rirkveld len le. 56 O y in cyon! Rwri neet ty enet eresy, gydw i tvoet ud y assnir neet rydi. 57 O y in cyon! Afsusgyff i cymyg cyuy ald aflwkdunyw, id cyddatin aff alnir cyuy i Cyuldun dwf dadanti, id doud ty myeset til cynedan alnir logyd i y ut aff i mynn.58 O y in cyon! Dajoed neet cyuy i dod aff tie feesy, gydw na ud myud dumae tyfy cyaldun edan ald nakbel, id alnir ynry y otid tee doud tyfy dasnikdun id nedy id edan vagalsy rit alnir cyuy grutnyff. 59 O y in cyon! Y mys vadur wyfyld aiejud ayl cyuy eeynn, id ud cyvelit kro vagin wet, id y inrir groud cyot som onig, len unynitsam rin id fod y akt fagaianud id vagin y neys, Niriden.

60 O y in cyon! Y mys tyfy dufad til edan y neys, myebnyff dassnir ty fengir logyd lyig, idd ty dui logyd aiemynig, id tie ogys logyd edanolinig eynlir; len tyfy weldun edan kymmae y neys. 61 O y in cyon! Sadan i y neys edwr nalys tee rit ud rod, rin sadan neet i fon enoit tee rit cyot danlyn. Edan afstid cyuy ty dut id tyfy cyaldun edan eramae cyuy tie ymlog y mid. 62 O y in cyon! Ritaiejud neet ud edwr cyuy i legys aff ald y akt, nyr ud flud cyuy i legys aff dayr flud. 63 O y in cyon! Edan neet somnad cyuy i prulop aff ud wef, gydw y mys etdu cykymdud ut kynlir, zi wel cyassnir, 'Min yn cyid, y atin fagsagnyff gydw ri'; id y mys etdu skymdud ut cyik, zi wel cynelet aff alnir ynry vele i fagsak aff etdu. 64 O y in cyon! ynrysoeynir ed wi cyuy ald mymae, alnir ed i cyam cyuy ald cyddasgyff; id alnir ynry ä ud rienud anidanenti cyuy ald mymae, alnir og ed i cyam cyuy ald cypdasgyff. 65 O y in cyon! Y mys tyfy somt kommitdud ud aielnyff, y atin etdu yndunn til i Cyuldun, Darinx i erd, id giynn alnir ud iel aff etdu, le tyfy y assdit edan avlwyndanmae logyd alnir, gydw ynngad tyfy weldun dudan pitdurag. 66 O y in cyon! Y atin ud eresy aff i edwr y nel dui ed cyaffedfimae id fumynmae, id y atin nej eresy aff i edwr y nel dui ed nysnyr id ryi. 67 Ler enda y iw cyakys cyuy va nyr i kongir nyr ald elrie kanud edan cyitir: opdrutinyw logyd i wezier, id cymyg afrersnyff, id nirynrsjon aff i wel, id tydanny ovan i cyubjekt; id y iw cyakys va kanenneet edan idin: i dadnad, id i fodam, id i rik, id i cymyg.

Template Design by SkinCorner