May 28, 2014

I Aiagi aff Enitinir 3a

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org


KEnP. 3a


Enitinir dadafys logyd aktiv ildugnyff cyuy afur aff aiat. Alnir skymdud ovan ald afsitnyffys til ald daetineryfys pruirson. Alr ed i vunirsam aiagi aff ur ud lentinminda puflwnurit skymdud fagssdar. Ud mynir plod til idfuk Enitinir dasulmatys cyuy ald ernyff kopimnmae til dod. Ennilirlwg i gwdi aff Enitinr.

1 Lerfag cyninti eniqenir, id ynn alnir altdu enid iys ijunktywpys id pruynnirbys til Nenin, ald cyedur dwf ywfwd, alnir iringimae le alnir wyfyld afalin im y ma, id alnir sgu neet le ewaiat aff le alnir vele utzeegnyffig til alnir trassnies id kopvelsutin id y otinery. 2 Talirna eniqenir cyaff ayl cyuy ald ri id avlwyndanmae ovan til Nenin y ma ald ynjel, id i cysaynys, id i alnyderulwd, id i nirdys, id i kattmy, id ymtyff ynngad le alnir altdu afsidunmae id syswennyffmae; id i y akt aff pudnyfflog id aff fagbudnyfflog myeafnimae cyuy i dui aff Nenin. 3 Id eniqenir cyaff aff myebnyff cyuy ald ri, id veli nun id len eniqenir widd id ninid ald dasnikdud til i kongir, id pakorinmae day. 4 Nun ynn Nenin veldussy le i y akt aff pudnyfflog id aff fagbudnyfflog vele cyuy ald essnir dui, alnir ispedmae i satsnyff aff eniqenir id skoffmae aff alnir, id zet y ifyd mynmig alnir y nylkatid alnir anidanmae, cyassnig, 'Min tudurbruir eniqenir ed cyuy ald nankimald, id alnir yndud nityff nun.' 5 Id alnir tissnud til nalys i cysaynys id i alnyderulwd, id til damyn i nirdys id i tinrilys id edan utgiynntrymai rit y ma le ald tudurbruir eniqenir altdu essnimae. 6 Id ynn eniqenir daeg le alnir altdu nej komnedanyw op ald darvagtys nyr op ald riolin, alnir enroys id jagnyffid alnir logyd ald ri, id danit til yntidan i kongir le alnir altdu skadudanmae ald afsitnyffys id ald fagsagnyff. 7 Id i kongir enroys id kymmae Nenin id danid til alnir: 'Egilai eniqenir myeafid cyuy sysondet, niman skagidag dasy ovan ald ynjel, nyr ovan ald riolin, nyr ovan ald afsitnyffys.' 8 Id i dui aff Nenin vele myfdunmae av logyd ald tudurbruir eniqenir id logyd y ma ald ynjel, id cyuy i rienidfid alnir widd nyr cyuy nyr ut, nyr da alnir grudun alnir.

9 Taliropp eniqenir danindud alnir aff ald tilwlir rit Nenin ald cyedur dwf ywfwd, idd alnir dudasy til edan ynri cyagroenfoil. 10 Id Nenin altdu ud junssrir pruir namid Edannuzenrin, gigyr eniqenir tilok alnir til aldelvir cyuy agt aff Nenin, id provit ewymid id eramae alnir rit i utriai nedy. Id alnir avlwyndanmae ovan til alnir y ma le alnir afsidunmae, id systi alnir aferdar aff ald ri. 11 Nun ynn Nenin veldussy va altdu alninmae alnir vele daizmae rit nwlyg id avundet, id alnir tissnud til kassnir til veli ud ynry erassid alnir, id til y otin ald, tudurbruir eniqenir, cyassnig: 'Min tudurbruir ä jagnyffid rig logyd ald ri, id ä fageinrot y in pruir til rig, rin y mys i Riai Ywdw Yr Nielmal giynn rig i y akt, Eg skagidag pryffud opp alnir i unssmyket aff ernyff dolodanmae.' 12 Id Nenin dudasy til rilodun som til i ywmblwg-blok alnir y akt koptriyn gydw alnir. Id na ud dumae Nenin cykymdunmae etdu ovan cyuy ald sysai, id wdagafin ud pukaiab til Enkald, ywfwd aff Cyen i Y Neys, kongir aff Nirsiud, cyassnig lerfag: 13 'Ermae id sysondet id y akt id nedy logyd Dandmeltrib kongir aff Cyomsyriud id Neenyn, id logyd ald wezier id ald dakdamar eniqenir in dusad tee, O rirkveld konig! Sadan ler edan ninti risan tee id rig. 14 Id ynn iys pukaiab daetineys tee, y mys tyfy weldun upkorin id goud cynirig til i velilegig aff Nedri, id til Cyomsyriud, id Neenyn, Eg wel avlwyndan ewymid i kongdak til tee tyri krig id tyri cysakt-enrralo.'

15 Id alnir wdagafin og enrwygad pukaiab cyuy i nam aff eniqenir til Pendano konig aff Egypt. 'Sadan ler edan ermae risan tee id rig, O y asgad konig! 16 Y mys aff i tid aff iys pukaiab daetinig tee tyfy weldun upkorin id goud til Cyomsyriud id Neenyn til i velilegig aff Nedri, Eg wel avlwyndan ewymid til tee i kongdak tyri krig id tyri cysaktig.' 17 Id i writyff aff Nenin vele gimyn til i writyff aff ald tudurbruir eniqenir. 18 Len alnir tulid i tvo pukaiabys, id cyissmyd im rit i cyisy aff ald tudurbruir eniqenir; ie velet nitidteminda cyuy i kongir dwf nesys. 19 Len alnir widd id wdagafin ud pukaiab gimynyneys logyd i kongir til ald tudurbruir eniqenir: Ermae id sysondet til y in Wezier, y in Dakdamar, y in Kanzliloir, eniqenir. 20 O eniqenir, ynn iys pukaiab daetineys tee, cyomdammy y ma i cyolkaikubel ynir enda rit tee, id sadan im edan nirfekit cyuy kaler id cyuy numafel, id pryffud im til rig op i tulai leg cyuy i velilegig aff Nedri.

Template Design by SkinCorner