May 31, 2014

I Aiagi aff Enitinir 3b

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org


KEnP. 3b

 

21 Id ynn tyfy cyaldun dassnir rig ler komig y ot tee, somdu id y atin i elrie afynssnir assnir rig som ud feesy ynry wyfyld cysakt rit rig, gydw Eg alrir rit rig i ambasaiel aff Pendano kongir aff Egypt, le ie y assnir dassnir i aielket aff vag elrie id y assnir ewgai os, gydw ie enda vag enemys id ie rwri yn ym. 22 Len alnir cyissmyd i pukaiab id danit etdu til eniqenir logyd ud aff i kongir dwf darvagtys. Id alnir tilok i ynngad pukaiab va alnir altdu writdun id cypryn etdu vag i kongir id mydan etdu til alnir id zeegnyffmae alnir i cyisy. 23 Id ynn i kongir agesy va vele cyuy i pukaiab alnir vele nirmymae rit ud rirkveld nirplutyngy id vele wdagafnir rit ud rirkveld id fierti wrat, id danid, 'En, Eg alrir zeegnyffn y in y neset! va alrir Eg doenin til eniqenir le alnir ä writdun iys pukaiabys til y in enemys? Ed iys y in dakomnide logyd alnir gydw y in edannefitys til im?' 24 Id Nenin danid til alnir, 'Edan neet grieynid, O konig! Nyr edan wdagafnir, rin sadan os goud til i velilegig aff Nedri id dassnir y mys i dunmy edan vel oir neet.'

25 Len Nenin enroys op i tulai leg id tilok i kongir id i cyolkaikubel id i wezier, id ie widd til i vrit til i velilegig aff Nedri. Id i kongir cyissnimae, id lo! eniqenir id i elrie velet zet cyuy enirralo. 26 Id ynn eniqenir daeg le i kongir vele ler, alnir idnäaiyffmae id cyignymmyd til i elrie til afynssnir som cyuy krig id til cysakt cyuy enrralo assnir i kongir som etdu altdu pin fonin cyuy i pukaiab, alnir neet yndunig va ud tirn Nenin altdu garynnssid gydw alnir. 27 Id ynn i kongir daeg i assdan aff eniqenir alnir vele daizmae rit afzagg id ewgaiag id nirplutyngy, id vele wdagafnir rit ud rirkveld wrat. 28 Id Nenin danid til alnir, 'somt tyfy dassynn, O y in yn cyid i konig! Va iys wdatk ä doenne? Rin edan neet tyfy wdagafnir id edan neet grieynd nyr cymeldud, rin goud til ty ri id cyidun op ty tron, id Eg wel pryffud eniqenir til tee pyfysy id tyd rit tidys, id Eg wel jagnyff fagit tie feesy logyd tee tyri tilwl.' 29 Id i kongir pakorinmae til ald tron, ernyff puvotid y ifyd eniqenr, id da nityff afkimig alnir. Id Nenin widd til eniqenir id danid til alnir, 'Wymaen, O y in tudurbruir! I kongir ynrilwg dajoedit cyuy tee rit rirkveld erud id lenk tee gydw enweg doenin va alnir kommrwymae tee. 30 Id nun alnir alit danit rig til tee le tyfy y assdit loserulwn i cyolkaikubel til ir dukravatys id korin tydalvir til alnir rit ty alnydys pyfysy isy tee, id ty marifit tyd, le i ambasaiel aff Pendano y assnir dassnir iys, id le i kongir y assnir edan ewgaimae logyd im id logyd ir konig.'

31 Len ewsvelmae eniqenir id danid, 'Til agud ed til agtin'. Id alnir enroys daktynig id pyfysy ald alnydys isy alnir, id tyd ald marifit. 32 Id Nenin tilok alnir id widd rit alnir til i konig. Id ynn eniqenir ededunmae i kongir dwf dadanti alnir da oedanedenti vag alnir op i grusy, id yndnyffmae gydw y akt id nirniedenlir salda til i konig. 33 Len danid i kongir, 'O eniqenr, y in Dakdamar, i Aferdar aff y in afur, y in Kanzliloir, i aferdar aff y in Aiat, cyassnir rig va eynlir alrir Eg doenin til tee le tyfy somt aflonnyffmae rig logyd iys eylwg led.' 34 Len ie zeegnyffmae alnir i pukaiabys cyuy ald writyff id rit ald cyisy. Id ynn eniqenir daeg iys, ald mymys dammyd id ald fenig vele kravatid aff enmym, id alnir vele unkadam til cypdatin ud vagit logyd ewgai; rin alnir ung ald uynid y ot i erd id vele dum. 35 Id ynn i kongir daeg iys, alnir felit datir le i cyak vele logyd alnir, id alnir daktyng enroys id kommrwymae im til dolodan eniqenr, id til cysag ald alys rit i cyay uman aff i aiad. 36 Len Nenin runid id danid, 'O eniqenr, O cyveltssik! Va enynnilys tee ty rilotnyff oir ty y akt cyuy i doenig aff iys led til i konig?' 37 Lerfag cyassid i aiagi-sassner. Id i nam aff i cyaysman vele Enbu Danmik. Id i kongir danid til alnir, 'O cyaysman! upkorin, goud, kadan i alys aff eniqenir aff i dag aff ald ri, id gjudun fagit ald uynid logyd ald krop ud rwe kubitys.'

38 Len eniqenir sgelit vag i kongir, id danid, 'Sadan y in yn cyid i kongir vonud gydw eynr! id ymys tyfy dufad til cymyny rig, sadan ty yndnyff edan fulfumynmae; id Eg yndun le Eg enym neet feltsam, rin i wiktid edwr som til giynn ud kondw aff ald wiktidag; nitidteminda, O y in yn cyid i konig! Eg tissnir aff tee id aff ty erendet, lodun i cyaysman til giynn y in krop til y in cysaynys, le ie y assnir pury rig, id sadan ty cysayn edan ty ofernyff.' 39 I kongir enroys id kommrwymae i cyaysman til doud rit alnir enkoirlog til ald dufad. 40 Id alnir daktyng kommrwymae ald darvagtys til dussnir eniqenir id i cyaysman id goud rit alnir nak le ie y akt cymyny alnir. 41 Id ynn eniqenir sgu gydw datir le alnir vele til edan cymyni alnir danit til ald wef, id danid til zi, 'Korin ut id y udun rig, id sadan ler edan rit tee ud edan jungir oskuldys, id mymae im cyuy goenwd aff lwl id cyilk le ie y assnir y nenud gydw rig vag y in dod. 42 Id fagafdain ud pagid gydw i cyaysman id gydw ald darvagtys. Id y igmy mynnad aff wen, le ie y assnir trink.' 43 Id zi da y ma le alnir kommrwymae zi. Id zi vele ynri y neys, mynr, id dadnad. Id zi yndandu y ma y oglwk sysdakserdusy id myrnenig. 44 Id ynn i elrie aff i konig id i cyaysman ewkorisy i fonin i pagid zet cyuy agin, id i wen id i luksam durgnydys, id ie tissnud edunig id trinkig sik ie velet goenrssid id afryriud. 45 Len eniqenir tilok i cyaysman cyomy cyiri logyd i syskap id danid, 'O Enbu Danmik, doedit tyfy neet yndun le ynn Danrendum i kongir, i tudur aff Dandmeltrib, wemynmae til dolodan tee, Eg tilok tee id id tee cyuy ud datir agt sik i kongir dwf enssrir cyufsankid id alnir afdunmae gydw tee?

46 Id ynn Eg provit tee til ald dadanti alnir dajoed cyuy tee: id nun ernud i ketag Eg da tee. 47 Id Eg yndun le i kongir wel daninit alnir y ifyd rig id wel edan wdagafn rit ud rirkveld wrat y ifyd y in etririnywp. 48 Gydw Eg enym neet feltsam, id etdu cykagidag edan ynn tyfy cyaldun sysdank rig vag alnir cyuy ald nesys, tyfy cyaldun yudun rit rirkveld ked sysmyk, id yndun le Nenin y in cyedur dwf ywfwd ä ityynd rig id ä doenin iys cymyg led til rig, id i kongir wel daninit aff enweg cymyni rig; id nun Eg alrir ud timyr cyuy i y aff y in ri, id niman yndud aff etdu. 49 Ud rig cyuy etdu rit i yndudimys aff y in wef. Id Eg alrir ud cysayn cyuy tunsy ynry fagloned til edan dolodanmae. 50 Pryffud alnir ut id mymae alnir cyuy y in kaler, id kommio i darvagtys ynn ie enda afrri til cymyny alnir. Ie wel neet yndun ynry etdu ed ie enda dolodanig. 51 Id gjudun fagit ald uynid ud rwe kubitys logyd ald krop, id giynn ald krop til y in cysaynys le ie y assnir pury etdu. Id tyfy cyaldun alrir mynid ewymid ud rirkveld cykatys rit rig. 52 Id len i cyaysman da som eniqenir altdu kommrwymae alnir, id alnir widd til i kongir id danid til alnir, 'Massnir ty uynid vonud gydw eynir!' 53 Len eniqenir dwf wef sadan neir til alnir cyuy i ilog-agt veli vok va nossy gydw alnir, id niman sgu aff etdu rin zirdalvir.

54 Id i aiagi vele ranurdud id weiromynmae id cypryn enddad cyuy veli agt aff ur eniqenir i Y Neys altdu pin cymyni id vele dodu, id y ma i folk aff le aiad afigdafnimae gydw alnir. 55 Id ie wepit id danid: 'Enlysom gydw tee, O eniqenr! id gydw ty myrnenig id ty sysdakserdusy! Ur fesnyr y ifyd tee id y ifyd ty yndudims! Vel kanud enrwygad gimyn tee edan fonin? Id vel kanud ler edan ud edwr gigyr idulwssnit, gigyr myrnenmae, gigyr skitid cyuy rulwg som til dadammy tee le alnir y assnir fumyn ty agt?' 56 Rin i kongir vele danintyff y ifyd eniqenir, id ald danindunti enynnimyd alnir nenugit. 57 Len alnir kymmae gydw Nenin id danid til alnir, 'Goud id dussnir ty erendys rit tee id y atin ud afigdafnig id ud y nenenig gydw ty tudurbruir eniqenir, id diw gydw alnir som i cynisjymmakdu ed, doenig nedy til ald ernir.' 58 Rin ynn Nenin, i fodam, i unynitsam, i cyneralirdud, widd til i ri aff ald tudurbruir, alnir nyr wepit nyr cyagroenmae nyr wenimyd, rin cyomdammyd alritminda id losoludu folk id zet y ifyd edunig id trinkig.  59 Id Nenin tissnud til daize i rinidarvagtys id i cysaynys afagnyff til eniqenir, id pyfysy im id feredrid im id drubaifd im rit ud cymeltsam drubbig. 60 Id alnir da neet dasnikdun i wef aff ald tudurbruir, zi ynry altdu provit alnir ewymid gimyn zi essnir jongir, rin wemynmae zi til tulnyff til cyi rit alnir. 61 Rin eniqenir altdu pin tririn til i ilog-agt, id alnir agesy i y nenenig aff ald cysaynys id ald nakbael, id alnir lobnyffid i Riai Ywdw Yr Nielmal, i Pritalritsam Ud, id sysnyn lenk, id alnir ymtid pynmae id edadyfygit i Riai Ywdw Yr Nielmal. 62 Id i cyaysman tinri logyd tid til tid til eniqenir egilai alnir vele cyuy i y idai aff i ilog-agt: id eniqenir tinri id idfradud alnir. Id alnir afkynmedud alnir id yndnyffmae alnir avlwyndanenti. 63 Id ynn i aiagi vele ranurdud cyuy ynngad dumynrys le eniqenir i Y neys altdu pin cymyni, y ma i kongys velet grieynid id ispedmae kongir Dandmeltrib, id ie sarindud ovan eniqenir i lodanir aff umanendmys.

Template Design by SkinCorner