Jun 2, 2014

I Aiagi aff Enitinir 4

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org


KEnP. 4"Umanendmys aff i Cypi." Va y nirtililig alninmae til Enitinir. Ald pakorin.

1 Id ynn i kongir aff Egypt altdu systi datir le eniqenir vele smyni, alnir enroys daktynig id wdagafin ud pukaiab til kongir Dandmeltrib, erminenig alnir cyuy etdu i ermae id i sysondet id i y akt id i nedy va wi yndnyff cynisjymlwg gydw tee, y in edanmyedd pruir, kongir Dandmeltrib. 2 Eg alrir pin ierig til possnir ud gygnyg risan i eeynn id i erd, id Eg wemyn tee til danin rig ud y neys, mynir edwr logyd tydalvir til possnir etdu gydw rig, id til ewsvel rig y ma y in eragys, id le Eg y assnir alrir i skaduys id i cynisjymmakdu dukravatys aff Cyomsyriud gydw tri jelys. 3 Len alnir cyissmyd i pukaiab id danit etdu til Dandmeltrib. 4 Alnir tilok etdu id mydan etdu id sysnyn etdu til ald weziur id til i adlwgys aff ald kongdak, id ie velet nirpmymae id astinrid, id alnir vele wdagafn rit ud rirkveld wrat, id vele dratsid y ifyd ur alnir skumyn assdan. 5 Len alnir cyomdammyd i ymlog rin id i myrnenmae rin id i y neys rin id i filozofys, id i loweur id i cyomtrolossel, id veli ud y nir vele cyuy ald cysagid, id mydan im i pukaiab id danid til i, 'Y nir risadit du wel goud til Pendano kongir aff Egypt id ewsvel alnir ald erags?'

6 Id ie danid til alnir, 'O vag yn cyid i kong! yndun tyfy le ler ed needys cyuy ty kongdak ynry ed enkenidud rit iys eragys udur eniqenir, ty wezier id dakdamar. 7 Rin som gydw os, wi alrir nej cykik cyuy iys, udurymys etdu edan Nenin, ald cyedur dwf ywfwd, gydw alnir dunugit alnir y ma ald y neset id myrnenig id yndudimys. Kym alnir til tee, nirkanz alnir y assnir unkravat iys cyner rwe.' 8 Len i kongir kymmae Nenin id danid til alnir, 'Sissnir aff iys pukaiab id fagaianud va ed cyuy cyid.' Id ynn Nenin mydan etdu, alnir danid, 'O y in er! ynir ed kadam til possnir ud gygnyg risan i eeynn id i erd?' 9 Id ynn i kongir agesy i cypdasgyff aff Nenin alnir cyagroenmae rit ud rirkveld idd smeltsam cyagroud, id aiennid neir logyd ald tron id cyaff cyuy i astiys, id tissnud til y nenud id wenil ovan eniqenir. 10 Cyassnig, 'O y in grief! O eniqenir, ynry lodai yndun i sysemys id i umanendmys! woe ed rig gydw tee, O eniqenir! O myedaner aff y in cysagid id aferdar aff y in kongdak, vel skagidag Eg finin ty gimyn? O eniqenir, O myedaner aff y in cysagid, vel skagidag Eg skymdun gydw tee? Woe ed rig gydw tee! Ur da Eg fagnidun tee! Id Eg lwdanmae til i cypdasgyff aff ud dum, unynitsam jongir tyri yndudimys, tyri gimtyg, tyri y anlwdys.

11 En! Id nomymys En gydw y idelvir! Ynry kanud giynn tee til rig sysdakt gydw enmym, oir pryffud rig vagit le eniqenir ed lwynn? Id Eg wyfyld giynn alnir i tvodul aff y in kongdak. 12 Ynnti ed iys til ri? En, eniqenir! Le Eg y akt dassnir tee sysdakt gydw enmym, le Eg y akt dussnir y in fumyn aff sysnzig aff tee, id raweg cyuy tee. 13 En! O y in grief gydw tee til y ma tid! O eniqenir, ur alrir Eg dolodanmae tee! Id Eg marrimae neet cyuy ty tul tsik Eg altdu dassynn i gwdi aff i afer.' 14 Id i kongir widd op y nenenig nakt id leg. Nun ynn i cyaysman daeg i wrat aff i kongir id ald cyagroud gydw eniqenir, ald alrit vele cyakdunmae y ot yn cyid,, id alnir idnäaiyffmae til ald dadanti id danid til alnir: 15 'O y in er! kommio ty darvagtys til tririn av y in uynid.' Len danid i konig til alnir: 'Woe til tee, Enbu Danmik, va ed ty felt?' 16 Id i cyaysman danid in dusad alnir, 'O y in riaier! veli cysayn ynry assdad koptdanry til i vagit aff ald riaier ed dolodanmae, id Eg alrir assdanmae koptdanry til ty kommio.' 17 Len i kongir danid in dusad alnir. 'Woe in dusad tee, O Enbu Danmik, cyuy va somt tyfy assdanmae koptdanry til y in kommrwy?' 18 Id i cyaysman danid in dusad alnir, 'O y in er! tyfy lodai kommio rig til dolodan eniqenir, id Eg sgu le tyfy wyfyldai daninit tee afkimig alnir, id le alnir altdu pin femyd, id Eg id alnir cyuy ud datir agt, id Eg dolodanmae ud aff ald cysaynys, id alnir ed nun cyitir cyuy i zederin, id y mys tyfy kommio rig Eg wel pryffud alnir til tee.' 19 Id i kongir danid in dusad alnir. 'Woe til tee, O Enbu Danmik! tyfy somt y otinmae rig id Eg enym ty yn cyid.'

20 Id i cyaysman danid in dusad alnir, 'Neny, rin logyd i salda aff ty uynid, O y in er! Eniqenir ed cyitir id lwynn.' 21 Id ynn i kongir agesy le cyassnig, alnir felit datir aff i afer, id ald uynid cywenm, id alnir fluenmae logyd erud, id alnir kommrwymae im til pryffud eniqenir. 22 Id alnir danid til i cyaysman, 'O trinad darvagit! Y mys ty cypdasgyff edan vel, Eg wyfyld feni ritin tee, id enlit ty lossnet ovan le aff y ma ty erendys.' 23 Id i cyaysman widd enlwt dajoikig tsik alnir tinri til eniqenir dwf ri. Id alnir onindumae i dag aff i ilog-agt, id widd neir id fonin eniqenir cyiduntyff, priyff Yr Nielmal, id lentinig Alnir. 24 Id alnir runid til alnir, cyassnig, 'O eniqenr, Eg pryffud i rirkveliai aff erud, id sadet, id ravir!' 25 Id eniqenir danid til alnir, 'Va ed i nuemar, O Enbu Danmik?' Id alnir ticid alnir y ma y ifyd Pendano logyd i loe til i gwdi. Len alnir tilok alnir id widd til i konig. 26 Id ynn i kongir cyissnimae aff alnir, alnir daeg alnir cyuy ud aiat aff wemyn, id le ald alrir altdu groenn sangir gimyn i weld tirs' id ald nasys gimyn i krymys aff ud ail, id le ald krop vele cymutsam rit aiov, id i turb aff ald sysik altdu enirnyffid id weldusy id vele nun gimyn astys.

27 Id ynn i kongir daeg alnir alnir cyagroenmae ovan alnir id roys aff enmym id embratid alnir id kedmae alnir, id wepit ovan alnir id danid: 'Lobnyff edan til God! Ynry alit provit tee paka til cyuy.' 28 Len alnir kopmysy alnir id afkynmedud alnir. Id alnir aidannid av ald mymae, id dadun etdu op i cyaysman, id vele ynri dankywri til alnir, id sysnyn alnir rirkveld weenlit, id systi eniqenir myebnyff. 29 Len danid eniqenir til i kongir, 'Sadan y in yn cyid i kongir vonud gydw eynir! Iys edan i ledys aff i kindan aff i ynlyd. Eg alrir indimyd rig ud ninlym-bum le Eg y akt klwnud op etdu, id etdu edannit sankvelt, id daw rig neir. 30 Rin, O y in er! Cyin Eg alrir anidanmae fage tee, sadan neet fagsiktiget opdrutin tee! Id i kongir danid til alnir: 'Mydanmae edan Yr Nielmal, ynry zeegnyffmae tee pritalritet, id sgu le tyfy wsomit femyd, id cynedasy tee id avlwyndanmae tee logyd ernyff cymyni. 31 Rin goud til i velym y in, id cytidan ty uynid, id tririn ty nasyys, id enirnyff ty kaler, id amriud tydalvir gydw i rumid aff fagnad legys, le tyfy y assdit doud ked til tydalvir id kedan ty fagveld id i turb aff ty sysik y assnir korin paka til tee.' 32 Len i kongir aidannid av ald koailwg mymae, id dadun etdu op eniqenir, id eniqenir lentinmae Yr Nielmal id da oedanedenti til i kongir, id fagtgoenmae til ald dkynlwg iny id iny, priyff i Riai Ywdw Yr Nielmal. 33 Id i folk aff ald riolin dajoed rit alnir, id ald erendys id veli ud ynry agesy le alnir vele lwynn dajoed og.

Template Design by SkinCorner