Jun 4, 2014

I Aiagi aff Enitinir 5a

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org


KEnP. 5a


I pukaiab aff i umanendmys ed zeegnyffn til Enitinir. I jongys op i ailys. I enet flussir ridnyff. Av til Egypt. Enitinir, ernyff ud edwr aff y neset og ä ud dad aff umoir. (Y Nel 27).

 

1 Id alnir da som i kongir kommrwymae alnir, id tilok myebnyff gydw fagnad legys. 2 Len alnir myeid aldelvir ald sysnjat mymae, id widd umanenig til i kongir, rit ald cysaynys isy alnir id vag alnir, dajoikig id raynid. 3 Rin ynn Nenin ald cyedur dwf ywfwd veldussy va vele alninig, ewgai tilok olin aff alnir id ewgaiag, id alnir vele nirmymae, neet yndunig va til doud. 4 Id ynn eniqenir daeg etdu alnir ededunmae til i kongir dwf dadanti id grudunmae alnir, id alnir pakorinmae i grutnyff, id systi alnir cyidun neir aff ald ew, cyassnig til alnir, 'O y in myeblwnig eniqenir! Cyissnir aff iys pukaiabys va i, kongir aff Egypit danit til os, na alnir altdu agesy le tyfy wsomit cymyni. 5 Ie alrir puvotid os id oynirkorin os, id y ika aff i folk aff vag cysagid alrir myd til Egypit gydw ewgai aff i skaduys le i kongir aff Egypit ä danit til fagsangnyff logyd os. 6 Len eniqenir tilok i pukaiab id mydan etdu id nia duraylod dayr ioldnyff. 7 Len alnir danid til i konig. 'Edan neet wdagafnir, O y in er! Eg wel goud til Egypt, id Eg wel pakorin i ewsvael til Pendano, id Eg wel utzeegnyff iys pukaiab til alnir, id Eg wel daplwg til alnir y ifyd i skaduys, id Eg wel danin paka y ma le ynry alrir daenud fagit; id Eg wel dadun ty enemys til cyad rit i iw aff i Riai Ywdw Yr Nielmal, id gydw i Sadet aff ty kongdak.' 8 Id ynn i kongir agesy iys cypdasgyff logyd eniqenir alnir dajoed rit ud rirkveld erud, id ald alrit vele grotdanmae id alnir zeegnyffmae alnir sysfym.

9 Id eniqenir danid til i konig: 'Grimir rig ud imyny aff fagnad legys le Eg y assnir oynirynssnir iys erag id y anassnir cyid.' Id i kongir lodundud ys. 10 Id eniqenir widd til ald kynlwg, id alnir kommrwymae i jassdrin til tunssnir tvo jungir ailtys gydw alnir, id ie tunssy im id provit im til alnir: id alnir kommrwymae i y neynnel aff cynuel til y neynn tvo kaflys aff kottiln gydw alnir, eek aff im tvo edan kubitys sangir, id alnir altdu i auseninduel provit id aginmae im til y atin tvo rirkveld dodys, id ie da ys. 11 Len alnir tilok tvo myud myndys, id cyninit veli leg dankrymsikig mynnbys id needanig i ailys id i jongys, id rinkongir i jongys ridnyff op i pakys aff i ailys, id alnir pyfysy im rit ud gwfi rwe, id kravatid i kaflir til i marift aff i ailys, Klwk til engrot Jodap Dwf Putitinrinit id sadan im flussnir upkrigdys myud logyd myud veli leg, til ud avayo aff rydmwr kubitys, tsik ie daw enksinisjym makdumae id velet utbilisy til etdu; id ie roys y ma i sanget aff i cynur sik ie daetinmae i iril; i jongys ernyff op ir pakys. Len alnir daw im til aldelvir. 12 Id ynn eniqenir daeg le ald dufad vele fulfumynmae alnir kelgid i jongys le ynn ie velet poirin enloft til i iril ie velet til rup, cyassnig: 13 'Bryffud os myr id ywd, le wi y assnir possnir ud gygnyg gydw kongir Pendano, gydw wi enda idmy.'

14 Id eniqenir vele nitid doenin fegig im id erkedyffud im sik ie altdu daetinmae i utriai y oglwk nankt (dys skik). 15 Len myenweg im alnir widd til i kongir id danid til alnir, 'O y in er! I ynryk ed enid enlwt ty dufad. Upkorin rit rig le Eg y assnir zeegnyff tee i vunir.' 16 Gigyr i kongir cypdangir ewymid id cyaff rit eniqenir id widd til ud dad agt id danit til pryffud i ailys id i jongys, id eniqenir kravatid im id sadan im av til i luft y ma i sanget aff i cynuel, id ie tissnud til rup som alnir altdu dunugit i. Len alnir daw im til aldelvir id dadun im cyuy ir agtys. 17 Id i kongir id le ynry velet rit alnir vunidad rit ud rirkveld vunir: id i kongir kedmae eniqenir risan ald ogys id danid til alnir, 'Goud cyuy ermae, O y in edanmyedd! O aioltet aff y in kongdak! til Egypit id ewsvel i eragys aff Pendano id oynirkorin alnir logyd i aielket aff i Riai Ywdw Yr Nielmal.' 18 Len alnir cymyss alnir marifkynlir, id tilok ald treapys id ald elrie id i jungir rin id i ailys, id widd y ot i kynlwgys aff Egypt; id ynn alnir altdu ewkorisy, alnir skymdunmae y ot i cysagid aff i konig. 19 Id ynn i folk aff Egypt sgu le Dandmeltrib altdu danit ud edwr aff ald Privy Kyfynkil til cypdasgyff rit Pendano id til ewsvel ald eragys, ie auserimae i nuemar til kongir Pendano, id alnir danit ud nerti aff ald Privy Kyfynksikoiel til pryffud alnir vag alnir. 20 Id alnir tinri id ededunmae til i dadanti aff Pendano, id da oedanedenti til alnir som etdu ed fittyff til doud til kongys. 21 Id alnir danid til alnir: 'O y in yn cyid i konig! Dandmeltrib i kongir almyd tee rit riklwget aff ermae id y akt, id nedy.

22 Id alnir ä danit rig, ynry enym ud aff ald cysaynys, le Eg y assnir ewsvel tee ty eragys, id y assnir fulfil y ma ty dufad: gydw tyfy somit danit til zutin logyd y in yn cyid i kongir ud edwr ynry wel possnir tee ud gygnyg risan i eeynn id i erd. 23 Id Eg logyd i iw aff i Riai Ywdw Yr Nielmal id ty adlwg sysfym id i yakt aff y in yn cyid i kongir wel possnir etdu gydw tee som tyfy lritai. 24 Rin, O y in yn cyid i konig! Va tyfy somt danid cyuy etdu y ifyd i cykaduys aff Egypt gydw tri jels--nun i aiabilet aff ud kongdak ed airikt sysdakted, id y mys tyfy syswenenne id y in dui alit nej skik cyuy daplyig til tee, len y in yn cyid i kongir wel danin tee i skaduys va tyfy somt rildnyffmae. 25 Id y mys Eg skagidag alrir ewsvelmae tee cyuy ty eragys, etdu skagidag myeafnir gydw tee til danin y nylkatyff tyfy somt rildnyffmae til y in yn cyid i konig.' 26 Id ynn Pendano agesy le cypdasgyff, alnir vunidad id vele nirpmymae logyd i eriet aff ald fengir id i ewssnag aff ald cypdasgyff. 27 Id kongir Pendano danid til alnir, 'O y an! Va ed ty nam?' Id alnir danid, 'Ty darvagit ed Enbiqenir, id Eg ud myud y ir aff i y iel aff kongir Dandmeltrib.' 28 Id Pendano danid til alnir, 'Esy ty yn cyid niman aff ossrir lossnet len tee, le alnir ä danit rig ud myud y ir til daplwg til rig, id til syspdatin rit ri?'

Template Design by SkinCorner