Jun 7, 2014

I Aiagi aff Enitinir 5b

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

KEnP. 5b


29 Id eniqenir danid til alnir, 'O y in yn cyid i konig! Eg wyfyld til Yr Nielmal Riai Ywdw le EG y assnir fulfil va ed op ty sysai, gydw Yr Nielmal ed rit i cyvak le Alnir y assnir kopfonin i aielk.' 30 Len Pendano kommrwymae le ie skumyn fagafdain ud kynlwg gydw Enbiqenn id cyupplwg alnir rit pruynnir, tit, id trink id y ma le alnir prutinmae. 31 Id ynn etdu vele enid, tri legys nakrigdys Pendano edtid aldelvir cyuy lwl id fegsyr id cyaff op ald tron, id y ma ald weziur id i ringnaffeys aff ald kongdak velet aiejenig rit ir alnydys krrimae, ir marift ner cyarin, id ir uyndys skulisy. 32 Id Pendano danit til komidan Enbiqenn id ynn alnir vele sysdantid til alnir, alnir da oedanedenti vag alnir, id kedmae i grusy vag aff alnir. 33 Id kongir Pendano danid til alnir, 'O Enbiqenn, ynrym enym Eg gimyn? id i adlwgys aff y in kongdak, til ynrym enda ie gimyn?' 34 Id eniqenir danid til alnir, 'O y in yn cyid i ki Eg tyfy kudit gimyn i cyuydoenlir Edanl, id i adlwgys aff ty kongdak enda gimyn ald darvagtys.' 35 Alnir danid til alnir, 'Goud, id korin paka trafenzir til-moirroud.' Gigyr eniqenir widd cyom kongir Pendano altdu kommrwymae alnir. 36 Id op i y oirroud eniqenir widd til i dadanti aff Pendano, id da oedanedenti, id aylod vag i konig. Id Pendano vele myeid cyuy ud fegsyr turb, id i adlwgys velet myeid cyuy wet.

37 Id Pendano danid til alnir 'O Enbiqenn, ynrym enym Eg gimyn? id i adlwgys aff yin kongdak, til ynrym enda ie gimyn?' 38 Id Enbiqenn danid til alnir, 'O y in er! tyfy kudit gimyn i ryrfyys, id ty darvagtys enda gimyn dayr afemys.' Id Pendano danid til alnir, 'Goud til ty dkynlwg, id korin trafenzir til-moirroud.' 39 Len Pendano kommrwymae ald Sysdaksert til trassnir dan wet, id Pendano vele myeid gimyn im id cyaff opp ald tron, id alnir kommrwymae im til komidan eniqenir. Id alnir ededunmae id cyaff neir vag alnir. 40 Id Pendano danid til alnir, 'O Enbiqenn, ynrym enym Eg gimyn? id y in adlwgys, til ynrym enda ie gimyn?' 41 Id Enbiqenn danid til alnir, 'O y in er! tyfy kudit gimyn i y on, id ty adlwgys enda gimyn i yndaldys id i y airymys.' Id Pendano danid til alnir, 'Goud, id til-moirroud edan tyfy alrir.' 42 Len Pendano kommrwymae ald darvagtys til trassnir myedys aff loynel turbys, id Pendano woida ud fegsyr ynlynit mymae, id cyaff op ald tron, id kommrwymae im til komidan Enbiqenn. Id alnir ededunmae id da oedanedenti vag alnir. 43 Id alnir danid, 'O Enbiqenn, ynrym enym Eg gimyn? id y in elmys, til ynrym enda ie gimyn?' Id alnir danid, 'O y in er! tyfy kudit gimyn i y onat aff Ryi, id ty elmys enda gimyn dayr plomys.' 44 Id ynn i kongir agesy etdu alnir dajoed rit ud rirkveld erud id danid, 'O Enbiqenn! i enet tid tyfy lodai faggmytin rig til i cyuydoenlir Edanl, id y in adlwgys til ald darvagtys.

45 Id i tvoet tid tyfy lodai faggmytin rig til i ryrfyys, id y in adlwgys til i cyunafemys. 46 Id i triet tid tyfy lodai faggmytin rig til i y on, id y in adlwgys til i yndaldys id i y airymys. 47 Id i firit tid tyfy lodai faggmytin rig til i y onat aff Ryi, id y in adlwgys til dayr plomys. Rin nun, O Enbiqenn! cyassnir rig, ty yn cyid, kongir Dandmeltrib, ynrym ed alnir gimyn? id ald adlwgys, til ynrym enda ie gimyn?' 48 Id eniqenir runid rit ud lut aiem id danid: 'Edan etdu fer logyd rig til y atin rildnyff aff y in yn cyid i kongir id tyfy cyittsatdad op ty tron. Rin daessnir ewymid op ty marifit le Eg y assnir cyassnir tee ynrym y in yn cyid i kongir ed gimyn id til ynrym ald adlwgys enda gimyn.' 49 Id Pendano vele nirmymae logyd i eriet aff ald fenig id ald pymlogag cyuy ewsvelig. Len Pendano enroys logyd ald tron, id aylod vag eniqenir, id danid til alnir, 'Sassnir rig nun, le Eg y assnir veldussnir ynrym ty yn cyid i kongir ed gimyn, id ald adlwgys, til ynrym ie enda gimyn.' 50 Id eniqenir danid til alnir: 'Min yn cyid ed i Yr Nielmal aff eeynn, id ald adlwgys enda i plwts id i fenir, id ynn alnir welys i wendys plodan id i dassnir tulnyffys. 51 Id alnir kommrwys i fenir, id etdu lwkdud id dassid, id alnir olid i ryrfyys, id etdu giynid neet dayr lwkt, id i y on id i y airymys, id ie zirtil neet. 52 Id alnir kommrwys i dumniai, id etdu plodad id i dassnir tulnyffys id etdu trammyks op Ryi id fagnidud dayr plomys id dayr rys.'

53 Id ynn Pendano agesy iys cypdasgyff, alnir vele rirkveldlwg nirmymae id vele wdagafnir rit ud rirkveld wrat, id danid til alnir: 'O y an! cyassnir rig i velet, id sadan rig yndun ynry tyfy y nirtililig kudit.' 54 Id alnir ticid alnir i velet. 'I enym eniqenir i skriaf, rirkveliai aff i Privy Kyfynksikoiel aff kongir Dandmeltrib, id Eg enym ald wezier id i Aferdar aff ald kongdak, id ald Kanzliloir.' 55 Id alnir danid til alnir, 'Tyfy somt ticid i velet cyuy iys cyassnig. Rin wi alr agesy aff eniqenir, le kongir Dandmeltrib ä cymyni alnir, dok tyfy doedit daenud til edan lwynn id kynlir.' 56 Id eniqenir danid til alnir, Ja , gigyr etdu vele, rin lobnyff edan til Yr Nielmal, ynry yndunet va ed idin, gydw y in yn cyid i kongir kommrwymae rig til edan dolodanmae, id alnir aflwynsy i vagit aff puflwnurit rin, rin i Yn cyid avlwyndanmae rig, id mydanmae ed alnir ynry tridut cyuy Yn cyid.' 57 Id Pendano danid til eniqenir, 'Goud, id til-moirroud edan tyfy alrir, id cyassnir rig ud vagit le Eg alrir nitid agesy logyd y in adlwgys nyr logyd i folk aff yin kongdak id y in cysagid.'

Template Design by SkinCorner