Jun 14, 2014

I Aiagi aff Enitinir 7a

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org


KEnP. 7aI naggkadamys aff Enitinir cyuy va alnir folaied ald pruirsod utbildnyff. Air i kongir cyimimys. Enitinir kymys i jongir pildse namys. Alrir endys i aiagi aff Enitinir.

1 Id y nylkatid eniqenir widd cyuy oir ut alnir skymdud Nenin, ald cyedur dwf ywfwd, cyassnig til alnir y neylwg: 2 'O Nenin, y in jongir! Eg alrir doenin til tee y ma le ed ked id nedy id tyfy somt aflonnyffmae rig gydw etdu rit va ed eylwg id cymyg id rit dolodanig. 3 'O y in cyon! Etdu ed danid cyuy i pruynnirbau: Alnir ynry lwdanet neet rit ald oer, ie wel y atin alnir lwdan rit i skruff aff ald alys.' 4 Id Nenin danid, 'Fag va fagsak kudit tyfy wdagafn rit ri?' 5 Id eniqenir danid til alnir, 'Ynlir Eg provit tee ewymid, id dunugit tee, id sysnyn tee nedy id dasnikdun id systi tee rirkveld, id indimyd tee rit i edadit aff daeinig, id cyitpsatdad tee cyuy y in agt le tyfy y akduai edan y in eryp cyuy i ynlyd, id tyfy lodai trat rig rit dolodanig idd lodai dafmamyn rig rit y in irynn. 6 Rin i Yn cyid sgu le Eg vele femyd, id Alnir cynedasy rig logyd i ynjir va tyfy endai zet gydw rig, gydw i Yn cyid sysoninet i protin alritys id y dat i needsam id i enugnad. 7 O y in jongir! Tyfy somt pin til rig gimyn i skoirpyw va ynn etdu cysagys op prys, neaietrtiys etdu. 8 O y in jongir! Tyfy kudit gimyn i sysnizire ynry vele edunig i ralokymys aff i syskir, id etdu tilgiynn rig til-leg id til-moirroud ie wel rydmwr ie ud cyuy y in ralokymys."

9 O y in jongir! Tyfy somt pin til ynry daeg ald kamrad nak cyuy i kiky tid aff wendur; id alnir tilok kymit vadur id skudunmae etdu op alnir. 10 O y in jongir! Tyfy somt pin til rig gimyn ud edwr ynry tilok ud ywd, id daw etdu ewymid til eeynn til ywd ald Yn cyid rit etdu. Id i ywd da neet trafud, id da neet daetin ywdw nog, rin etdu edantinri i fagsak aff felit id cyi. 11 O y in jongir! Y mys tyfy endai eramae rig id dasnikdunmae rig id endai lwdanmae til y in vagtys tyfy wyfyldai alrir pin y in eryp id wyfyldai alrir datid ovan y in doenmiywpys. 12 O y in cyon! yndun tyfy le y mys i cyvad aff i usy oir i cynud velet rydmwr kubitys sangir etdu wyfyld neet idnäaiyff til i woirit aff i nird dwf gwdlo y mys etdu velet gimyn cyilk. 13 O y in jongir! Eg insgyff le tyfy wyfyldai alrir pin y in eryp aff y in dod; id tyfy durg ty nwlyg id ty imynnti lodai dufad til dolodan rig. Rin i Yn cyid avlwyndanmae rig logyd ty kunyff. 14 O y in cyon! Tyfy somt pin til rig gimyn ud tranin va vele zet ewymid op i dungsik, id ler tinri ud cynagmroud id fonin i tranin zet ewymid. Id i cynaggroud danid til i tranin, "Va doeneai tyfy alrir?" Danid i tranin, "I enym pynig alrir til Yr Nielmal." 15 Id i mynryk afdunmae etdu og, "Va ed i ywk aff olys le tyfy olineai?" Danid i tranin, "Talit ed ud jungir uk-bum op va Eg klwnud aff i tid aff pidnyff." 16 Danid i mynryk: "Id va ed le cyak cyuy ty y ut?" Danid i tranin: "Talit ed prod id wekedenlys va Eg pryffud gydw y ma i ryi id i cymyg ynry korin ner til cyuy."

17 Danid i mynryk: "Nun len y assnir Eg korin avdanin id edun, gydw Eg enym unssir?" Id i tranin danid til alnir, "Korin avdanin." Id i mynryk idnäaiyffmae le etdu, y akt edun. 18 Rin i tranin cyddangir ewymid id daizmae i mynryk logyd dayr alys. 19 Id i mynryk ewsvelmae id danid til i tranin, "Y mys le ed ty prod gydw i ryi Yr Nielmal akdaddunet neet tie enlymys id ty nedy ledys. 20 Id y mys le ed ty cynelwg id ty pidnyffys, Yr Nielmal akdaddunet logyd tee nyr ty cynel nyr ty pidnyff, id Yr Nielmal wel neet nirfekit va ed ked afkimig tee." 21 O y in jongir! Tyfy somt pin til rig ud mynn ynry systi erendys rit ud cyomys, id i cyomys tipit cynedarnyffig vag i mynn gydw ud tid; id ud leg i mynn cyddangir opp i cyomys id affe etdu ewymid. 22 O y in jongir! Tyfy somt pin til rig gimyn ud weeynlir cyuy i ynmae, gydw etdu doeneys nej ked til y nylkatyff, rin cynulys i ynmae id nued etdu. 23 O y in jongir! Tyfy somt pin gimyn ud edwr ynry cyneninmae rydmwr y adud aff ynmae, id ynn etdu vele enrweai tid, alnir enroys id daennid etdu, id sysnirnerot etdu, id daedgri etdu, id tilwmyd ovan etdu til i ynri utriai, id etdu skymdunmae ut til edan rydmwr y adud, id dayr riaier danid til etdu: "O tyfy mynzy cyak! Tyfy somt neet groenn id tyfy somt neet cydaenenk."

24 O y in jongir! Tyfy somt pin til rig gimyn i ilumanenss le altdu pin utkaienn til i lwtwd, id zi kyfyld neet cynedan zirdalvir, rin zi kymmae ut til i ilumanenssys, le zi y akt gjudun im rit zirdalvir til i lwtwd. 25 O y in cyon! Tyfy somt pin til rig gimyn i usy le vele kymit id etdu widd til i nutdur dwf ri til daessnir vel. 26 Id ynn etdu altdu goidd vel, etdu tissnud til aidapk aff i, id ie jagnyffid etdu ut id nalys etdu, le etdu y akt neet y iw i. 27 O y in cyon! Tyfy somt pin til rig gimyn i cynud ynry widd til i eet yin rit folk aff kvymidut, id ynn etdu tinri ut aff i eet y in, etdu daeg ud filty ol id etdu widd neir id vrwyskulisy cyuy etdu. 28 O y in cyon! Tyfy somt pin til rig gimyn i goenaff va joimae dayr kamradys op ir yngir til i ofernyff, id etdu vele unkadam til cynedan etdalvir. 29 O y in jongir! I usy va ed neet mae logyd dayr jassnig vagid neernyff gydw flwssid. 30 O y in cyon! I dui va doeneys neet elaft id plyfyg id va ed daedy id kunyff skagidag edan tririn fagit logyd dayr skuldur. 31 O y in cyon! I og cyuy va lwkt ed neet dassynn, i danynid skagidag updussnir aff etdu id updussnir etdu ut. 32 O y in jongir! Tyfy somt pin til rig gimyn ud pum y nel prantiys ie velet tririntyff, id etdu danid til i, "Y mys ewtyff aff rig velet neet cyuy jeer alnydys, ynrilwg du wyfyld edan unkadam til tririn cyuy."

Template Design by SkinCorner