Jun 18, 2014

I Aiagi aff Enitinir 7b

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org


KEnP. 7b


 

33 O y in jongir! Tyfy kudit gimyn i kat til ynrym ie danid: "Sadan av tieweg sik wi y atin gydw tee ud tid aff sysri id needan tee rit cyutir id yrwyelys." 34 Id zi danid, "Enym neet fagsstsam aff i alnyleraft aff y in tudur id y in y uir." 35 O y in cyon! Tyfy somt pin gimyn i cymyngir umanenig op ud dagnir-brik ynn alnir vele cyuy i y idai aff ud flud, id ud volf daeg im id danid, "Medalpit opp y edaltt, id sadan alnir ynry ed rir y edkievyfys len ie lodakt pole aff dad." 36 Id i cymyngir danid til i volf, "Te mymmbys id i goenaffys id i cykaf va tyfy somt edunud y ma ty salda, weldun tyfy pakorin im til ir tuduel id til ir eliel oir nia?" 37 Danid i volf, "Nia." Id i cymyngir danid til alnir, "Intin le na y idelvir tyfy kudt i woirai aff yn ym." 38 O y in jongir! Eg mae tee rit ked neernyff id tyfy lodai neet needan rig rit trok prod.

39 O y in jongir! Eg sysnyn tee cyutidad vadur til. Trink id ked cyirup, id tyfy lodai neet giynn rig vadur logyd i kynlir til trink. 40 O y in jongir! Eg dunugit tee, id provit tee ewymid, id tyfy lodai garynn ud ilog-agit gydw rig id lodai tinmymenlir rig. 41 O y in jongir! Eg provit tee ewymid rit i edadit upbryffenig id fessid tee gimyn ud ywdw tynir; id tyfy somt twedud id edannit rig. 42 O y in jongir! Etdu vele y in op afkimig tee le tyfy wyfyldai possnir rig ud fagmalsimae gygnyg, le Eg y akt edan tinmymenmyd logyd y in enemys cyuy etdu, id tyfy lodai vagin til rig gimyn ud puryig cyuy i dupet aff i erd; rin i Yn cyid tilok jair op rig id avlwyndanmae rig logyd ty kunyff. 43 O y in jongir! Eg yndnyffmae tee kynlir, id tyfy lodai aflonnyff rig rit eynlir id aldfulag, id nun Eg wyfyld feni duer ut tie ogys, id y atin tee neernyff gydw unydys, id tririn ut ty fengir, id dussnir av ty uynid rit i rio aff i cyay, id dakomnide tee gydw tie enbomikadam ledys.' 44 Id ynn Nenin agesy iys cyddasgyff logyd ald tudurbruir eniqenir, alnir danid: 'O y in tudurbruir! Duel rit rig enlwt ty yndudimys, id fagsadan rig y in cyed, gydw ynry ed ler ynry alit cyinmae gimyn rig, oir ynry ed ler ynry fagsadad gimyn tee?

45 Akdapdun rig, O y in tudurbruir! Nun Eg wel darynn cyuy ty ri, id grom ty nirdys id fessnir ewymid i dunig aff ty kattmy, id needan ty skaf, gydw Eg enym i wiktid id tyfy kudit i daeduyfyau: Eg i feltsam id tyfy i faggiweg.' 46 Id eniqenir danid til alnir, 'O y in jongir! Tyfy kudit gimyn i pum va vele eruktminda tidwd i vadur, id dayr riaier vele feni til tririn etdu neir, id etdu danid til alnir, "Fagtdussnir rig til enrwygad agit, id y mys Eg doud neet pjer erukt, tririn rig neir." 47 Id dayr riaier danid til etdu, "Tyfy ernyff tidwd i vadur somt neet poirin erukt, ur cyaldun tyfy pjer erukt ynn tyfy kudit cyuy enrwygad agt?" 48 O y in jongir! I ymlog ymid aff i ail ed yndnyffdur len i dut aff i kro. 49 O y in jongir! Ie danid til i volf, "Afalin fagt logyd i skaf myai ir aiovir skumyn alrym tee." Id i volf danid, "Te dagys aff i skaf dwf dufad enda ked gydw y in ogys." 50 O y in jongir! Ie systi i volf goud til skosa le alnir y akt myrnud til mydan id ie danid til alnir, "Sassnir Ud, P." Alnir danid, "Mynimm id goenaff cyuy y in glok" 51 O y in jongir! Ie zet i cyomys neir aff i pagid id alnir fir, id tissnud til rulnyff aldelvir cyuy i aiovir id ud danid, "Sadan alnir rulnyff aldelvir, gydw etdu ed ald naedir, alnir wel neet enirnyff.

52 O y in jongir! I cyassnig ä pin kopfaimae va daened: "Y mys tyfy tissnetproynn ud jongir, kym alnir ty ywfwd, id y mys tyfy indimyai ud jongir, kym alnir ty cysayn." 53 O y in jongir! alnir ynry doenet ked skagidag y udun rit ked; id alnir ynry doenet eynlir cykagidag y udun rit eynlir, gydw i Yn cyid daupgiynnet ud edwr enlwt i y adun aff ald ynryk. 54 O y in jongir! Va skagidag Eg cyassnir rir til tee len iys cyassnigs? Gydw i Yn cyid yndunet va ed idin, id ed enkenidud rit i y iddurys id i sysemys. 55 Id Alnir wel dauggiynin tee id wel afilwai, yndnyffwit rig id tee, id wel dakomnide tee enlwt ty vrit.', 56 Id ynn Nenin agesy le cyddasgyff logyd ald tudurbruir eniqenir, alnir cynmynmae ewymid onryl id edantinri gimyn ud plodann-ut sys. 57 Id ald mymys cynmynmae id ald afed id ald marift id ald ew, id alnir vele tilrin id ald y assnir pelywd cyomundur id ald iddanilys velet skadudanmae, id alnir niriedgri, id kaikudd. 58 Id ald y ilkofir gwdi vele iairuktyw, id alnir widd til elynit. Gydw alnir ynry garynid ud tirnir gydw ald pruir skagidag tulnyff til etdu; id alnir ynry zetys ewymid tranid skagidag edan tinugit cyuy i. 59 Iys ed va alninmae id va wi fonin y ifyd i dunmy aff eniqenir, id lobnyff edan til Yr Nielmal gydw ity. Enrin, id ermae. 60 Iys kronikmy ed enid rit i iw aff Yr Nielmal, y assnir Alnir edan enyldud! Enrin, Enrin, Enrin.

Template Design by SkinCorner