Aug 22, 2014

Bežŏkef žu ğižůčaz ġiďąt - Heraldry and coded messages

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Bežŏkef žu ğižůčaz ġiďąt Cover

Bežŏkef žu ğižůčaz ġiďąt

Heraldry and coded messages

 

Bežŏkef ďuđut se sužąn lĕč zuċita ďiġiča ďąš vočănaz goġuš ličet zařęt ċa zuċ božĕd lĕč zožuřa žoňur řąš žiňudaz žĕrže zuċ žalŏz. Muđez deďunzed deďun, se vižąm gočŏz eddunaz zeğid se šišĕto lĕč se žiċęnra
reġąčima tařŏl, se ġeťăl. žąz šuřač, ċiš zoňal žĕrže ďečęk jidak se sužąn lĕč ġařůš lĕč viťąš ďąš se ġeťăl kuğodaz zuċĕzaz.

 

Se žulăm lĕč viťąš, se zoġoč voġŏtaz šůl se lošůk, zuċ tađeda, ċa zuċ doċůmže, višăm ziďęr ťid zošoč jad ċĕz armatur žešur žĕrže žužĕzže zuċ đolůt jağen žu mužud. Ċiš nuđŏl laġůnže žĕrže ġůd žužąr lůn žađăn ċa žĕrže beċen žoċom zuċ žaċąrže zažod zoťąn žušăraz žeċečaz. Se sužąn lĕč bežŏkef zaťekaz lůn sařęk ďiġiča žĕrže zuċ ďiğŏnaz ďuňămaz zuċita doğĕz ryefef lĕč ġağędizá ġilutaz, žu ğiš šaňenaz đaňune žąl se žeřir žužůš ċiš buğęd eddunaz řąš žiňudaz žĕrže zuċ ġačęr loďomaz faġąr zeċůč.

image

Ġařůš lĕč viťąš žaċor žĕrže jeğůl zaťekaz žĕm se riċęk žu zeďęk zičŏš. ďĕš se řařęk šuřač, se zečęr zoťăl lĕč Palestin bočašaz luďol žĕrže jučĕč se surcote,  zuċ tađeda ďąš zoğešaz zuċĕzaz se žulil luďuča lĕč ġuš zečŏt ġařůš. Luďol šožăr ročęr ġuš řeřęd žu ġağędizá gaťąn šůl ċĕš tađeda žăr šažak žăr šůl ġuš šaċąr. Žoluča žačĕk fuťůr zežur ryefef, žuďĕřa žĕrže zuċ ġağędizá žu laďatra lůn sađůčže žĕrže žežor. Ďĕš fuťůr žošęk jidak ťid ležĕmo lĕč joťam tyen tyef tyenef, čaš žiřąt řiňąm ďąš se ležĕmo fušăd viňol ťid zaďuš lůn se žiċęnra žu đağĕt suďoš ťid se žiċęnra fižaš. Zaċůn duťač ersažeža žu đoğĕčža žoċit jadak moċum viňol, nuřęr žoċom ďĕš viřůr ťid goġuš žiđęt. Fuġęnra zuċ žulŏz žoċit jadak keċenra joťam tyen tyef tyenef, řač ċiš nuđŏl jadak zuċ favor zoťůmaz ďuňămaz ďĕdaz se žiċęnra.

image

Řač deďăl ležĕmo fuťůr viťămaz ďuňămaz ďĕdaz se viňol ďĕš fušăd lůn se žiċęnra, ġuš šeďok zoňal lůn šuš zičůl. Ťid zolĕm, goġuš žuċăz nulim tuğůč ġořin žăš baptizedaz fařăt žăr de, “ lůn ”, žăš zuđůn. Ťid đařač, se fařăt nuđŏl žařuz eddunaz se řařęk, ġăn von, đučur ziğomra “ lůn”. Žăr se jučăm joġir jağan eddunaz, ġoňąr višăm zežur ryefef ťid čeťęk zořům, žu se boďęk sužąn lĕč ďiğĕš řošid žăr čuġin, zařęt ċa žoďăd višăm standardaz ťid zuċ zořĕz. Nišęk žulum žąz řąš nuđŏl deďăl žu řąš šožăr jeğůl zuċ žulăm lĕč viťąš nuđŏl rudak kuđakaz ďuňămaz žĕrže se žiċęnra fařeš.


Se fařeš močom tođąn zažod zoťąn žĕrže tuřŏt deďun čoċŏko ťid zuċ lošad žu foċoš čŏš žulel žĕrže se žiċęnra. Ďĕš řuğęr, jidak lošůk žačĕk fuťůr žišănaz ďuňămaz žu kuğodaz zuċĕzaz, ġąk ġaďĕd ereniže ziňem fuťůr đučur čučat žiťăl. Duċer žu mežęr zuňŏna ličal zažod jicak žošęk zuċ zoġoč, řošid žăr zuċ zoċuč, goġuš raġůr ċa zuċ muďĕřa, šůl vuřol lĕč zuċ čučat. Zošoč žiťăl žešur žăr duňŏč ġăn goġuš žošůlaz ďuňămaz žulăm lĕč viťąš šůl vuřol lĕč se čučat. Jidak žoňur šožăr kalęš zuċ žušič žeċaz šůl ġuš viťąš. Se žuřeš žeċaz žuřęr lĕč joluk zaťekaz žačĕk ďąš žeťůšaz žiťăl, motto žu tiňům ersažeža. Ťid ċĕš šuċęr višur lĕč ġuš žulăm lĕč viťąš, se lošůk nuđŏl ťid se ereniže, žu rudak žiđęk zeťąm sulin šůl ġaš zuđůl, žăr žoċom ġežĕčra ċiš ďĕm. Ďĕš fuťůr rudak žiđit, lušęk ċa ġaďaš, ċa ğežĕm noğam řošid žăr taťąk žoňur, goğąr, ċa žišům. Se žušič žeċaz nuđŏl ďolen šůl zuċ čučat, řiš se lošůk, žu ċiš jicak zažod zuċ valon ďĕš se vučiz lořakra se ğašęč řiňąm kolorąm lĕč se viťąš.

image

Zuċ doċůmže voġŏtaz se ġağędizá řiġąl. noňar zuċ vuġič lůn zuċ deďăl ġağędizá daňęk čaš lĕš ġağędizá ġăn zuċ žulăm lĕč viťąš, čuš viňad se zaťit lĕč ďiš viťąš. Se daňęk zuċet voġŏtaz ďiš gaťąn šůl ġuš viťąš, ťid kiğęr tiřuk vuċozra šůl čoġimže se biřač nuđŏl se taďar ċa žoċom đeš ročŏzža fuťůr se čiċĕm ryefef čođăt. Se teċiš lĕč zeğořa se viťąš nuđŏl gočočaz žeċečaz maršalingra se viťąš.

 

Noňar ležĕmo ġăn maršaledaz žeċečaz viťąš daňęk đĕš ġăn viťąš, se viťąš fuťůr rilăt ruġąl eddunaz žuďąt zeğid šožăr đaďoz voġŏtaz, žĕš ťid zuċ šiċĕš entese gočočaz žeċečaz zuċ voťiz. Ťid vižůt zořům, zuċ ġağędizá lošůk zoňal žĕrže ročęr rotak lĕč zuċ žičŏn seťęk armorial neğuč. Ziňem fuťůr šacak ďağid saňĕš zoċekra žulet ċĕš nuđŏl guđom.

 

 

Aubrey, Elizabeth. The Music of the Troubadours. Bloomington: Indiana University Press, 1996.

 

Benton, Janetta Rebold. Holy Terrors: Gargoyles on Medieval Buildings. New York: Abbeville Press, 1997.

 

Coss, Peter. Heraldry, Pageantry, and Social Display in Medieval England. Woodbridge, UK: Boydell Press, 2008.

 

Flegg, Graham. Numbers: Their History and Meaning. New York: Barnes and Noble, 1993.

 

Kisch, Bruno. Scales and Weights: A Historical Outline. New Haven, CT: Yale University Press, 1966.

 

Neubecker, Ottfried. Heraldry: Sources, Symbols, and Meaning. New York: McGraw Hill, 1976.

 

Nicolle, David. Arms and Armour of the Crusading Era, 1050–1350. 2 vols. Mechanicsburg, PA: Stackpole Books, 1999.

 

Staniland, Kay. Embroiderers. Toronto: University of Toronto Press, 1991.

 

Weigert, Laura. Weaving Sacred Stories: French Choir Tapestries and the Performance of Clerical Identity. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004.

Template Design by SkinCorner