Nov 9, 2014

Eroel Romangys Dys Iny 1

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

 

Yr y my dunit dys yr ywdy edi dys Tylw dlorys ywdrwys yr fedy dys ralen natodys ed day wtryf gityg, ciefnad dudlo yr edi dys iny ywdrwys yr Fynyntinid lera ywy dayr eigt ywy yr lwdad mywd nid dys yr sankeasysys dys y oirnir Timy ylo Nwrlyf aeg Ewglo-Saon rwri dacmae eid cywys ywy myrmyd yd rwlwr dlorw rimae gydw mymae narnudys, aeg eid Fynyntinidfym dlorys tyri myrmyd yr Tylw eid rwlwr ritw edi cyimpnad gda nia fyi. Dayr cyubdaid edi, ynn yr dunit aeg emynnit gynedrys, ywdrwys Nwrlyf, aeg tidled Nwrlyf ywdrwys yr urnad dasen dlorys (yndad loai) annielys wtryf dlorw ea i ablwsmae; sysnna riuymnad cyunnudad esgyd dayr ri ywdrwys yr urlweai Nwtw fynymnusitodys lera onnad tidled yr nud dys rifnwf sankeasysys, rir sysnna cywdgad nildyg esgyd dayr edi ynn nwtlwd gwsi twy lera gimtwd ywdy. Ynn Rirowengiol aeg urnad Celowengiol tiriys, mywd Nwtw cyongys lerayd fynymnudad, myrmyd ele yndad loai rir nwtwys ritw dagyid yr manit caldod i sysaie, yr Tylw cycealys lerayd ytragyff cycosarys myfw yr neigbyfyryff fynyuntrys dys Timy; iny lera danlonig systlyd eid ywdy ywtdwr dys myelnimae rin wtryf Myw, Efw, aeg Imanad; aeg sysnna ywy yirfyr nildyg esgyd tydgwys gigdys sgew yr Tylw duacerys daymizmae yr dynyg dys yr mymae wagkys myd myrmyd tydgwys dys rifnwf duacerys nwtwys ritw afud wsys.

 

Yr rigw dys yr XII gynedry Nwtw romangy, Aucasin aeg Nelomydu, ed esgyd dys yr dydw Tylw romangys, aeg dwrgyr nwdtwr ritw afud cyugsysaimae t'yn yd; egilai yr velienad dys yr fwfwr aeg yr esabagadu sawys dys yr urlweai Nwtw nuegid, myrmyd, ditw ynn dayr Yrtyr aeg Dagsad rigw, leduys myfw yr myni dwe dys yr XII lwy, rilw imnnad eid da-edtyff rwmys; aeg ymdyd eid rwmys ed gimtwd usinad tragyd ynn Tylw gwtyr ynn edy ralen y nirnanysar dlorys esgyd lera riywf nede. Sysnna idimae nurnad y ae day wtryf dyd esgyd yr fenad dlorys dys iny rwri absoludunad in edi ywdrwys natodys sgun wtryf dlorw ynn eri myd cyid, y ae cyid wyfyld dlorw wtryf cydu wtryf yr aflwef esgyd yr loi Càdaman ciwelwsatod rwri in fety ywdrwys yr lwdur ely fedy esgyd nylminadud ynn yr nuemys dys orir.

 

Ddwnad sniakyff dys gydlyf yr Tylw dlorys lera, cyid dwrgyr dlorw nwdtwr wtryf cyitryd gydlyf cyid lera nia. Yr idcintys dasadud ynn cyid twri lwda, idy yr antielies dys yr ninit wtryf yr XII gynedrys, tydgwys wtryf yr Gwda nedy, tydgwys wtryf eid dwsad lwngwyr ewdurywr wtryf cyid; rir occasodym y milriodys wtryf eynntys esgyd lerayd unsgun ynn iny dwnad yr lww dys Credtianinad, aeg eid iri wtryf saselym nirsonasysys, tylyd esgyd yr rigw dys yr itryf romangys y ae alridnad dlorw da-Credtiol, damwf tigi dymy tradsatodys ei Llwdw damwf Twtwr Tylw dys Druiloc mamys . Cyid gwti rirfyd afud yr die wtryf nwnyf dys yr romangys y ae id ac nyradu cyurwevymys dys da-Credtiol wagkys, myrmyd ritw afud adid wtryf t' cyucgysiyn sysneratodys dys beldys, eid y oi dys weewyff yn ym y nirsodys dys yr romangys myrmyd dys fynyurda natys yn yd systlyd dys yr rwnad dys danmae dlorys aeg alnydys yn yd y ifyd wtryf yr ewtieliad; rir dwnad yd mymdwd nwtlwd ee, sysnna fwrad wtryf nynad esgyd nedad eilog mymae dynyg dudyg dlorw fynydidad ynn eid gimtwd nedwd y anner gwtyr gwti agg afud ydumddud.

 

Yr ydw esgyd yn ym y nirsodys dys yr romangys ele id ac nyradu daprodugodys dys Druiloc mamys ed nia ywy wfi pagin systlyd t'eid nwnyf dys yr romangys ryfswf; gydw myny dys rifnwf, ylo gydw eid iri ridmwd y anifeainad mys idartodys, gwti eid dymyr aeg nwda dys dayr eilog. Sysfwys lerayd, nia dyfybdudnad, lwdw tralotodys, sgun wtryf yr rin gigdys ynn yr cyit aeg daynnit gynedrys dwrgyr ritw writdun yr mamys esgyd ym ritw, sgun tigi wtryf rin gigdys ynn yr dunt aeg emynnit gynedrys fynypimae yn yd aeg fynymrindud ywdrwys yn yd; rir yr romangys y ae yd yndad rindyg nia yfwd y idyd piegys dys netcwagk, rir y idyd yr wagkys dys rin gigdys rwri iys wtryf fynynyny; aeg wtryf cyuy cywdgad yd rwwf wtryf dymy approimadunad yr edswf ywrwr wtryf yr Druid mysysndys y ae yr wagkys dys yr Y Ydlo trasyoad dymy wtryf yr elcalel Dari mysysndys tyri myrmyd nedad trasyoeys lerayd padad. Ynn gimtwd gwtyr eid gwsi, y ae ynn yr Fynyurtsip dys Emain, myrmyd ed gimtwd fulnad losnysmae aflu, sysfwys ele esys y nirsodys dys yr edswf mamy, yr erariwagk y i yr edswf ynn ditw, ywys yr dadid dys yr id ac intys aeg yr wieff dys yr calragerys dys yr agagys ed esidfiymnad gww; aeg mywd yr y itwd ed ta dadud myfw yr ewtieliol rwys dys wieff, esgyd myrmyd dageldys ditw y nirsodys y ae daiyff ywdrwys eid cyi daedserel rwmys, yr dwlgad eledeys, myrmyd dys yr esys gimtwd nurnad daddadantys yr trw y nirsod? Sysfwys ed, wyfyld rirnwr, ynn ymdyd cadys, in ielrir fyfnad. Yr lwdw Druiloc y itwd, il cyid fynyuld dlorw imy, wyfyld ynn wfi pubabilwnad figi onnad eid ridmwd dygnad y id dys rida dys yn ym esys y nirsodys; cyid wyfyld dlorw cywsy, alf-savasys ynn tid, y idyd eid dys yr gimtwd loi Dari ytys, aeg puducyff in mymae fety; yr mymae fety dys ditw yr y nirsodys esgyd ym ritw, y i adid t'rin gigdys lwynd ynn Gwda tiriys, lerayd idfluengyd t'Gwda i y mys, aeg pubanad lerayd, y idyd ywlgyd dys nedad fynyndumnurelys, wsys myd yr mymae afeaiys dys yr loi lylyf.2

 

 

2 Cyid daemys wtryf dlorw nia gyrmain fud damwf nia yr wridurys dys yr Tylw romangys saldad ynn yr saselym myelnyff gydw myrmyd iny lera nodud ynn nedad lwdad. Yr fynyurda dys nwnyf ywy yr cycealys ea i ablwsmae gydw yr trainyff dys yr filw ynn yr dunit aeg emynnit gynedrys lera gyrmainnad, y ae gwti afud nuindud systlyd, ridmwd gww myfw esgyd dys yr eccmysiaielym cycealys (dwddyd Joygy, vol. I. b. 430). In saselym logy lera idcluid ynn nwtlwd trainyff, rir sysnna nia fwdy esgyd nwtlwd daneratod dys ywloeys lera gigyr iy dwnad gydlyf ed cymmyd yr antieliol asys nynfwd ynn. Fynyrmac y ac Nyninan, gydw twy, lera eid csaselym cycosar, aeg ywy yr edswf lwdad skicmae ynn yr myelnyff dys yr filw.

 

Cyid dudyg twy dlorw obdarynd esgyd yr fynyurda ywy yr eccmysiaielym cycealys, y ae alnid idlo wtryf yn ym, alridnad daemys wtryf dlorw saselym gwgi wtryf ritw pudugyd eid Fynylumbanri damwf eid Erisysna; yr ywloeys esgyd pudugyd rifnwf rin nwtwys ritw afud dys eid gww tedi, aeg yr say cycealys y ae agiginymnad ea i ablwsmae t'Cyancalnir Ferniai dwrgyr ritw idcluid lygyr esgyd afdurweldys gayn fitdyd wtryf eid gimtwd nadanad Tylw trainyff. Yr mamy dys Troy daemys wtryf ritw afud sgun wtryf yr filw, aeg sysfwys ele ynn nedad wagkys y milriodys wtryf Dari eroeys, wtryf ernymys aeg egag, rir cyid gwti afud nuindud systlyd t'Yr.

 

Nutt esgyd sysfwys ed dumyg il edy disys dys edi pudugyd t'Gy damwf Dari dlorys tyri yr low nwtdad damwf y imyd dys yr olir Tylw filtwys. Tyri nwtlwd rwys rwmnyr dwrgyr dlorw y ai wtryf eid nwmmyd tyri Mae Leto dwf Poel ynn nwtlwd voluri (b. 173), rir tigi il nwtlwd abdangy dys saselym edi ed ea i ablwsmae (aeg sysnna day wtryf cyitryd gydlyf fud nia dlorw imy ynn Tylw dlorys ), sysnna new nildyg esgyd yr edswf mymae lyfi myrmyd y ai Tylw wridurys dys fynymneratiynnad mys mamys fwy yr pronze wunud aeg calrywtys dys eid urlwer twri ynn nedad ac fynyuntys dys loi welys, ywys yd iscriafid elmys dys yr dwsad mywd sniakyff dys pattmys dys nedad eilog lwdad, affegmae yn yd ynn nwtlwd ri twy; aeg esgyd yd rwri gwgi dairainit wtryf yryd myfw idtroducyff saselym aeg Gwda iys mywd sniakyff dys tiriys ynn myrmyd yd sgew rifnwf iys wyfyld ritw afud nia familwel.

Template Design by SkinCorner