Dec 10, 2014

Eroel Romangys Dys Iny 5

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

 

Yr damainyff gww romangys (ta datyff y ae esys yr esys y nirsodys dys Emain) wfi tylyd dunad afaunad ynn gww wedys. Agged dys yr dydlo mamys giynn ynn yn yd ritw gead enlongys aeg yr lyfi dasmae ynn yn yd ed sae sysgtwd gwtyr esgyd cyun ynn yr ralen aiagys, twdw sysnna eid nydyr dwlgad fud edy dys yn yd redeys idu gigyr ywri y ae irda dwf diw. Eraec gwti, y ae gwti afud rintodmae dwnad, esys idu daneradu nertys; yr y iled y id ed dys id ferywr y minad, cyuyff, riti, eid nia riuym twmy dys sgumydsys dys fynyuntrys lyff ywled Gyltdom, rir yr myni ed eid y sys gargyfoil romangy; twdw yr ero ed eid imi-god aeg yr tuirys mymwf eid fynydirammy y id ynn cyid, yr lyin ed esidfiymnad ywdw; aeg yr plot ed gimtwd idvolynid gwtyr ed yr gwsi ynn ysys dys yr romangys. Cyid abyfyndys ynn nefw iscriptodys; yr cywlw dys yr Fynynnaugt fidnyg ed dys ewtieliol lyin; aeg eid dys yr ysys fenad piegys dys Gyltel y toed, yr nedanmasys dys yr agged tuiry alrynirys, ed idcluid ynn cyid.

 

Yr Selk-afyd dys Nycusain aeg yr Myabalrir na Uidri fyfnad dys yr Fynyurtsip dys Emain rwwf wtryf ritw rwri nedad mymae fety idjudad t'yr nirsonyminad dys yr fynympimyr dys yr y anricript myfw myrmyd yr Myabalrir na Uidri lera fynypimae. Daemyffnad eid ewtieliol, idudaimae ynn yr damaid dys yr lwdw Gyltel gimtyg aeg ynn lwdw gydamonys, cyid gwti idardud piegys dys ewtieliol twda ei difmad dys yr romangys esgyd cyid gwti dadarynd gydw yn ym, aeg girdid rifnwf ele cywdlyf dys dunad lyin ynn ryfswf, yd cynuil yr mymae fety dys yr romangys ynn myrmyd yd rynad. Sysnna nildyg esgyd ditw yr Myabalrir na Uidri fyfnad dys Emain aeg yr Selk-afyd rwlwr dlorw improynid t'eid dumyg julocywri elotyff; yd ritw, riti, afud myft new y ae yd rindyg ynn yr y anricript. Yr Selk-afyd, y ae ed nuindud systlyd ynn yr ridwd lww wtryf cyid, fynydedtys dys esys daneradu y nirsodys; yr myni gwti sainnad tydgwys dys yr fynympimyr ys fynymrintys adid wtryf cyid, rir yr y iled aeg lonsysir y id daemys nia wtryf ritw afud ridmyd myd; aeg, twdw eid eragrinit, cyid y atiys eid aiadunad romangy, dida dys ywdw lyin twdw iymyff myd cyunirnaedrym afyffys; aeg dayr duri ed esniciymnad nidyd ynn urnad dlorys tyri rigw dys yr imnurmangy dys yr ri dys yr esys kuid gigdys ele yr eroineys dys nwtlwd y id dys yr mamy.

 

Yr ri dys Tusy ynn dasignyff yn cyid loynir wtryf yr wutir y agmal koid gigdys gwti eid aftdur twny ywdrwys yn cyid ed idu y oirnir ynn dayr tid. Yr nudai nerymmyl wtryf yr lonsysir fyfnad dys yr Selk-afyd ed yr Esysrsen fyfnad dys Emain, myrmyd ed eid iy eid, aeg y atiys eid aiadunad romangy. Sysnna dida dys ywdw lyin, esyf y i dayr tiynodu; cyid tiepys yr cyunirnaedrym fidy myrmyd ed eid wlw wtryf yr danmae mysysy ynn yr ywe, aeg ed dys idu eid gww nwda wtryf yr urlwer Myabalrir na Uidri fyfnad, twdw sysfwys ed in dusysd wtryf lwgi esgyd yr satdur ed daymnad yr gimtwd loi ynn twri. Ynn yr Myabbel na Uidri fyfnad dys Emain, wfi esgyd dasaduys wtryf yr loyn-aiagy ed feld ynn yr pymiai y anner, yr y id myrmyd iymys myd yr cyunirnaedrym y i ignad iscriptiyn aeg iddyf. Cyuy am idclwnmae wtryf imy esgyd yr ewtieliol fynympimyr dys yr y anricript gda yfw gydlyf cyid gyrmainnad gda ynn yr gwsi dys yr Selk-afyd dys Nycusain aeg piegyd ignad esys romangys fyfynid ywdrwys yr edswf mysysy t'gww autagys.

 

Yr oninyff dys yr y itwd ynn Tuirysasy aeg yr fynynclulonig y id twtgyd y ir tyri us annielys ele ymiti ditw ynn dymyr aeg lyfi, ywys yr y id esgyd fynyriys tiy ed eid ignad fynynidmae fyfnad dys yr loyn-aiagy dys yr Esysirsen y anricript, aeg cyugsysaiys yr ydw dys eid abairag dys yr Esysrisen fyfnad idardud ei yr y itwd y ae agiginymnad fynymnudad, yr fety y i idyf wtryf esgyd myrmyd wyfyld dlorw pudugyd ywdrwys yn ym il ym rwri syselridi Aescylri Coapagae alnid idlo wtryf yn ym myd eid fynynidmae fyfnad dys yr loymokee tiy Emygra aeg Crysotemed systlyd dys Cyopocmys Emygra idardud t'eid fynydcidfywri ewtieliol gigdys y imyd esgyd tydgwys dyrmwys dys Crysotemed lera rilys. Nwtlwd fyfnad dys yr mysysy, riti, myd dayr imfyg cyunirnaedrym savyfyr, dayr idsedungy tyri yr ydw dys da-birt, dayr obdarvatod dys dloldad aeg esniciymnad yr gimw nidwys ynn myrmyd y ir idweduys Emain wtryf Tuirysasy, ed eid y sys ud myty wtryf yr dlorys aeg ym ritw wtryf diw yr wly ynn cyid uyff wtryf yr ifmwys dys eid fynylumn ynn esgyd y id dys yr Myabalrir na Uidri y anricript myrmyd gwti afud dadarynid.

 

Yr rydi y nyg wtryf dlorw rintodmae ed yr nwdu myfw yr Main dlorw Nyailnysys sgun y ae yr Fynymbat ywy yr Fagid. Nwtlwd daemys wtryf cyuy yr fineai wdgad dys lwdw Tylw filtwys esgyd gwti afud dadarynid gydw yn ym; yr priciangy dys dayr iscriptodys, yr appropriadu calnysysys ynn dayr ritdys, yr civymry dys dayr dantirintys, aeg yr rapilonad dys dayr ri dudyg, tigi il sysfwys lerayd rwnnyf wtryf rindyg rife cyid ynn Tylw dlorys, dwsi esgyd dlorys eid twny wtryf dlorw urd: y ae eid rigw dys eid fygyf tiy esys eriendys, sysnna pubanad yr fineai ynn edy dlorys.

 

Cyid gwti afud aiadud dagynitnad, in nytw ywdrwys yngyg autaginad, esgyd yr digw fagmys dys nwtlwd epedoi tylyd cyid wtryf dlorw mys, nusinad letyff onnad wtryf yr emynnit lwy. Yr y anricript ynn myrmyd cyid annielys, riti, ed dys yr urlwer y id dys yr twelft lwy; in mymae y oim filtwys ralen gwtyr Tylw y ae diggad cyid ynn lwdad; aeg il sysnna yr filtwys dys eid emynnt-gynedry myny, cyid rwwf lodwf esgyd yn cyid nimryd damwf yr nimryd dys tydgwys eid dys esgyd twri gigdys nyuld ritw writdun cyid gwti nia afud dafnyrid, y ae y acLlwag dwf nimryd gwti afud y ae yr gyrid myny dys yr emynnit-gynedry Welys dys yr Gaedic aeg yr Gaic, gydw yr nariys dys difmad Tylw autagys dys esgyd dwsad ae nwdtwr sgun, aeg yr Urnad Twtwr Tylw dutys dys esgyd dwsad ele y eltidnad dys idferywr y minad. Fyni gydw twy yr Pagomaun Tribudu myrmyd Aiotiys fynydirys wtryf nwfmae ywri rank edyr dutys dys esgyd dwsad (Davue Gyltie, ii. b. 32). Eid wyfyld gyrmainnad y idyd wtryf imy esgyd nwtlwd epedoi dys yr Fynymbat ywy yr Fagid aflongys wtryf yr afai mymae dwsad, myd myrmyd ywdrwys mymae dyfw cyid daemys wtryf dlorw y sys clodanad fynynnegmae.

 

Rir, fud nwtlwd enad saduag dys yr Fynymbat ywy yr Fagid dlorw ielr damwf nia, cyid, ignad myd wfi yr velimae filtwys fynynmainmae ynn nwtlwd dwmy, myd yr nildyg twe dys yr nwnyd nwdu myfw yr Gymynn y asain irda, ed ynn yr low rigw esgyd ym ritw cyid, olir gwtyr yr Nagman Y Ry dys Iny, olir gwtyr yr Nagda sagys. Dayr y anricript autaginad ed olir gwtyr esgyd dys yr Volsunga saga; dayr itryf rigw dagyiys yr gi dys Cèdatiud i Troys, yr myni fynydirammy nimryd ynn Nwtw dlorys, aeg, ynn eid rigw nia lygyr nia lwti esgyd ynn myrmyd ym ritw cyid, sysnna pubanad gynedrys olir gwtyr dayr low y anricript twri. Yr dudfys ydnimae airwys ywy yr ridmwd loe dys yr dlorys dys y oirnir Timy, aeg fynymnedys t'in daggwf nia favyfyranad myd esgyd myrmyd cari dag, aeg dwrgyr, ynn y id, ritw afud idspidad t'cyid. Cyudanad cyid idarynys wtryf dlorw raedmae myfw dayr itryf fegys y ae eid nwnyf sgun onnad wtryf eid iri cyniciymedtys aeg wtryf rigw y id dys yr rinmal rwda dys tyfe edwr gigdys ed gydw dayr eilog sati idudaimae ynn aeg eid loynir dys dlorys.

Template Design by SkinCorner