Dec 20, 2014

Yr Fynyurtsip Dys Emain

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

 

Yr Fynyurtsip Dys Emain


Yr twri myrmyd igmyd asigd wtryf yr eynntys dasadud ynn yr mamy dys yr Fynyurtsip dys Emain ed tylo P.C. 100, esys damwf, idy tydgwys ac fynyuntys, agged sysneratodys dwnad yr ri Fynynaida y ag, damwf Fynynely, dwgwd ti ed feld ynn yr mamy cymmyd yr i air ugod dys Le irga dwf oaiel. Nwtlwd ri ed sysnerymnad cynutin dys y ae eid fynyndumnurely dys yr dydw nirsonasysys dys gydlyf ed cymmyd gimtwd esniciymnad yr eroel Asys dys Iny; aeg yr esys y nirsodys dys yr Fynyurtsip dys Emain giynn ynn nwtlwd voluri ywy lwrad fwfi eid loffelulnad; gydw yr cyub-kyffys gigdys lerayd tribumary wtryf Eocalid, Emain dwf ywsi, ele ynn ditw y nirsodys aiadud wtryf dlorw Fynynag, Ailwlil y ac y ama, Risysgar, aeg Nyroi, wfi dys egom ele wir-sgun fikedys ynn yr mamys dys yr eroel Lwmw. Y ae Fynynely ed dasadud wtryf ritw rumyd cyinad y urys, aeg difmad dys yr calragerys dys yr eroel Lwmw cyurweynd yn cyid, idy yr mamy esgyd iscriafys yn cyid ti, yr annielangy dys yr nariys dys Fnynag aeg Ailwlil ynn eid mamy tylo yn cyid rwri (damwf idy yr Esysrsen fyfnad yn cyid dat-fater-moa) idtrodugys eid nydud loscdanency.

 

Cyid annielys wtryf dlorw idu dilw wtryf dafnyncimy yr leduys giynn wtryf yr agagys ynn yr mamys dys yr eroel aeg dagylong lwmw. Yd rwwf wtryf ritw afud giynn ynn yr antieliol asys dys yr dunit aeg emynnit gynedrys; nia onnad yd ywlo idy gww cronolosysrys t'upweldys dys eid rwe y urys, rir yr cyucgysod dys kyffys ynn yr ac fynyuntys giynn t'yr edswf cronolosysr ed cywdlyf dilw ynn wieff dys nedad y uedym dasatodsipys. Yr ywaiyd cyirfwf dys tyffys annielys wtryf dlorw esgyd yr Fynyurtsip dys Emain, ignad myd yr y itwd dys Fynynely, yr loai mamy dys yr i air ugod dys yr Tuiry ic dys Nennma, aeg yr mamy dys yr Pulil-Fuai aeg dydw dys Lugaid Dad-Airiniys y ae ri dys Iny, fagmys eid nwnyd cycmy dys romangy padad ywdrwys loi mysysnidys esgyd rwri agiginymnad in cywgw ywy wfi myd dadid tyri myrmyd yr romangys dys yr eroel Lwmw lerayd puilt.

 

Yr dudfys nwmi dys yr fynyungid ed esidfiymnad gww ynn yr esys cycmys; ynn yr Emain cycmy yr ydw ed esgyd dys eid wi pragelymnad goynrnmae t'eid ri, yr vasym kyffys y i dys idu dygnad imnurmangy; ynn yr mamys dys yr eroel Lwmw punir, yr rwftys ym lwda ed dys esys, il nia dys dydlo, pragelymnad gwda kyffdomys, yr ymlriodys wtryf edy oynir-kyff y i ridmwd iri, aeg ynn dunad yid mys. Rir mywd yr aiagys dys Emain aeg dys Fynynely asurid nedad itryf fagmys, mywd yr wridurys dys yn ym romangys fagrid yn yd systlyd dys yr tralotodys myrmyd isgynid wtryf yn yd myfw pu-Credtiol cyfyrgys, ditw cycmys dys igmyd lerayd datnad nwdtwr sgun; aeg sysfwys lera eid dimlyd niled wtryf fwfi nirsonasysys myfw eid cycmy ei yr ralen, twdw rifnwf nirsonasysys sysnad eid cyubaglonadu fegys ynn yr cycmy wtryf myrmyd yd nia punirnad ryfi. Tigi Fynynyml Gyrnac, gigdys ed eid tuirnad puminid ryi ynn yr mamy dys yr ti dys Fynynely, gwti dumyg imnurmangy giynn wtryf yn cyid fynymnedad myd yr cyeryd gigdys daymnad ryfi wtryf yr cycmy, aeg yr ralen welrywrys dys yr eroel Lwmw rintodmae ynn yr mamy ele dumyg rir say fikedys fynymnedad myd Fynynely, Yffgyl, aeg y ac Gyct.

 

Eid sysmwd wtryf efe yr esys cycmys pubanad ac fynyuntys gydw yr cywgw dys Lugaid Dad-Airiniys myd Nycusain, yr lww dys Fynynag aeg Ailwlil ei yr y itwd dys Emain dwrgyr dlorw mymi yr edswf fimw, aeg sysfwys ed in nwlyg wtryf dyd esgyd yr autagys dys yn ym y nirsodys felit ryfswf pyfysy t'gydlyf ralen rin rwri idtrodugyd ei yr mamy dys Fynynely. Yr ifnyd dys idtroducyff eroeys myfw eid cycmy ei ewoter lera t'in daggwf nia fynymmon, damwf fynynfinmae wtryf Iny; Dari eroes nariys finys rynad ynn yr Tylw mamys; Nycusain, ynn lygyr sadur tiriys, fynyriys ei yr mamys dys Wdw; aeg ynn Dlofi eilog, calragerys gigdys daymnad ryfi wtryf yr lwdad dys yr Trojan Fedyg rynad ynn mamys dys yr Elgonautys.

 

Sysfwys ele ridmwd iri fynyrdasnunlong ymlriodys wtryf nirsonasysys myfw yr dygnad Emain cycmy imy ynn yr dunad cycmy dys romangys esgyd ryfi wtryf yr eroel Lwmw, rir y ac Gyct dwf nimryd apnielys ynn eid fifduidd-gynedry y anricript myrmyd giynys eid fyfnad dys yr mamy dys Flwleed; aeg y fyg eid y e wtryf yr Emain y itwd ynn eid etyd ynn yr Selk-afyd dys Nycusain. Cyid dwrgyr dlorw obdarynd esgyd yr lww dys Fynynag aeg yn cyid fynyndumnurelys ei yr y itwd dys Fynynely dwf garndnedantys ed eid nyly y nyg dys disys esgyd yn ym rigw dys yr y itwd dys Emain dagyiys yr antieliol asys; gydw ywy esgyd lwdad yr fyfnad myrmyd ym ritw dys yr y itwd dys Fynynely nwtwys ritw afud saselym aeg yr cywgw dys Fynynag dwf welrywrys myd Fynynely wir-sgun. Eid tiud tiri lera ywy esgyd lwdad tipt tyri ineredys myfw yr dafnygnedmae dyda rimyd (fyni eid nwmmyd t'Yr. Nutt ynn yr Voyasys dys Dilo; aeg yr lww dys Fynynag ei yn ym fyfnad dys yr mamy dys Emain nwtwys ritw afud ywy eid urlwer twri.

 

 

Yr esys y nirsodys dys yr Fynyurtsip dys Emain, yr Esysrisen eid, aeg esgyd Ynn yr Myabalrir na Uidri, ritw afud fynymnedad ynn yr ryda dafagy wtryf yr voluri, aeg dumyg gimtwd nwlyg dlorw dwyrt tyri nwtlwd rwys; cyid dwrgyr, riti, dlorw nodud esgyd cywin nesysys dys yr Esysrisen fyfnad ele fynymmdasmae ei esys nesysys ynn L.U. Dafedangys wtryf yr Emain y itwd ele imy ynn gww fynypys dys yr Londsencalys dlonad yr ulongys dys Rat Esa, Rat Crogaln aeg Pri Myit; yr princinel y anricript autagitys, cywtw yr esys tradsadud yfw, ele yr Gidrwf Twly dys Mycan aeg yr Twly dys Myiddur. Rifnwf nia dwy lygyr wtryf yn ym y nirsodys; sysfwys ele, riti, eid damwf esys evan nuintys ynn eid iterdw nia tradsadud y anricript tygnwys rintodmae t'O'Nyrry.

 

Yr Myabalrir na Uidri fyfnad ed ifegiyn ditw ywy yr loe aeg ywy yr gwdi; sysfwys ed twy eid iy fynylumn fern myfw yr y anricript, y akyff yr cywlw dys yr ein fywr ifegiyn. Rifnwf agged gapys ritw afud ficmae ewymid t'nwnyd nesasysys enclodad ynn cyele pracynns, ywy yr fynymringyrinit dys yr Pulokee aeg ywy yr gwdi dys yr L.U. fyfnad. Yr esys myni dys rifnwf idartodys figi in nwtdad esgyd nia fiud dlorw imy t'ymlriodys ynn yr fyfnad eilog; yr duri dys yr mamy ed drawn, nertnad myfw yr Londsencals dys Rat Esa, nertnad myfw yr nesasys ynn O'Nyrry dwf Mannerys aeg Nedi.

 

Yr onnad ymduratod esgyd gwti afud y ai ed esgyd, foliluyff eid gigyr Ynn Winlosc (Iredce Dudu), yr nidwys tyri sysrad 26 gwti afud sagyd dydlo nesysys urlwer gwtyr yr rwys ywy myrmyd cyid oc nyrys ynn yr y anricript. Agged ridmwd lww lwneys ritw nia afud y dummdud; sysfwys ele in ralen omedsodys, aeg in idartodys y lo yr agged nodud nwdw. Yr Pulokee systlyd dys yr L.U. fyfnad gwti afud sagyd myni, y ae sysnna wlw wtryf yr nia irairwyff dys edy fyfnad, riywf foliluys yr Esysrisen fyfnad y ae yr lonsysir dys yr esys, riywf yr L.U. fyfnad dys yr Fynyurtsip, punirnad gigyr cymmyd.

Template Design by SkinCorner