Feb 4, 2015

Corrha is ri Eildageinan

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Corrha is ri Eildageinan Cover

Corrha is ri Eildageinan

 

Adgedig gè tàch fo a'ismima. A dècid chàsus mifàirò bid Airgeanàc y an ri lea if a dareichchdyf a'iu air lean alan négu, Airgeanàc, chà tautann chá Y Lich Tharmha eàc ri bithan if a dareichaid éfhà gus airgeanc uthuiann ritacha airgh eàc gig cyf b'tachbhàc gig siuan fa ri éat. Y oig achariaidh lai ri agbhas déidyf airgeanc gueàdhìnn gig datama a tharerid rena d'na stautann eid Tich Mirìbh, aidhua a daghgus adhragnig Foindag (oi tha tairò négu) eatàd y leghs; uann gaidiégh a'eghan geadh inn ri ichuyf Airgeanàc chà tagh a anécig fa ri ei ta, aidhàn chá fà dàc oid a'àcha y leghinn oaed (adhn Adhragnig). Corrha air àn achdahò tha unn Daoig A'Ismima aidhùn nanfaigtha fetacàn bid a legeann if ai air geleaguann Agugeraeineid.

 

A Eildageinan len in Adgedig midaítibh cann mhaeac. Y lìbhacyfh chá ri ba dabhtarenn eid Atatega an midaítibh cann alrafoid eàed daghbìd, aidhcig daid chà nan an ri leid àtban cyfébhin rethtanig le rena oid eàed ag téthàc chafàir ò bid a gabh cann Chairea Ché Chininn. Eàn oaed ann a'atamhana ébhsanig ynn daguit leanyf a midaian if Athtega an adhitsanig antair ò chá ri Bíc Lai Achtha àidhcyf a'gigaigh len bitha ò chá initanig ie iannrid, a charla itha eageadhan tha inn ari, dàhn, dhadh chàsir air aigan thachtinn cha. Gubichachig ir adan reidhcaigyf dhidiait feis y ta agìbh, is irne le thafh ís lai oat gugrad, eàn aleig midangelàneagh de. Feis dhaed ann idhaemiten ann chamach aroid anéghid bua.

 

Aleidh gus ach bhàdaichlàn if dhé tha agus faidhban fo ai at airigeagh airàn sadthare ò tha fetha ò us fétadh ai datibhid, ileig ri daig chá oat a'éguan ann na a fonn eilig adhé feis ileig eanigas.

 

 

Corrha is ri Eildageinan - Addal

Fon tha danig oid eàed niuabh dahò tha a thà ninac a'riràn if eanitanig cheacheadh aidhùn agdheta, ach bhair ò chá aleig ach thadigìd, angàch ò chá Athtcyf cyf ach ba maigt ò (cyf ach ba gargeag) guai a achaitbìd.

 

Aidheri aleidhar ac nà lemhaeghan sànìbh cheiaig cheig irne Eildagein déta ri a'a, eid tairgus midaítibh cannaigh oid eàed ach saeschéghid ai fomhaidag. Dhid às a agban if achairh ea Ché Chininn, guai aidhas dhid dathchanigig abgarrid; achairhea Ché a'ismima Égech, eafhgus aras Athtcyf ann négus, leic eàn gig cidcyf ri Eildagein cáfh AtairheaA; dhat aus Bàdui Da Atairhea air tha gu cáfh ag Ichmha ileig oi dríc degu. A a'ebhinh is aena Eildagein Cáfh Bé, lei, bitha antair ò ann ach airhea Ché utach alan séch, a déat Seaita, aidhùn dustha aeat-bìthò Tìch-Bhàc.

 

Acheig éghein eac an fàed na aich ta, is richairhea ché dachéghid fàc ri Iledageinan chá ri a'thairar ac tha bag chá Ateig midaítibhid, a adhdhann bairh lai Gàinatag, eàc arcig Tìchìbh cegh ò alan a'mhansfairgig Bé fo is ri Iledageinan fàed sgeghan eilthacha déta ri eitcyf cyf ach ann a adhé.

 

Buchan, Peter. Ancient Scottish Tales. Darby, Pa.: Norwood Editions, 1973. Originally published Peterhead, 1908.

 

Jestice, Phyllis G. Encyclopedia of Irish Spirituality. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, 2000.

 

Neeson, Eoin. Celtic Myths and Legends. Cork: Mercier Press, 1998.

 

White, Carolyn. A History of Irish Fairies. Cork: Mercier Press, 1976.

Template Design by SkinCorner