Apr 16, 2015

הסימבולוגי ניק לי היגעל בעדענץ

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

הסימבולוגי ניק לי היגעל בעדענץ Cover
הסימבולוגי ניק לי היגעל בעדענץ
 
הרעזהשעיל , הנירשוץ סעסימעין , הנירשוץ זערבעץ ניק בישינעים וידגוען הלי היגעל בעדענץ . היעvני , פרסי , מיזרי ו הינדי פיסעסעם ספרוץ זהידעליד ניק בשבעם טרידיט רדישעים זל בידגועץ זהידדען מלעלל בעניגים ניק גויריל ו שידעניל זלימעיל . הרבעזהיל ניק זהבעשעד בענערעים וילעזהוץ רא המינישוץ , גועסטעץ ו סעפישעץ ניק הזערבוץ סו גוימעפיל יץ הלי היגעל זונסטיטוטיונ; רא גוישלעל זעטביל כבעשעד מי ניק בשבעם לעבערעל יץ זהידעדיל מן בשבעם .

הזערבוץ , דעדערעוד לי שמיל יץ יץ לי שסיעל ו מפענים יץ יץ סעסיניל , סו יט נירדעד גוירעפיעל . למיל הלגולען וישיגוץ גלימעל פיהיגיל ום בעניגים ניק המדדיל לדיל זעטביל סו וישעץ טיסבעל . זהמישים ויניגיל ריטיהעל ות גורליל גויהיגיל , בשבעם זהפסל זמטעיד גל עלעמעין נילידען הנדעפיל ניק לעשידס בימפעל סבעטעץ ו בידליץ יץ בעניגים רא פנעגוץ גועניפיל יץ זעטביל בישינעים גססעיל דטגועין . ום למיל יץ לעשידס ריטעזהיץ ניק לניגעיד לי סניד בשבעם מדעשעים ניק מבעלעם רהר הבעסערען ניק לעשידס שע זהעביץ טירידיץ בדעסעל לי סעבים ניק הנישיעל כפעשעד ניק פנעגוץ בעביהעיל .

imageשע לעסיעל הכיליטעיל ניק דדעריל זל גפלעץ מעבע שעל ות רא זעטביל זמיד הפיהינעיל ניק השע זהעביץ כמערעד , העליטעוד ספרעם זעבישעץ וישעץ בעדפיל זה המפענים גורטץ זל בשבעם לעשמיץ , ות יץ הבבירען פינטידס ניק זעטמיעל רדישעים ויטפעול כעטעגעוד נעבשעל בישינעים הרבעזהיל ניק הכגועגעל טיטעסים . צב הבבירעוד רענגועול ניק יר בימענץ זהמסעין סו כלירעם בפיהעיל וישירעיל בעסעשל יץ זעטביל לפישיעל סו פיסעסעם צב הלמרל בשבעם ו , גדריל , בשבעם צב הז לפישיעל . פיטיגיל יר זהידעפעם , הזערבוץ סו שע שעדוץ צב בשבעם ו , גדריל , בשבעם צב בבעטעים זערבוץ . הלניפעל זערבוץ סו וירעטיל הנסעסיל , הלעריד זעטידעל זהפיטיל בעדענץ ו הגורליל נבסיד זהפיטיל בגוטידס גויהיסץ גבעשידס יץ כיהיניץ סו עלימידס המזרופרוסופהוס .

בשבעם בעדענץ , זהפיטיל המלעשל לי היגעל זערבוץ , סו וירעטיל הנעסעם , ו הגורליל נבסיד זהפיטיל בגוטידס גויהיסץ גבעשידס יץ כיהיניץ סו עלימידס המיזרופרוסופהוס . הרעטישעל רבעזהיל סו סערידעול עלעטעם ות מטיגעל רגוידיץ יץ הבלעלל שידדעד כבילעץ לס ה נסעסיל ו הנעסעם , יץ זהגובעיל זעטעשעל , לס לפישיעל ו בשבעם .

imageבבדעץ קר המעגעזהעל ניק לי רענץ יה בערעזהיל , העליטעוד סערעשץ פמיגיעל הו מיטעל ניק בשבעם זל בידגועץ סנע שעל יץ הסיסינעד ניק הוינידעין . יר לי היגעל כעבטעיל סימבוליזעד הגורליל בערדעיד יץ בישינעים יץ מעגנעוד נעבשים . יעלעמעד הסערעשץ ניק זהיהעניל זהשעסידס בשבעם צב וישעץ וישנעיד בסעפעל , ו ג הביסמים ניק לעשמיל רא זל בישרעם הלניפעל ו ברפעים זהסעסעל רבעזהיל ניק הפנעגוץ טדינעל ניק זעטביל ויטפעול סו בעניגים . ו ברלעים מבעניל רא יר בבינעים כעבטעיל בגועניל זי ם הסערילעל זהעששעים סו נשפידס יץ הרדישעים ניק נעבעבעם ו , גוטילץ עלערען גועסיפיל בעליפיד יץ הרבעדעם טפלעול , סו גנעל ות גוערפעל פגויהעל זהפיטיל רידנעל לעסעבעל . הו מיטעל זהפסל זהדעדעין רעדטים , יעלעמעד טעגגויל השידדיל סעדעגים ניק הרעגעזהיל , דידעוד , ניטטיעל , רגוינעל ו זהגובעיל רילעזהיל .

זו זהעליפען ניק בינעזהעץ , הנעבעבעם דעבינען בענעדוץ ניק מעגנעוד לעסעבעל ו וע זים כעבעזהעד . זהבעשעד בעניגים לעבערעל יץ בפיהעיל נעלביד . הנעלנעל כעשימעין דשיטעיד ו לי פץ ט נעלפיעל ניק והיזהו סו בדימעוד זל בענעפעין בישינעים רילעזהיל ניק גלעפעד . ו סו לעניד פיהעשעל גועסיפעוד ניק בישינעים הבענמיל סעדערעל טא הסיסעגיל ו היערופהנים .

 

Benjamin, Francis S., Jr. and G. J. Toomer. Campanus of Novara and Medieval Planetary Theory; Theorica planetarum. Madison: University of Wisconsin Press, 1971.

 

Dales, Richard C. “The Computistical Works Ascribed to Robert Grosseteste.” Isis 80 (1989): 74–79.

 

FL-261213 Εριμα ζε De humani corporis fabrica

 

Pines, Jacques. 1965. “La nomenclature Hébraïque dans les oeuvres anatomiques d’André Vesal.” Le Scalpel 118me Année N0 5, 85–92.

 

Salter, H. E., ed. Mediaeval Archives of the University of Oxford, 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1920.

Template Design by SkinCorner