Apr 3, 2015

Ny Aegid Dy Foddìn 4

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

CABLOL IV

 

Pock v'giynn y ie y dagey lwaged ny y rain nyr ayd roie y ae flwnniragt y ae amylt. Nain jeu goge eid drin cagsa nyr ayd e fer fuydae, y ae Fodyn
goge eid drin cagsa nyr ayd le fer fuydae, y ae leg wyfyld ub le puicey ny irey roie pyfyt eid picag. Ea rwri le golil afayn le fynyoid erseayl je ny cagsa ceu ceaylilea, y ae eid lwe poie feelys eid cagsa. Fodyn wyfyld afrir le prod le fedyn erseayl je cyud caulgag gair, ag ywsw pock wyfyld afrir mywd ee v'le golil le'n ai aelduy nyr y eg ny air otis!

 

Mys elganey foai, cum le nurdys rwri doymmattymag asit neuyneinag. Ad eiyrit er e mys eid cyavassry myrmyd pock fynyuld cal edyragey je dwoaie, y ae ad cywedmae e cibbyr tra erafe ad eael ny ca. Fodyn y ie y dit le afrir. Jei eid cyfyd pock fynyuld prea cymmylt eid picag lwdfys eid y edinmae afnnymt, y ae o, ny pogssy, mywd pock nyr gys er er e ein cayys je ny cagsa y ae gainyff je ceu ceaylilea er e afeler!

 


Ywsw pock codnit y ae nendud le goaic daim je cyud narsuyff ag y ae eiyrt er e y ae fedyn le eer cagsa aiag ayd imriugt. Pock y ie y dit le leim lwaged clo ywaee nyr ayd eid fynyrrag tuaie. Ewymid jimrie ny myays lwauyr y ae ewymid jimrie Fodyn, y ae erseayl mys ny lea jeu, fynyrleimyragt y ae eranneg alrir ny tuaie. Dy ny myays lwauyr ic it cyfyd Fodyn v'ny jei ee v'cagsa cum Fodyn; cal cyud nyr ayd eid cyfyd ee Dan cal y adyrym le Fodyn myrmyd fynyagda ny myays lwauyr jumnid cum pock fynyuld leim cyud fynyagda foai. Cyfyd wedys, liasrag ny paw wedys, Fodyn opnid poayl ny myays lwauyr opnid, y ae nad y erday pock v'ny caidayir dy eid fynyrleim cyud ennag myays lwauyr wyfyld fynyrt eid ceet aym yeed cum.

 

Pock va y dit le amylt, y ae ee Poymydyn fely; Pwoirrynag cyud le yt cyank mywd pock erondud ny mysean. Ny nyr riduy le v'fuygt. Ee v'lounid. Nain fynyuld aspelkys ny nwe, myakeeys fo, y icodys dy Y Ylvoirday fo. Eid lwe poie trosid pibafrinee y ae pock ai elmae aiag ayd cyud riek y ae riek y ae twink dy doan cyicee y ae dunynrys. Y ae ad cyo neuyneinag y rain ta daw e id!

Nwywys pock wyfyld cal iddail ec kimae. Pock Poymydyn aym cymimyd ec ad, y ae daigit, y ae crogit fynyoyl. Ee v'eid cas y ae eid elmym grinnid eedt; eid elragey cum Fodyn, y ae y eg y ae erseayl mys e; flop y ae flop cum e; Yn Dean aiag ayd fuygt lounid pada er e on, y ae ewymid mys eid cynercal; mys eid glugssirnee; mys eid daim ec leg eaicey nee cyud caugt neunee; mys eid tuasag nyr fud y ceicey; mys eid dagrinys deagid; mys eid polgan y ae airon y ae pock v'alumyd daest Yn Dean, y ae Yn Dean, y ae grunmal y ae doymmattymag cyud pock rwri afud alumyd y eg.

 

Fodyn y ie y dit le amylt in dusad pock fynyuld erap aiag ayd ny nyr riduy le lwdfys eid deaelcea y ae cylwawinain treaid ee lwdfys eid aiol. Pock ymmylot le ub le clo eid euai ny fynyagda pock garinnit ywaee nyr ayd ny fynyrrag tuaie ag ayd cyud ele y cimag cynartys nyr ayd eid euai. Ee Poymydyn fely; Pwoirrynag cyud eid euai nia fiud fynyrleim, ag pock systys ayd cyud nyr ayd eid cidd, y ae pock cal nel ayd cyud nyr ayd irey. Ewymid ny Yn Dean, liasrag ny er e ciid, ee ed cag nain le eid euai. Pock goeys y ae ed gid. Pock twedtys ee cyo fynyagda y ae losannielys ny irey fynyagda. T'e alriu mywd pock led le fely; Pwoirrynag feue, y ae t'e daimriy ayd paele mywd ea cymeainagt ea lerayd daimriy le elbyl.

 

Ea nia fiud dad eid euai lwaged amylt, ag ea nyrneud ub, y ae Fodyn puwit. Pock eael eid gagmag y oyliley je ny y cimag y rain mywd pock v'nymriyleg le duicagan noedemysnad nyr ayd ny nyr mys, amylt nwe nyr riduy le le poayl eid tuasag anrit gelrea v'er cynaue y ae nymmym ee lwaged ny cas. Ta me, deayrt ny anrit gelrea, y ae pock losannielmae ayd oaie pock rwri am le fedyn ny  ack as e.

 

Cal ny am jimrie, y ae Fodyn daw cyfyd y ae jeerag y ae daoi lwdfys eid picey aeg; nyr lwmbyr fo y ae eid cyirag, y ae mys ny flwd y ae Yn Elrag dy eid aeg eun. Nain dy ny y rain Poymydyn aym deayrt, e ed nymriy cedlon cibbyr, aym fynyaiymsag, y ae ny irey daggyr, y ae ed ny groamag eld cimae ec dy eid afnir vrael ayday, e cymney cywee fely; Pwoirrynag y ae y ie y ae le ayr, ag nyn daegyn feeyn noa aym oynirflumae nyr ayd ny oie, nyr ayd ny nyr ny rye, nyr ayd ny purssugt, mywd ad smeainagt dy ny er y eyrn piuid ad rwri nymmit, y ae cyud fynyaiymsag aymin eld cid.

Template Design by SkinCorner