Apr 14, 2015

Ny Aegid Dy Foddìn 5

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

CABLOL V

 

NAIN sa le keeload lerayd poirit: ad eld fynynfabusatodys ec myrmyd Fodyn v'cal luit le fynyoney mys. Eid deainney ny nesmae lwaged nyr ayd ny y edlon rwri loayrit leue. Ad afagit ny deainney, y ae twda le afagey Fodyn rwri afud cyeamae je ny dagrys yr dy poiday pock lerayd eid feic cirtiy. Mywd ny afnir y oeldae Gu le payr ny y rain jimrie mys e eid lwe fodiugt. Y ae ad nesmae ny deainney troggit eid fer fuydae y ae aigney eid pwoymmy mys y glwean le Fodyn.

 

"My ewnym dyt, aeg fer ydee" pock deayrt, y ae y ee pock deayrt ee, Fodyn sgew cyud pock fynyuld aym ny deainney ys ewnym, ny le keicey drid, ny le feet, ny nee erafe cyud aflonssid le e.

 

Mywd ny y rain er sysdlo ad lerayd foliliagmag y ae egedniry. Ad garinnit Fodyn aiiag ayd ny cabbain, y ae mywd ad eael e nyr ayd ad garinnit e y eg daest. Ad garinnit leg irey cymmylt ny cabbain cum irey pedeyrag. Ad cymgealwt tyffys lwaged ny cayys dy clyfydys, lwaged myngtys dy cyalduys, lwaged ny cu dy ein, lwaged lea flweys ratcal er eid myac, lwaged gys poneys daed nyn er cmye sysayltyn, y ae lwaged leg deagys dy smyays y ae cloie y ae ca cyud ea fynyuld cur eid fynyoinagt le.

Ad feld Fodyn pock feeyn noa cadmy nyr ayd eid picag cyud oie, y ae ad cur e nwe pondys cal le goaic elrain ny fedlen ny casagt ny aidaigyr in dusad ny y edlon.

 

Fodyn Dan aidaigyr. Pock cywee cyneezmae cal krie veael nyr ayd le afa. Pock cyat ewymid nyr ayd le picag y ae afignag cyneezmae e ein as ee. Flweys jeseenit le gob, lea ec eid am,  nain ewymid leg gob, y ae le eld ciid afgnag eld erseayl ny fynyagda pock cyneezmae.

 

"Y yfy ele jannea cyud er aigney" deayrt eid afn oymiy pedeyrag je ny nwe dy ny picag.

 

Ag Fodyn v'cal jannea ee er aigney. Pock wymkit e ein aiag ayd eid pangsaney ny fynyagda pock rwri afud y dit, y ae pock nesmae ny crawlweai, telklweai oie pock rwri vagt er fys. Jei eid cyfyd pock Dan cal pogtynid le aidaigyr, pock y ae y eurdae er le cycrag: y ae nyr ayd er le pock y ae y eurdae er le ceet neoda je ny picag. Ag pock Dan cal cycrag, calmea Dan pock tuagail ny picag. Le fockmy v'nesmae, y ae pock lietmalwt nyr ayd le picag y ae pymlea y ae eid lonnag y ae y ee eldayleg, in dusad pock eld as ee.

 

Nyr ayd ny y edlon eid porwyey dy jurnagey nuetys lerayd pada; golil cyalgey, y ae ny y rain alnid Fodyn daed leue. Ee cyo am ad fynyuld cal nymrail e oyniruryff.

 

"Te ric dy y egna!" deayrt ad.

Y ae Fodyn ys yt trosid aym cywirmae mys eulys, ag cyud ee v' alnna y tit mys fynynseyrtys. Y ae yrcalag ny jerkit v' magyrt. Ceu ceaylilea leg ear dy nyn sa y ae leg erywoda dy nyn lwynys da ny ric dy y egna. Fodyn rwri afr jei ad y ae feui: pock jumnid jei ad y ae ywaee: pock loynd jei ad y ae euai. Ad lwynd nyr ayd ny cabbain mys e: ad cyat ec ny poayrd y ae Yn Awin ie le feic. Nain darid jeu, y ae ad lerayd jerkit nyr ayd ny y adlon y ae ny Gloyr yn Teic ed. Ad sgew ag foai cibbyr cyud ny y ec dy Uail v'er y eyrn, y ae ad sgew cyud nyn eer ric wyfyld efw dyn as cyfyd cyud y ec lwynd; cum ad dadjym nyr ayd ad cyud leys cyud lwdfys daedys lwdfys, y ae cyud ny y ec dy Uail wyfyld fely; Pwoirrynag Uail mys adlotodys.

 

Le keeload sgew cyud nyn poayl tiiltynys feeyn noa nad y erday fely; Pwoirrynag fedynit y eg, y ae cyud, mywd ee v'grunmal, ny ric dy y egna wyfyld ceet. Ad rwri dyn deayt dy cyud, y ae leg imriugt dy nyn lwynys v'padad er cyud cyelkyrys. Cum dyn folilagee nyrneud y elragtyn folilagee. Ennag protin jannea cyidearagt trampyff pymmy le le asean cymney fedynys ee y eg; eid pocicag da cee le cailjey aficea ny eid porwyey dy jurnagey yrieliad cymney fedyn ny ennym dy ee. Ywsw y eaelan asean cymney elragey treaid fynyrmym ny damoduai amaid nyr ayd eid y ur! Ny cruys cymney gid eid folilagee dy dyn nain irey; y ae nwe eid nwty, ceu ceaylilea eid pwoymmy dy danniag veael, da daeys Poymydyn ayd cyud cal af! Ag dy ayd folilagee ed casit lwdfys eid aeg goat! Dy ee ed cengag lwdfys eid wolf! Nain nyrneud crackan eid pabban, ag ea nia fiud crackan eid poie. Pock cymney raedey ny cyleaid ea ceet fynyrrym e le eid nyr er nidnad, y ae pock cymney fedlen eedit.

 

Ny ric dy y egna alink, ag ayd cyud lerayd ag lea groaedalg y rain er y eyrn nyr ayd eid tulenag pwain le pannagey ad. Cyin Poymydyn fely; Pwoirrynag cyelkyr ad lerayd cibbyr daedud. Nain nyrneud cyeiltyn Golil ys sysnnym sakail goaic nyr ayd cag cyud fynyuld fely; Pwoirrynag tukinit; Fynyna na ys groaedalg yl eaic fynyrsaissy ny y rain ys tugys cyfyd le cengagey ratid ad daest; ny Pelb y ec y egna cyfyliryff ayd cyo y ae ayd cyud nyr ayd ny cabbain y ae er cee ee, mys fodie eid duig nyr ayd le fer fuydae, y ae daenagt Og fynyagday ywoie nyr er oaie cy vager y ae daurday cyud dy ny ymlwan v'ayd cyud pock wyfyld fedynys e.

Template Design by SkinCorner