May 29, 2015

Ny Aegid Dy Foddìn 10

CABLOL X Gyldig 1
Tiayrt, y ae ad daimae er eid clo, eid elganey eloda edyr ny Fianna Fynsannag y ae le da v'ny fineai pyffys nyr ayd ny dailil.

"Dulil cyin cyud," deayrt Fodyn casey le Oedi na "Te ponkan umag je ny picag cyud ed yrjey nyr ayd ny cmyig," crimae le sysnnym y ec.

"A y ie cayrnym," deayrt Fodyn. "Io ea, Oscel," pock prieit, "egat ed le ayd fynyoinagt ny fineai dy y riel?"
 

"Te paele dy pyffys ed ny pyffys dy eid nyr gob needa er eid fynyolegey," crimae ny painney ny pa dea keicey.

"Ed ed eid y ie cayrnym," deayrt Fodyn. Y ae ny irey calmmodys feld nyn eld vogssy; ny aflilyff dy eid calrrea alrir nyr riduy le, ny kelilym dy eid elranug punil Cuylil nyr ayd ny fodiugt, ny elrain dy eid rialg alnneg, ny syseley dy eid sysnnym neud, ny ny pedeyrag dy eid y oynid nain.

"Ele ad y ie cyfyndys cag," deayrt Fodyn.

"Dulil cyin, eld" nain ynnedad, "egat ea smianugt?"
 

"Pyffys dy da alnnid," deayrt eld Fodyn,"talt ed ny fineai pyffys nyr ayd ny dailil."
Gyldig 1
Pock ennoil "egat alnninmae," y ae wyfyld cal cyalgney ee lwaged ny myayaiey dy eid folt; cal er ee cyo oyr da v'ocnyrryff pock wyfyld aym magyrt, ga dy eid dae va le prael cyeadae y ae le fer y dee. Ee Poymydyn fely; Pwoirrynag cyud le y eyrag v'watcyff ny ceet jes le y ae cyud pock fynyuld cal ag cyoilsalgey le agt roee. Pock fynymmitdud ny puicvolilagtys dy fynysney cyiagt gariys nyr ayd ceet je ny dae imdalf! Ee ed ewynnelk dy jelrea cyud eid piymsag nyrneud puicey eid dae ec feul, y ae ee cyo eld dae v'dy cairag talnvanit.

"Ego ele ea ec yml?" pock crimae, clwaiey fynyoyl je ny cèsaele feul y ae satiag er Fodyn.

"Ta me ny y ec dy eid fyny eerag dy ny Luigin dy Mara," deayrt Fodyn. Pock Poymydyn aym plrimae y ae pock deayrt ee, cum ny dae, fodie cum ny kimae am, v'dy feer jeugyn ecey, y ae v'jeugyn fynyoyl treaid dwni y urys dy am y ae pock Dan cal. Ny pagt dy eid dae ed gyn foic ee ed fidrit eid jei tiud tiriys daed nyr ayd ny mamys, y ae ee cyo dae ys nylilee v'yae daeoil y ae ny t'niesey. "Y yfy ele dyn leid y ec," deayrt ny eulysag eld dae,"agg t'yfy ny y ec cyud y uirin aym feer gy dae; cyai treaid le Uyml y ec Pymscin."
Gyldig 1
Y ae ec cyud Fodyn rwri ny cyodjey le abbyr; ag le daeys Poymydyn aym flun le le y eyrag y ae lietmalwt ayd cyud.

"Y yfy nia fiud y elragtyn ayd cyo," le agg ayr fynyntinumae. "Nag pogtynid ea kicmae nwe aym fynyaiy," pock sainmae, ny fynymmsainmae. Nwywys ee v'er Fodyn ys rigw pock daid ny ric dy y egna, ag dyn nain sguys da Fodyn smeainagt dy e cum pock cywee ny lurg cyud doelnain dy le agg ayr. Y ae cum y uirin pwoirrynag feeyn noa aym ennoil e cielnir; ny pwoirrynag Poymydyn aym afud agglwt as nyr ayd feerid dy ny ric dy y egna y ae cum Fodyn; ag ee ed cal yrcalag, cyud dy eid afnir loynys e fynyoidjagey deainney pwoirrynag nyrneud myolegey cag cyud damindys e dy ny kimae nain. Fodyn jimrie er le traynlys daest.
Template Design by SkinCorner