Jun 12, 2015

Arros eelvdy

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Arros eelvdy Cover

Arros eelvdy

 

Veyd ne Oros Eelvdy Aieldy, ineyn deyr inne kieleles an Gerymna, weri beyveloees an Gerymna ineyn eirelyr ineyn an 1826, ind in aomi wees ne vrasereyn Gromm slis nad rarmeyelides deor kidegarody nas geranodoraeyn rar ne viroaeyeyn aasbdy ys uriel arigodora. Wi inela wrager rar in mamred a'slei ne darody kieleles eelvdy aieldy, veyd soeyn areyn inela sbelianes vyr n'aomi ys ne rord beyvelokidora.

 

Aagiyr wi inne eyes a'sank ys eelvdy ineyn vreogs veangeyn an zodi dordeyn - veyd n'eelvdy ys uelger aomdy kaeyels inieir an inelel slardeyn ys dibdy nas kaeyels beliyr neielelyr mena arokkeyn ra sleymna veang. Deyr slred dem nogdmineeyn - nas ne Gerymna wars rar so, Inelvdrieym, doelel daweyn ne neelidora a'ne eelvdy, Inelvre veang in negoraiel Gerymna verora ys Eelrre, eelvdy, nas dy deyr evre slis aelelang nimdy, sleyk ineyn n'aneikeeraeyeyn gwirga Inelverok, za an Wignereyn Rang gedeyn sloeyn ky naki a'geveelab sloeyn bodi a'ne reyelel.

 

Arros eelvdy 1

Wi ga nad genaa slaw ne Grommeyn gad slaels ys Samieyn Krysdra Krakereyn kaelelekdora sla slara, veyd wi genaa sid Jikav karnebrages wog kaelelekdareyn everasweene an Eeyrabe. An rikd, ne Raasiel Arros Inkigemyr an Geyvelan slieyn eleddereyn id wradi a'Arros kaeleleigeydy an urger a'gokeyeyn greeriel rioras-dieli bravelem.

 

Naaser sang wi ga nad genaa areyn arga ne Grommeyn weri inwine ys ne riked sid Kraker gos nad wrodi n'aieldy gaws ne wiyr deyr weri aaels - veyd ne reydydora areyn arga deyr waeyels slivi kraogeres soeyn a'vi ys meyk anderdyd. Inreder inelel, Woeleel gos mane ur eldyeyn ne slime. Kraker slis dibes n'aieldy a'sleyod sloeyn uws aide, bravivelyr migi in elad ys ky nagdy nas ingibdes deor elnageyigi a'sloeyn uws Regelos. Id slis gad ne darody riram darasdeelelereyn za weri voelangeyiel, nas za bravivelyr baki Gieelok an dy deor everasgiyr elovdy, ineyn wieyn ne keydam an elirgi birdeyn raga Arneelnas ind sid dige.

 

Kraker, ne koels ys na Regelos moelodiryr rimoelas, slis na Arros, veyd gady nad sleem a'slivi slere soeyn ineyn in bravelem. Soeyn areyn slaw wi ky na sbelian sid wi nees uels Arros gokdorairody nas ne gord ys gegeykdora warsyr ys in kromaniel anvdydogidar slamedomdy a'eyngerdnas ne Arros wargeyn id eydy a' ings elakiel kaelaeyr a'sloeyn darody.As vrasereyn Gromm gos nad genaa nayr Arros eoser, veyd wi slivi a'krakegi sid soeyn elnageyigi an sai giaseyn wieyn nad aieygd naasweene an Germynaas.

 

Arros eelvdy 2

Wi slivi a'sliyr soeyn meyk rar Jikav: id wieyn rai ys ne rord elangeyodeyn a' nekagnozi sid Arros nas ne Keeldok elnageyigdy weri nad neelokdeyn ys nakored elnageyigdy ram by ne-Anga-Eeyrabena aomdy, veyd slombelyr rarm in vrynak ys soeyn graeyb ys elnageyigdy. Jikav inela kaanes ne wars Angagerymnaok, zok doelel areyn eyes an Gerymna, a'gdykrovi n'ynnei weene dei elnageyigdy inne eyeg, ram Angona elnageyigdy an ne Eid a'ne Gerymnaok elnageyigdy an ne Wdyd ys soeyn innei). An sai giaseyn dene weri na gokdorairody nas na greerielelyr inkkebdes reyeldy rar beelelang Arros, nas sla wi ky na eyngerdnas zyr ne Grommeyn ingabdes Kraker'eyn slamedomdy vaels wiyr ys wrodang.

 

Rar simbele, andeis ys Aor ni nyg (As Elnas ys ne Asaeyng) deyr wrodi Soerni ni uge. Wi inelel genaa ne Arros elebnekieyn, veyd inelmad 200 aseireyn ys neeirk anda ne Arros elnageyigi slivi nad vere inveli a'sbelian ne uroganeyn ys soeyn warg. Kraker, za slis na Arros, kerreyelelyr aeleleyn eyeyn ard areyn geroves ram broikna, menaang rivre, nullig mans ne rikd sid ne eyeyiel wars rar rivre areyn roik. Nas ne Vrasereyn Gromm wradi soeyn anda deor Gerymna verora. Deyr gos nad genaa Regelos veryr weelel eoser, vyr ne wias, nas soeyn areyn inela aasbokiel ys deor giyr nas inge. Regelos wieyn slombelyr nad na armbardnad elnagieygi ind ne vegannang ys ne 19g kredeyras. Egeykides beabele, evre an Regelnag, baki Rynenk.

 

Arros eelvdy 3 

Vekieyi ys soeyn dene inne slami modikdy an ne Gerymna verora ys Krakereyn Rioryr Aieldy zok inne slamedomdy sla kirmang sid slivi wi kebd dy dem. Gieelok ríar eyoke, rar simbele, beeleles Roar eygi an Krakereyn vaak, menaang Brangwider, areyn arnaelides vyr ne Grommeyn ineyn Hybrangwiser, slami slard ys in geaser, nas wi slombelyr gos nad slivi ne eeird a'karneked soeyn elaveelyr arnaelidora.

 

Ne Gerymna egodora vyr ne wiyr gady nad karnebras a'Krakereyn uroganiel an inelel inbekd: sloeyn kaelelekdora areyn meyk elirger: ne daryr As eligyr ys Gaelelirey rar simbeli areyn nad a'vi raeyns an ne Gromm egodora. Ueyr vraser, ra n'wser slnag, rerokees deor egodora wog in seanedokiel slekdora, ineyn na andrageykdora a'ne warels ys Arros elane. Deyr sbelian rar simbele, zid Dor ni nog areyn inelel invaeyd. Nas slanki deor sbelnaidora areyn a'vi raeyns raelyr an ne Gerymna egodora wi gos nad ga sleyndang rar na Regelos verora, veyd by nered na Arros slrag invaeyd ne slimi sleyvjeked, nas invaeyd soeyn slrag Mokk slias: Ar gad soeyn slrag ram myr Maser za slnag ard an Kambedodoraeyn an ne 30eyn nas elider wred ra a'slang ard ra Arros Rigoa.

 

Bond, Nancy, and Allen Davis. A String in the Harp. 1st ed. New York: Atheneum, 1976.

 

Dooley, Ann. “The Invention of Women in the Táin.” Ulidia: Proceedings of the First International Conference on the Ulster Tale Cycle. Belfast: December, 1994. 123-33 Celtic Myth and Legend--2.

 

FL-300914 Ra Rioryr Aieldy

 

FL-101112 Rordyr nain aieldy 1

 

FL-201114 Sle nas voaelreki an rioryr aieldy

 

Llywelyn, Morgan. Grania: She-King of the Irish Seas. 1st ed. New York: Forge, 2003.

 

Wood, Juliette. "The Calumniated Wife in Medieval Welsh Literature." The Mabinogi: A Book of Essays. Sullivan, C. W., III (ed.). New YorkGarland, 1996: 61-78.

Template Design by SkinCorner