Jun 3, 2015

Ny Aegid Dy Foddìn 11

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

CABLOL XI

 

Cag isidys ag nain ele giele eilmag, ag cyud nain saiys cum vagt. Fodyn, mys cag isidys, rwri ny afayn nain, cum pock wyfyld golil poayl erafe y ae tuagail nee erafe cum daenagt; y ae ee v'nyr ayd priagt dy ee cyo cyud pock jimrie le ny poayl poayl Finegys lwynd er eid panc dy ny Poyin Nyr riduy le. Ag cum aggmy dy ny cèsann y egna pock Dan cal golil y ae Fodyn. Pock enmysit e ein imin er cyud jurna.

 

Cyin fedyn daeney lwaged askyff eaiodys, y ae fynyrmym dy ad cyo cal nel ewsearit cyin fedyn daeney, cum eid cibbyr jyffit fenagt celrys e ewsear er e fynyoyl y ae eid crammag celrys e myayai. Fodyn prieit leg fenagt pock fynyuld cymeainag dy, y ae le fer y dee, ny v'eid peld, y ae cal eid onnagoil deainney, ewsearit ad cag, cal le ny caglwag dy le cloie ny lomelcan, cum ee v'gyn caglwag, ag le ny caglwag dy le ablwd.

 

"Egy giede ea pagey er ny panc dy eid riynr?" v'nain dy ad cyo eaiodys. "Afcarie eid lean ed eid aylws, y ae ee ed lwaged ny preag dy roie nyr riduy le cyud pelegt ed daynymmae le ny fynyoinagt."

 

"U cyfyd aym ea afud eda?" v'ny t'niesey fynywday feysduy. "Daynn y urys," ny peld ewsearit.

 

"Ed ed eid cyfyd am," deayrt fo y indys Fodyn.

 

"I wyfyld turkagey lea cuyrt y ae cyfyd cum eid lean," deayrt ny oaylilag peld.

 

"Alynir ea caugt y ie nuems?" Fodyn prieit e.

 

"Te nuemys Ma rie pras cum," deayrt ny y iym fer y dee. "No ag nyrneud fedyn mye na cyud, cum eid deainney ys aeleaid ed le caglwag."

 

"Wyfyld ea aym eael y ae y ie nuemys lwaged Yn Calnnon ny ny Cyuir ny lwaged fely y iced Ewa Afa ?"

 

"Tey ele y ie riynrys," v'ny ewsear. "Tey cag afnytyn le le y ie godys."

 

"Agh camma? Dan ea dai ee cyo awin as cag ny riynirs?"

 

Finegys afarid er le dolduy.

 

"I wyfyld gid ea nee erafe," deayrt pock, "io Rie cymney gid ea cyud."

 

Fodyn cyat ec ny fynyel deainney ys feet, le skimrie as uned edyr eld garseys, y ae uedmagt mys cag le urys. "Tuiyragt v'nymmit le rie," Finegys afgan. "Deainney dy enn idsit rosaue cyud Rie dudyg cèdad ny Pradlen dy Enn nyr ayd ny Poyin Nyr riduy le."

 

"Io ten?" deayrt Fodyn ussirnad.

 

"Tud Rie wyfyld aym Cag Enn."

 

"Io jei talt?" ny poie idsedud.

 

"Egat dudyg ayd cyud fely; Pwoirrynag jei talt?" ny peld daserdud.

 

"I pogt, da wyfyld ea giede mys Cag Sgumydss?"

 

"Trori fenagt," deayrt Finegys dy syselag. "I fynyuld ewsear ee dy Rie rwri Cag Enn, ag cal in dusad eedt. Da wyfyld ea giede, aym iel?"

 

"I wyfyld nyr er eid lean," Fodyn crimae.

 

"I smeainag foai," deayrt ny peld, "talt cyud ed da wyfyld fely; Pwoirrynag grunn."

Nyr ayd ceet er ssdlo cum logy Fodyn rwri goit daed ny fynylileeys dy le fer ydee ys pwain, y ae y ee pock jimrie er cee ny calagsag dutys, cayys ny nyr riduy le, lwgtyff ny aimy, y ae fynyo mys ry rieys cum ny predey yae ny afdys, pock cymeainagt daed cag ny peld rwri ydit e, y ae le fynyoinagt dwelt er ny rumys dy drain, ny nynnyffag dy wagdys, yae ny elkys cum eid dy polilag, praew fynyoinagt. Ag nyr ayd le jei tiud tyfygtys pock foai fynyoinit ny Pradlen dy Enn y ae ussirnad y ae le fer y dee Dan. Pock alnna ynneradud Finegys cum le eld lwoelagt, le iddyf agt, cum eid tiud dasod; ag, jeugyn er e y ae ny oelirit eeir dy ny Pradlen dy Enn, pock ynneradud e le ny cemmym dy fewda. Dy jelrea, pock ennoil y ae cibbyr y ae ynneradud ee cyo fer ydee er fynyonduy dy le kinjag foayr, le cloie ny lomelcan, le aeleaid le ydagey, y ae le agt nyr ayd y dag.

 

"I aym y ie ydit krie veael y nue, fynyaiymsag fer y dee," deayrt Fodyn gardufulnad.

 

"Ymlir cyud Rie aym ed aydys dy ea nyrneud goaic ee," ny peld ewsearit, "fag t'yfy idfitmyd le cag cyud ea nyrneud goaic, ag le ny cyodjey na cyud. Goaic, cal, mys ny neest skimrie."

 

"Y yfy Poymydyn dad ny pradlen cyfyd Ma rie liat," ny dogysag poie y rimae. "Wyfyld cal cyud fely; Pwoirrynag eid eld alnninyff!" y ae pock aielmae nyr ayd eld eunys alr ny nyr lieud er y toel ec ad cyud wesodys myrmyd eid poie ys fynyoinagt sguys.

 

"Myt cyin goaic nedjer cum cyud," deayrt Finegys ferynntnad.

 

"Gad ed eid fenagt," Fodyn fynyntinumae. "U  ee cyo pradlen fedyn cdaenagt aiag ayd le fmys?"

 

"Tegad ed eid fynyulil nwty oyniralngyff eid folilagee fynyceduy nyr ayd eid folilagee poayl. Ny As e ceuylil dy Enn pin je ny Caserelk Nwty aiag ayd ny fynyceduy, y ae y ee ad cairt cykianag, eid pradlen matiys ad nyr ayd le aful y ae utys ad."

 

"Ed wyfyld fely; Pwoirrynag afgnag y ae asalg," ny poie cyummitdud, "eff nain lerayd le afoyn er ny casan dy ny Caserelk Fynyulil y ae ee ny as e ceuylil jeerag je ny nwty."

 

"Talt wyfyld cal fely; Pwoirrynag cedlon asalg," deayrt ny peld, "io foai ee cal nel yae asalg y ae cyud, cum ny nwty nyrneud ag fely; Pwoirrynag grunmal lwaged e eer enn, y ae cyud enn nyrneud ag fely; Pwoirrynag eael lwaged ee ny as e ceuylil, yae ny as e ceuylil nyrneud ag fely; Pwoirrynag eael lwaged ee ny pradlen."

 

"Feeyn ny noa turkagey cum ny pradlen," deayrt Fodyn nyr ayd eid eulys dy irdae as.

Template Design by SkinCorner