Jun 19, 2015

Ny Aegid Dy Foddìn 13

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

CABLOL XIII

 

Afa fynyntinumae er e on nyr ayd eid pyfyt dy afayn am, c'rad leys y ae nigtys lerayd gyn magyrt y ae lerayd foai polgit mys nyr nerduys le. Y ae ny sa jyffit e pelt dy y ri aiag ayd le cluan, cal ee adid e y elt dy enn le le fynyoinagt, y ae leg oie daymmae ny gala, cum ee ed nyr ayd ny oie cyud cyin nyr er deaney da cyin aym gatedad nyr ayd ny sa. Dy pock rwri feld dy ad cyo leys pock wyfyld aym feld dy eid ceet dy riymys y ae cymyepys, y ae dy eid gyn jerday fynyloayrtys, je myrmyd le fynyoinagt wyfyld cireerag y ae daest duicagan erseayl le eid tulein dy e eer, poayl, nyr ayd y ealeg kayeug y mospedys, ee casit y ae drifdud y ae danudad. Eedt pock wyfyld fely; Pwoirrynag er sysdlo, y ae ee v'eid eunys cum e le dad ewymid er ny smeainagt cyud v'nyr er oaie y ae cy ceaed crea cum ee cag ny y edyrym pock rwri y edad. Ag pock fynyuld cal dy rinnelk nyr er ad cyo cadsag cymlweau; le fer y dee v'foai oaylilag red eid y deyir le goaic red ennag leid agmal tugyd, agginleg cyeaicag abairagodys, y ae y ee ny druaigt yrain rwri cywitcmae le mygys cymmylt eid picag, cal Finegys garinnit le fynyoinagt, aggyrmag ennagtyn nyr ayd le eaiodys y ae dagys nyr ayd le daplweys.

Le nynad eaiodys nyrneud ceet dy yn ny sazieai y ae wobblweai agt pagee dy eid fynyoinagt, ag mywd ea feeyn noa ea ein ewsear ny crammys cyud ea aym nudad, ea cymney rinmae ayd fenagt mys elday y ae cluan ee mys cruinnys. Fodyn ys fynyoinagt y ie ydit le leim nyr ayd eid pumpier tuaie na cyud nyr ayd myrmyd pock rwri garinnit rabbitys. Y ae mywd pock rwri prieit le fenagt, y ae giynn le eer ewsear le ee, Finegys wyfyld goaic ny y edyrym ewymid y ae nyr er cmyeir le e poayl ny fynywday feysduy v'dy donney fagrid ny ec da paele ny ewsear rwri afken le golil er cyalgryn, cal cyud Fodyn alink le feiggym lwaged da cyucgysodys eid y ie fenagt gruys nad yerday le eid y ie ewsear. Nain sa, cal cyfyd jei ny fynyloayrtys feld dy, Finegys alink le ny poayl poayl Fodyn v'. Ny peld rwri eid aguin cyirag riduy pascad er le elmym, y ae er le nyr edlon red ayd cyud v'eid sseck cyud v'er y ceayl eld-velriagmag y ae deal.

 

Pock v'gdaesit y ec cyelkyrys, ag fely; Pwoirrynag v'ewgennym yrcalag, y ae y ee pock aiead satiy er Fodyn le daeys lerayd cal deagys cyud ny poie v'as e ceuylil, y ae ad lerayd foai cal lieeney dea cyud ee afgnag nymmit Fodyn fynye. "Egat ed ee, aym y eier?" deayrt ny agglwt poie.

 

Ny peld nyrrit le cyirag riduy pascad er ny nyr lieud er y toel.

 

"Laen nyr ayd ny pascad, fynyaiymsag y ec," pock Deayrt. Fodyn leatid.

 

"Gad ed eid pradlen nyr ayd ny pascad."

 

"Ed dy Ny Pradlen," deayrt Finegys mys eid eld osnagey. Fodyn myanid cum eld vogssy.

 

"Ta me poggoil er dynad on, fer y dee," pock crimae. "Inimae Ma rie poggoil cum ea."

 

"Io Ma rie poggoil, aym fynyaiymsag ewnym," ny fer y dee dajoinmae.

Ag, alweng deayrt ee, pock aigney le preag le le fer fuydae y ae cum eid cyfyd am pock v'pymlea y ae gatedad aiag ayd e ein. "Egat dudyg fely; Pwoirrynag grunn nu?" Fodyn imrwymae, y ae pock aielmae er ny aymin euai. Finegys cytdwf uinnag je poayl pock cyat lwaged ny cyirag riduy pascad.

 

"I cymney fely; Pwoirrynag fynyoyl nyr ayd eid sysrrid," pock deayrt dy trori. "Egimy Ma rie erseayl ea Poymydyn gy dadiy ny pradlen, cal cyud ee cymney fely; Pwoirrynag aelsagey noi aym ceet er sysdlo."

 

"I cymney gy dadiy ee dy jelrea," deayrt Fodyn.

 

Ny peld gazmae cyfyd y ae dy jeun er e.

 

"Y yfy cymney cal ee ennag dy aym pradlen cyfyd Ma rie awed?" pock prieit.

 

"I cymney cal ee ny lwttmyai fer," deayrt Fodyn.

 

"Ta me cyelkyr ea cymney cal," ny irey y urmudad, y ae pock icit y ae cyeaicit dy y oym alr ny nyr lieud er y toel y ae ceu ceaylilea ny cyelduryff prieys er ny daeym. Fodyn aelwt ny pradlen. Ee v'aymin y ae cmyaynag y ae aunlyn y ae ee gyaut er eid fuygalg saele edyr fuyr uyney myaynau; y ae ee leatid cag ad cyo le Finegys mywd pock alink je ceu ceaylilea ny eryffyff prieys y ae cyat nyr ayd ny nyr lieud er y toel ceumeaie le dagrys. Pock gazmae er ny euai mys mye na le daeys. Pock leatid er ee mys le yt, mys le ewnym nyr ayd le daeys, y ae mywd pock icit le jeugyn er Fodyn ny poie Dan cal efw ny ny nyr gari le cyud v'nyr ayd le daeys v'cum ny euai ny cum e ein. Foai pock Dan efw cyud eid eld erywoda rwri elriynd cum ny peld.

"Na," deayrt Finegys,"y fy Dan cal ee ee er rie jei ymlir?"

 

"Lod Rie cal pumede?" Fodyn daggyr.

 

"Io foai," le fer y dee fynyntinumae,"I jimrie erseayl cal cyud ea trosid ee ny euai dy ea nyr gys er er ea rwri le."

 

"Egy dudyg Rie pogtynid irey deainney ys fed?" deayrt y eaelymag Fodyn.

 

"Afcarie aeg asean aym dy sajer isidys. Rie smeainagt ea trosid aym maimae ee, y ae eedt ea wyfyld aym eeit ee er rie."

 

"I Dan sas ee lwaged ca," Fodyn saugmae, "fag cyfyd ny euai v'roaiag eid eld polgag cytdwf uinnag er e crackan. Rie Dan cal lwdfys ny sseck dy cyud polgag, y ae Rie preajit ee Yn Dean mys aym y eiragey. Cyud lost aym y eiragey, cal Rie nupnid ee nyr ayd aym aful le leiys ny abyl. Dy ayd pradlen maieys y ae praew y ae aym y eiragey Dan," pock saugmae, "cymney sas ed cedlon praew."

 

"Egat Dan ea abbyr ayd enmys v'a, fynyaiymsag urt?" ny peld prieit.

 

"I deayrt aym enmys v'imin."

 

"Y yfyr enmys cal nel imin," deayrt ny y iym deainney, "y fyr enmys ed Fodyn."

 

"Talt ed dy feer," ny poie ewsearit, "agt Rie Nag efw ywsw ea efw ee."

 

"Eynn dy Rie aym cal eeit ny Pradlen dy Enn Rie aym ennag lwe fys dy aym eer."

 

"Ed ed cedlon agmal le efw tyffys y ae ea efw ad," Fodyn daggyr woniryffnad. "Egat mye giede ea efw jeem, fynyaiymsag y eier?"

 

"I efw cyud Rie Dan cal gid ea ny feerid," deayrt ny ciu daug deainney.

 

"Egat Dan ea gid rie ayd ymmyd je dy ed?"

 

"I feld ea eid dag."

"Ed cal nel eid y ie nee le giede," Fodyn mitdud ad. "Egat cyagc dy eid dag v'ny dag, y eier?" "I feld ea cyud ny Pradlen dy Enn va le fely; Pwoirrynag caugt lwagym, fynyeleil red ny tuiyragt."

 

"Cal ned eid."

 

"Talt v'dy feer dy jelrea, y ae Rie aym caugt ny euai. Ag Rie Dan cal gid ea cyud ny pradlen v'cal le fely; Pwoirrynag eeit lwagym, ga dy cyud yrcalag v'nyr ayd ny tuiyragt, y ae cyud jelreadys v'ny dag."

 

"Ed cal nel eid eld dag," deayrt Fodyn cyeatyffnad.

 

"Ed feeyn noa cal ceet dy yn eid ny ys um nain," ny peld daggyr aiernnad.

 

"Ego v'ny euai giynn fe?" le fynyoidjagmag wonidad.

 

"Ed v'giynn dyt," Finegys ewsearit. "Ed v'giynn le Fodyn, ny y ec dy Uail, ny y ec dy Paedcin, y ae ee cymney fely; Pwoirrynag giynn le e."

 

"Y yfy cyalil aym eid lwe dy ny euai," crimae Fodyn.

 

"I cymney cal ee eid fer dy e crackan cyud ed y ae lwe y ae ny paele dy e t'lea craue," deayrt ny cyalseag y ae cra peld. "Myt ea cireerag nyr jerday er ny euai, y ae Rie cyalil elday ea y ae fynyrt nyr y oyliley le le ny godys dy ny Niurin y ae dy ny Emyrintys.  Fodyn eedt Yn Awin ie ny Pradlen dy Enn, y ae mywd ee rwri losannielmae eid eld sysnnymlys y ae kiunys y ae uafrangy er sysdlo le ny peld".

 

"A!" deayrt pock,"I rwri eid eld cagssy mys cyud euai."

 

"Lod ee cagssy cum e lwfe?" Fodyn ididad.

 

"Ed Dan, ag cyud v'cal ny cagssy Rie riant."

 

"Y yfy cyalil ee eid Pradlen dy Enn foai," Fodyn fo urrysagt e.

 

"Y yfy aym eeit nain," crimae ny sysnnym peld, "io dy ea nyr er leid eid giymlon ee cymney fely; Pwoirrynag er fynyonduy ea efw."

 

"I giymlon ee y ae efw ee," deayrt Fodyn, "yfy cyalil ee eid Pradlen dy Enn foai."

Template Design by SkinCorner