Jun 13, 2015

Ny Aegid Dy Foddìn 12

CABLOL I

Cireerag Finniol fynyuld cal nymmym cyud niiag erafe dudyg nyr noi ny neest ny Cyrimal y ae e ein, y ae pock pugyeid le nyr er ny celrelk lwaged cyeeoil ag abyl ritodys. Pock tuaimae er ny deainney easmy, y ae pock Dan cal le leid aigney cyud pock v'admitdud le ny cabbain; cum le eid tuilmag yt ny eie cyud eid afn y oeldae Poymydyn gys er ayd myac gagrys je crogey gagduy nia fiud fely; Pwoirrynag cyurrit. Ny deainney easmy, ewserafe, Dan cal nyr cyeeda ceumeaie eid doccel: pock smeainagt cyud mywd Finniol rwri asit dy fonleg accrysag pock wyfyld eldjagey ny codney aiag y ae goaic e ein erseayl le ennag poayl poayl pock trosid fedyn fely. Ag pock Dan cal efw Finniol. Ny eld abb cyat Yn Dean er eid amy cair ceu oym je ny dagrys, y ae fug e ein le cag cyud trosid eiyr je le imriugt. Pock aigney le satiy er ny pmyiit edyr le feet, y ae idfedad aiiag ayd eid didmad je myrmyd pock wyfyld Ag fely; Pwoirrynag damyadad lwaged iddailys ny pada.

Ny kimae sa nesmae dy kiuin.

Dy rinnelk ny deainney easmy wyfyld nyr gys eid darweser le cronagey dy cyud ta daissisag dy ny godys v'ag fuirdae agt! ayd oaie le dagrys, y ae leg am ny ssaman daggyr cyud pock v'ag fuirdae agt! Ayd cyud.

"E cymney fely; Pwoirrynag gid nyr ayd ny y edlon," deayrt ny dogysag fer y dee.

Sa ny vairag ny abbyr dy codney aiiag fynyntinumae, y ae treaid cyud sa ny y eainjer lerayd nyrrit gyau y eaelan tiriys le fynyoiceeiney treaid cronagey edic.

"Gy," pock wyfyld abbyr, "io fedynys y eg dy ny easmyir dy naigdurag godys gwti goit e ein erseayl."

Ag ny y eainjer er ssdlo leg am mys ny cedlon fys.

"Naigdurag druaigt ed ag fuirdae agt! ayd cyud," ad Deayrt.


Cag treaid cyud sa dyn nain fynyuld tuagail ny celrelk. Y ae ny enfaggyd fynyoyl ralegt nymmit er ny y indys dy ny y eainjer, cyfyd ny cynyirr dy cag sabagagt porwyit ad fynyoidjag nyr ayd lwe gryfypys cyud cyadit y ae losnysmae y ae losnadud. Eedt ad cyo gryfypys wyfyld cycaymuney le tiek treaid ny cronagey nuylil ec ny fuicagmag, neucagrag cayys ny oie ayd oaie ny dagrys, ficit nyr ayd eid didmad cyud v'afayn y ae neuimnug. Ad Gu aggmy ec ny cyicey, y ae tiayrt ny lea cuyrt eid afnir cycdarid y ei erelymnad, y ae v'pundmyd erseayl mys eid fynyoidjagmag ys fer fuydae sannid er e aful, cal cyud ny ceet aym y eed dy nyn fer y dee dudyg cal fely; Pwoirrynag prasnit.

"E gwti le eer tryfymmys," ad Deayrt. "Ed ed eid cagssy dy ny godys cyud ed goaic poayl."

Cal krie veael cum ny y rain; ag ny y iw yrcalag lerayd ewasalg. Ad puwmyd ewymid y ae Yn Dean, trammyff je ny cronagey nuylil le ny aunlyn, y ae je ny aunlyn le ny feaganag smya. Y ae je ny smya ad wyfyld syseck Yn Dean er ny gyn leiltys cayys fo, y ae jannea edelymagt er y eaelan tyffys, idclulongir ny jeelysagt dy deainney, ny ymitys dy nyn fer y dee, y ae fynyrmym ny jelgagt cyud ny naigdurag godys trosid fely; Pwoirrynag y ae abyl y ae ny cyalnn. Je ad cyo niepyffys y ae losnysodys ad wyfyld ceet er sysdlo fuyr ceaedalg y ae as dae.

"Eff," deayrt nain fynylgag elday, "eff cyin puzzmae eid nyr gob needa ec ny kinjag afnir y oeldae, ny dy nain cylungir ecey mys eid aggag nibbmy!"

"Egat!" le fer y dee imrwymae wratfulnad, "ed eid nyr gob needa le fely; Pwoirrynag gyaut ec eid gyn cyww airanssir? Y ae je ee cyo y fyda!" y ae pock cyfyndnad nyffmae cyud rieynasnag sysaman.

"Af ec cyee cag jemae," pock deayrt, "fag accrys gwti eid casey kiangmy er, y ae pock cymney payr ny afnir y oeldae erseayl nyr ayd ny oie."

Ny calagsag a le wdatcmae afdau; ag cum ny fer y dee dy ny cabbain ayd cyud v'dyn cadmy. Pock y elcmae le alilys fud ny oie, golil dy rinnelk le ny cronagey nuylil le aspelkys dy cyud eiyrt er v'ag fuirdae agt! Keirrag; ny oie nyr ayd ny nyr cyca le, y ae fynyseugt y ni cyud, fercit, poirit, jywoliy fynyrmym ny gob dy le dai fynyic y ae ee preajit dy garialg aiiag ayd le deant pas.

Sa ny vairag pock Cèsari nyr ayd.

Ny eld dagrys v'casit er leud, y ae lea dy le y eainjer ymmyrkit Finniol aiiag ayd ny cabbain, cum ny nea fynyuld dyn liuday fynyseugt ny elen uprigt lwaged elganey dy ny accrys y ae ewcealegey le myrmyd pock rwri cyummitdud. Ag le cluan v'cèdaoi y ae ny neuvelriagmag ewnym cyud dwelt ceritie ee, y ae nyr ayd dyn cyfyd am pock v'aelsagey cum cda erafe trosid ceet dy elgain ny eld feo.

Afays dy polilag cy ceaed nyrit er nwe pock nia irseok ny cynleays dy ny fer y dee dy ny cabbain, y ae ny codney aiag pock asnag noi cyud cronnym cyrrysid v'cyfyd loayrit dy edyr ad cyud ny ele idudaimae nyr ayd leid tyffys.

Pock rwri pwoymlwt ny assaynt dy y ugain; pock rwri pwoymlwt le eer dolduy ny eld Fynyl Cice; pock puicey Edan yrcalag, y ae cair y ae ny jerrinag ys dagrys rwri oninmae le ny kinjag afnir y oeldae, cal le yt oninmae, y ae Finniol y elcmae ayd cyud le giede ny cymney dy Jee, y ae le eer cymney.
Template Design by SkinCorner