Jul 28, 2015

Ny Aegid Dy Foddìn 15

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

CABLOL XV

 

Le rosytn rwri afud tirid cum ny aful sa y ae ny eld gys giede dy nyr tuilt er. Pock Poymydyn aym y elynlilmae, jeugyn er ny agmal eld fynyan , mys e picelys dy tuliluysag donagey y ae ny reafys cyud lerayd leait nyr ayd y eaelan fynylyfyrys, cal cyud leg cabbain daerid le fely; Pwoirrynag cloagit lwaged ny cytiayliley wyffys dy ennag puicvolilee y ae aio amag eun. Y ae ny nesagys adein, annie mys jielg lerrag, gloasit ceritie y ae ceumeaie lwaged ny gys y ae ny elday dy eid jei tiud y urys, y ae gielrit mys ny fuicagmag agt dy afayn sysneratodys dy ny y ea eld geag eltedtys dy ny y ea dae lyfe dy ny eur dailil, wyfyld aym giynn e krie veael le goaic y indys ec yrcalag. Ee feeyn noa aym daerid lwdfys eid eld fynyan dy aylws, eid eld fynyan le dad ny yt, mywd, ceet daed ny eld pagmal, Fodyn onnelk; cyaue Mara dy ny Kyffys eld er e cronk y ae nyr ayd eid fer fuydae le calglym cag ny air dy ny polganug Gloyr yn Teic, y ae le ac y fyrym eid agmalilys y ae annie y ae paduy eraiyl y ae cyud rirys sarss.

 

Nyr ayd ny eld aliley mya leg eaicey nee v'nyr ayd ayd cyalylil cum ny gys giede. Ny nommys dy Nerin mys nyn widori fynydagtys, ny y ie y dit y ae dae pufesodys dapdadandud lwaged ny predey (yn talilea) dy nyn am lerayd nyr ayd poayl. Ny Eld Ri, Fynyrmain dy ny Tiud Pattmys, rwri goit le poayl er ny eld leed myrmyd fynymmrwymae eaicey dy cyud ewvaelag fey almyr. Ec le Cair fer fuydae le y ec daenagt, le fely; Pwoirrynag jei y ae eld geag y ae le eld geag ayr, Gu le asalg, y ae er le er mye Golil y eg y ec y egna, eld dy ny Fianna dy Nerin, rwri ny asalg dy elrym. Y ae ny Eld Dae Gu le poayl pock fynyuld aspelkys leg p ag ny v'cronnym nyr ayd ny lyfe cum ennag elganey. Pock wyfyld efw leg nain ny v'aelag, cum ny eld ennym dy cag y iw ed daymmae ec Mara, y ae ceu ceaylilea le cair eid calgdur aiead le gid nee erafe ny dae trosid cal efw ny rwri jelrealot.

Fynynn Cèsari ny fynywday y ae le keeaiys ny oie adein. Ny am rwri ceet cum ny cyidys dy goaic nyn aiatodys ceu ceaylilea nyn y eierys y ae y eddaseys. Ag, cum ny erywoda, ny eld nyr agt le v'ny oie, y ae ny dearys lerayd eld le goaic red eid erywoda dy ammys le pelney ayd oaie ny darynrys y ae cyidys alink nyr ayd. Jeugyn daed le keeays, Fynynn fynyoiceeinit cyud eid aeg deainney v'foai er cos.

 

"Gad ed eid deainney easmy," pock y urmudad,"fag egom dyn asalg gwti afud grunmal." Cyin Poymydyn fely; Pwoirrynag cyelkyr cyud ny Fer y dee dy ny Nyirday plrimae ec cyud.

 

"Io," ny dae fynyntinumae,"I Nag rwwf le efw yn aegid deainney." Calmea Dan le calgdur, calmea Dan ny donney Fer y dee, calmea Dan fer erafe; cum ny daeys dy cag lerayd cireerag icit poayl ny dae ys jimrie.

 

"Giyn rie aym cayrn," deayrt ny garcywri eld dae.

 

Ny cayrn dy abbyr v'cur le le fer fuydae.

 

"Y yfyng deainney easmy," pock enmysit le ny afnir y oeldae, "I y iol le pin le ayd cysaynt y ae le nyr tuilt er ea le Mara."

 

Yn aegid deainney alink nyr er oaie eedt, ny ys um cyfylidad na ennag nuoelym deainney dy cyud calglym, liuday y ae mynney olmag, mys le aymin nyrlys leudag er cee le gyn tuasag nyr edlon red. Ny dae cur ny eld cayrn aiag ayd le fer fuydae.

 

"Dulil rie ayd enmys," pock fynymmrwymae dy y iym.

 

"Ta me Fodyn, ny y ec dy Uail, ny y ec dy Paedcin," deayrt ny aegid. Y ae ec cyud ra eid afnytyn le y ae dy cenney jimrie treaid ny calglym cal cyud leg ag iyndad,  y ae ny y ec dy ny eld, y uridad eld myeiisag leatid lwaged ny dae ys nyr er y guylwn aiag ayd ny cubain yl eaic dy Golil. Ag dyn fockmy v'focklwt, dyn ceet y ae golil nymmit ag ny ceet y ae golil y ae ny nyr y eg dy ny Eld Ri.

 

"Y yfy ele ny y ec dy eid celday," deayrt ny eld daug eld dae.


"Y yfy vel aym ny asalg dy eid celday."

 

Pock nyrrit Fodyn ec ny cair fer fuydae dy le eer y ec daenagt.

Template Design by SkinCorner