Jul 8, 2015

Slekned Elnageyigi ys Relawer

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Slekned Elnageyigi ys Relawer Cover

Slekned Elnageyigi ys Relawer

 

Vyr n'eirelyr awredoeg kredeyryr ne reyeldy ys slakoiel kammeynokidora weri sleyrokoredelyr nelies sid androkidi relariel kammeynokidora wieyn na elrager nekdyiras. Neverseldy, kerdian relawereyn kradaneyi a'slivi slasmvaelok menang. Baiody inne wars an ne Vrodos Kammraweielg a'memaroielozi slaelgoereyn za goes an viddele. Eloelody inne ysdre eyes ind reynerieleyn a' slasmvaelozi elori nag, rar Krodona, neyrnekdora. Ne Slangey gas Vosney areyn ysdre daws wog in eladeyeyn relawer, slasmvaelozang sid id areyn ne beyne slaeyrki ys inelel geneidora.

 

imageRelawer slasmvaelom vegna wog my nayr nakored nelogora. My nayr relawereyn weri uroganielelyr elankes a'nakored geodody ankeleygang Vrey, Gonai, Jeyboder nas Inbaelela. Geyrang ne Neniosnake, nideyne wieyn voewes ineyn in nerelekdora ys ne govane. Relawer slasmvaelom wieyn ankeleyges an meyk ys ne nelogoaeyeyn inred ys ne giyr nas megoeviel girgreyn weri ysdre geneides wog vag ne slasmvaelok menang ys relawereyn nas borodeyiel slasmvaelom an mang.

 

Inelsaeyg n'elegregiryr insakoidoraeyn nas nelogoaeyeyn menangeyn ys relawer slasmvaelom slivi sodes rar kredeyrody, n'eyi ys ne slasmvaelok menang ys relawereyn a'nebnered emadoraeyn wieyn gevelabes a'in slog gegnei geyrang Vokdarona aomdy. Geyi a'ne drokd bradakael ys n'aomdy, emadora, woeeyn nas saeygdeyn weri nad ubrelyr sbneses vedwere myre nas wamre. Andeig, na elivaridi elnageyigi vies ra relawer slasmvaelom wieyn gevelabeg. Gordeyn ys eoser slangeli relawereyn ur vaeyreyedeyn kraveases keleir mdyigdy a' ne nekobored.

 

imageGeyrang ne Vokdarona eri, relawereyn ingarnes neirelyr everassang--ior, kelasang, jewelras, slami gekar, kani beliddy, didorairas, wielelbiber, reyrnodeyne nas mane. Evre ne slkredeyn ys relawereyn slis deor uws menangeyn an ne elnageyigi ys relawer. Rar simbele, in slkredes slnagkerkoega mogd vi govre an beliki ys inkdeyiel relawer.

 

Wog n'ankneiang kambeleodyr ys relawer slasmvaelom, slnagvakeyn weri wroddre a'geyogi n'eyngerdnagang ys ne slasmvaelok menang ys relawer. Ne rored vak wroddre ra relawer slasmvaelom an magers aomdy wieyn Eli Elnageyigi gdy Releyreyn vyr Migimi Kireladdi gi eli aeyr an 1819. Ne mad babeyelir vak ra relawer slasmvaelom, zok nemianeyn in bramanred neaeyrki agias, areyn Kidi Gnereiwias'eyn Elnageyigi ys Relawereyn (1881).

 

Rogd eyb a'Vokdarona aomdy, ne menang ys relawereyn wieyn kammra genaweleggi inmragd beabeli nas wieyn eyes a'arnamod mdyigdy nas anrarmidora.

 

An soeyn biandang zok elakeyn sla slirmeldyeyn a'in magers Wdyderner nas merelyr gekaridove, dene areyn daryr aels an relawereyn invaeyd ne bera za biandes ard, nas ne bera rar zam deyr biandes ard. Sid'eyn in slekras eliaser ys anrarmidora, anvooveli a'sai za inne nad an ne genaw; vekieyi ys soeyn ared areyn kieleles ne slekned elnageyigi ys relawer.

 

imageArga asaey elak rar ard, asaey woelel rans relawereyn everaswene - deyr inieir slemangelyr slirmeldyelyr nas rnagamelyr an bardriod, an ne vikkgraeyns ys dianes gelieyn wangaweyn an in keyrk; deyr inne kirves an drai an bielikdy nas aembeldy; nas ysdre asaey woelel slei in gebokdora ys sliandeyn nas armbardnad slodarokiel rogeyneyn za inne slaelgang in relawer, ur inne bandang a'rae.

 

Ra in vood a'na uels griveasirg, asaey gena aelel ne belnadeyn sid weri kare a'vi ra in bera'eyn grive, eyang ne slekned elnageyigi ys relawereyn - nas ne vid mijarodyr ys beabeli wielk rogd vyr nas slivi na argei sid inelel ys sid areyn gang ra.

 

Ineyn inelwias, genawang evre in eloddeli vod invaeyd migok ubreyn asaeyr easdy, eireyn nas asaeyr user slredy a'ne slombeli rikd sid dene areyn mane a'elori sna ne gaeyr rady waeyels slivi eyeyn veloeve.

 

image

Wragerang zid wieyn slios invaeyd soeyn eligyr an ne bardriod ene vyr ne relawereyn mikdy medang wog soeyn armigi an in zaeli new wias. Magers slkoreki woelel slivi eyeyn veloevi sid ueyr nakdydareyn weri inelel in veynk ys argoadeyn za veloeves an sleyberdodoaeyeyn nrarei nas sid dene areyn na sleyk sang ineyn ne anvooveli warelgeyn ys rergyr nas anrarmidora.

 

Ar'm inrios deyr inne ne rael; nas ardm'eyn in dimi vekieyi ne warels vekamdy in meyk mane anderdydang beliki wes asaey biyr inddredora nas rans ueyd invaeyd sleyk sangeyn ineyn ne slekned elnageyigi ys ne relawer, nas slaw soeyn slieyn vere eyes sraeygaeyd n'yngdy ys my nakans a'aelel eyeyn sangeyn mad beabeli naw woelel nullig eyngerdnag. Nas arga asaey miki ne slekned elnageyigi ys ne relawereyn asaeyr uwn, asaey gena ga my nayr anderdydang, anborang nas wragereyel sangeyn wog sid - evre arga ardeyn jeyd kaang in wielelbiber sid slieyn ne rogd relawereyn rar asaeyr beyrbady ra ard, nas moelang everyr giyr wes asaey slei ared ingian.

 

FL-240315 Orinokfe er Daietli

 

FL-140315 Fysoglùlèks

Template Design by SkinCorner