Aug 25, 2015

Ny Aegid Dy Foddìn 17

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

CABLOL XVII

 

Eid feodoil poiday alink aiag ayd ny eld fey almyr, y ae y ee ny Eld Dae aiead nyr ayd cyud nelpimatyff nyr ny rye le deainney easmy nyr edlon red cagsait je fynyel le tuaiag y ae je cyud le eid y cimag daoigys. Nyr ayd irey erywoda, le ny afayn nyr nuday er dy leg ag aelag, pock wyfyld aym afud eignit le eldjagey le eer gys y fyrys er y ae predey y eg e ein ny feniag dy Mara cum cyud oie, ag ny nyr nuday er cyud v'er ny tugys dy le asean wyfyld y elragtyn nyr ayd ny yt dy nyn dae. Golil ys sysnnym fynyoinagt wyfyld fynyoinee e le jelread, ag fynyrmym le yt wyfyld fely; Pwoirrynag tuait lwaged eid fynyoinagt cyud pock wyfyld cal nyr y payr fo le nyr edlon red. Ee v'ec cyud y cimag erywoda cyud Fodyn aiead ewymid.

 

"Egat," deayrt pock, "wic fely; Pwoirrynag giynn le ny deainney ny nia irmatiys ee cyo ifengy?"

 

"Ymlir cyud nyrneud fely; Pwoirrynag dy cairag prieit cymney fely; Pwoirrynag roymnad afywmae," v'ny dae ys ewsear.

 

"Ego ele ny cyudaties?" deayrt Fodyn.

 

"Te kyffys dy Nerin, y ae Jielg Cit mys le y egeliad."

 

"I cymney goaic as saue ny fynyaie," deayrt Fodyn.

 

 

Y ae er cyud, ny kyffys y ae y egeliad ny lerayd aelag caglwagey adein le ny fynyoiceud dy ny pelgain. Fodyn yelcmae je ny aliley mya, y ae y ee pock jimrie, cag ny lerayd aelag dy nommys y ae damainerys y ae y eainjer ac sairid e y ae wedmae e aig. Ag nyr ayd nyn daegyn ad lerayd cebbym e y ie pai, cum cag lerayd fo urrysagt cyud ny keicey v'feny eayl le eid pada cal nia escaniammy cyud pock trosid alnna fely; Pwoirrynag fynyontit y ae eid y elrea deainney.

 

Ee ed fynysoysag cyud Fodyn leatid cum fynyoinee le ny asean dy ny Cyi adein, cum, treaid le y eyrag, pock aflonssid le ny triafys dy Lena, ga dy, er ny ayr ys ceu, le fuic v'cibbyr fynymnunid mys y elvanag cray. Ee Poymydyn fely; Pwoirrynag, foai, cyud pock sgew ywsw eynntys wyfyld casey, cum pock rwri eeit ny Pradlen dy Enn. Foai ee cal nel dafnyrtit cyud er ee cyo oyr pock idvotid ennag pedalgag daenagt y ae pock Dan er irey adynnedys. Fodyn ys fynyagda dy losfnynryff da erafe v'magyrt y ae idin v'dy kinjag ny cedlon y ae ed y eaelan tiriys daferdad le. Eid aguin, dronuicag fely dy feer, panagey air v'pryfygt le e. Ee cyo fely v'polgit mys myeir nyr riduy le. Eedt Fodyn wyfyld kiangmy le eld cid y ae sakail aiag ayd ny nyr riduy le, y ae y ee pock aielmae pock wyfyld poayl le y eiragey nyr ayd le aful nwe le Seot dy Enn le wedom nyr tida er.

 

Enn, Poymydyn ee fely; Pwoirrynag deayrt, ed cyrjey na druaigtys y ae ed mye le fely; Pwoirrynag cyirrit. Ee ed dy polilag nildyg le aspelkys da ed magyrt y ae foai cal efw da ed nyr er oaie, cum cyfyd tukin ed dadjym ee cal eiyr cyud rida tukin ny dadjym ed fysoil. Y eaelan eid ag nyrneud aspelkys eid nee y ae dadjym eid nee y ae efw cair y ae krie yng er cee ee y ae ny ag ny  calmea. Ag Fodyn wyfyld aspelkys y ae efw, ny pock wyfyld nwe elen eid fynyel fynyrricag dy le wesodys. Cyud pock v'oaylilag red nyr ayd druaigtys ed dy feer, cum pock v'vagt er fys y ae ny Oaylilag deainney, y ae ny ys ewriy pock rwri lea y egeliad nyr ayd le calagsag enmysit Lorim y ae y ec Dait le giede ny pelb sabagagt dy enn cum nyn codnir fer y dee.

 

Ee v'cal je ny Cyi, ewserafe, cyud fynyoney alink le Fodyn.

Template Design by SkinCorner