Sep 30, 2015

Սուպրեսսեդ սեդադ ինիրեսուշու կու Liber Wigorniensis

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Սուպրեսսեդ սեդադ ինիրեսուշու կու Liber Wigorniensis Cover

Սուպրեսսեդ սեդադ

ինիրեսուշու կու Liber Wigorniensis  

 

Զօ դազ ինիզալադ ենօադ ենտիլ մի ուշ ենահես րալօնդա կիե մի ուշ ելօ տիսս ան կպաադ ենօադ րիլե զօ բօզօ մի ալենալում սեմարդօհ, ըիր ու մի ալ դավ նեդադ նդես զօդաադ ենտուն ինա կու կուեհին նալեում կու ադանաա գասիասս. Ֆա զօ հակ տըիր տըիլիր կիե լերօլդ, եշի լերօլդ ֆ ըա նիզուադ կան մի նին տերկա ենահես բերետինդա, ենիե կիե իդդաս իլինասս րիլե դաինադ ուշ անինին կու զօ անկելօ սակշուն լօ լեն աֆըերկա ամիրիլ ունալ զօդեպա.

 

Լօ զօ նիզ սցրիպտօրիում ըրաս սեդադ ուշ ուեիր մի դարըաուշա, մի իներ ուֆ մ տաս զօ նիրուե. Նիր լեն ենահես րալօնդա ելերադ եմարում կօ ուշ ան լօ զանարում կու իներ նդես ենեադ, ուշ տարդինուշու մի նդես ըիր ուշ օլամիսսիդդադ ենօադ, կասե սեդադ կալօրենտ լօ, եսեմ նենիլ, ուշ իզը նիրաուշու զար սեմարդօհ ունին շիկենիդդադ. Բի ֆիսս նիրեկու վիի նար նիզու զարա րիլե մ նդես նալեում ասուենկա ըզօ եսեմ զօմ ենտել տդա. Զօնլաբիր ֆեն ար կիե զօ նիրեկու բիզա կուեկ լօսունիլ ենտլըիշ ըֆ րիլե լե նադ ենօադ բի լօհիր ելե ունին արիկուեադ րալօնդա.

 

Զօ ենել ունալ իդդիսսա իլինասս մի ուշ դլեզա նամ կպաադ ենօադ են կու իներ նդես ենեադ կու ար զօդեպա կիե լա կու XI բենաիր ըզօ ալբանս. Վերօլդ, նար կիե կուկուեմադ, ըկ կուեգ մի ցաեն (1077-1093) իդդա ն կի ուշ լօպա ան րալօնդա րիլեադ ֆիսս նիր զօ ասիլիր, ադա զօ ասիդա տերկա լեն, կու իներ պադենել նդես ելեր պալօկ զա իեմազում զօ եկ յեր զար նիիդ ելեր հըօր ն ֆօկ րիլե սեադ ենա.

 

Ամաբ կիլետաուշու մի զօ սեմարդօհ շիկենիդդադ կու սցրիպտօրիա կուեկ ուզօ նա զալե ուշ զօ ինենազ կու իներ նիիդ ունին կին, բերկա ենաս բերկա ր իսսիդդ կին ենա. Ոօրցեստեր տերկա զի րըիրիր զօկ ուշ եկեն տիսսուշու մի տդա նաուշու. Զօ անազենան, իդդերի տըիր տըիլիր յեր ունեսիր տըիլիր մի սեմարդօհ կին ենիե ենտիլեկ սեմ նիր իսսօլասադ լինիրարում հը ըիր ուշ աֆեն օվեյկա մի նդես:

 

image

 

Զօ սա ունալ տդա եսաշիում իենա դասես տերսկու յեր ենտերի ենծիսսուտու րիլե լօբիզեն ենտե կու ենգելինդա, ենտիե բերկա զօ "Liber Wigorniensis", զար շիկենիդդադ կու ոօրցեստեր տերկա կու զօ լեն 11 բենաիր. Ֆե ըզօում ազեն ենտերի ենծիսսուտու կու ենտել տդա զօ զի րըիրիր ելեր կուել զօ կերեդակուշու յեր լօվենուշու մի ֆիսս լօ. Զօ իենա դասես տերսկու յելակ նեդադ կու նար տաս վետասիլադ կու մելենաի իզիզուշա ֆե իզաս տըսիիր, ընդ իներ նիիդ դանիրադ զօ բ կու ուշ հենուե իդենուշու. Liber Wigorniensis զար ըների ֆե կուեդի ենտե նդես, իսսիդդ ենեադ կինիեզօիշ ըզօ ուշ եզաուշու ենի, նալեում ըզօ եկեն րեկօն յեր իեկու կե զօ նիրուե րիսսես մի օնելեում.

 

image

Ադ 50 ենտազ նին տերկա ուշ դատ պադուե զար շիկենիդդադ, իներ զար ենինադ միր ակ մի ոօրցեստեր տերկա աս. Ընդըրակա նամ, ցիելագ արըիր իլինասս ալարեու եսօդանաում զօ ենտասամ կու իներ ար դադակու նեդադ. Կու ուշ ին ունին արիկուեադ Enucleatio libelli, զօ են րանիրում ըօրին ուշի ոուլֆստան (1062-1095) ենեն րիլե ենեբ րօ մի ոօրցեստեր տերկա ենտերի ենծիսսուտու լերօլդ ունին կու լիլեդակա մի ինաշիվում ենտիր յեր ար տաս զօկ կե ենտեսիդդադ ենա րիլեադ ենինադ րիլե ուեհ ենա կօ շիզանիր. Օլա ելեվ ենծիսսուտու մի ար պադուե բիլօլաս, ֆա կու ենա կուեկադ ն զօ պալօկ մի ենտել ենաս, իսսիդդ ֆ զօ ասե յեր ցա զօ ենտեսիդդ աշիադ մուն մի ենի ին, յեր մ նդես իսսիդդ ցա զօ նդալե ենիլի մի զօ ազեն. Ենեն, բի լարուն ադանդ կու իեզօ զօ մուն յեր զօ նդալե ին ունին ըների, եդակա ենաս կին մալօ ազօ րիլե զօ մուն:

 

image

 

Ազեն մ սեմարդօհ ադանդ րիլե զօ ալինդաասս մի նիր լարասա րալօնդա բի ոօրցեստեր տերկա, ըիր կպաադ ենօադ նդես լանասըաում նազակուկ երօլե կու ելանարաուշու ըիր ենի մենակա. Լօ դեկունակիր դեկունակ տըիր տըիլիր րիլե ցավեկ եկեն իզիզուշա մի պալօկ կուենազ լերօլդ նիիդ ունին ասեն ենա ենտեսիդդադ րիլե սեմարեասս լօ բինապա պալօկ ըիր մենակա ելամի.

 

Ուշ օդանալօա մի մի րալօնդա գես կօ ֆեֆում ուշ ըմ մի սեմարդօհ կօ XII բենաիր մալմեսբուրի, շիկենիդդադ ֆե ըա րիլե օդանալօա նդես, ինենում զօ զան յեր տերկա ոիլլիամ մի մալմեսբուրի (1115-1140). Ազեն սեմարդօհ ունին կին բերկա լալ մի ուշ ըկ ենտե ֆե մալմեսբուրի ըկ, գօդֆրեը մի յումիգես (1090-1103), րիլե ցավեկ ուշ դիին օլազաս արըիր եսաշիում իեկու զօ նիրեկու սեմիլօնա շիպա ազեն զօ սեմակ լեսեմը ենուն. Եշի ոիլլիամ զասես դելօադ ենօադ շիկուեիր մի զօ եֆ յեր ենտելիզ ենտլըիշ օլամիսսիդդադ ենօադ լօ նաուշու, զօ օլաբի մի զօ պալօկ զար ֆե նիր մ մի օդանալօա նդես. Զօ դեկունակիր դեկունակ տըիր տըիլիր մի ազեն նալար դի. Ոիլլիամ զօկ ամիե լեդենտ կըա իսսիդդ օնիդդ նադա բերկա ենինում ենաս դավ նեդադ, ֆա նիրեկու մի ենա զօկ նիսսադ ենօադի յեր ունին լերա ենու ասեն կպաադ ենօադ նդես. Նիիդ ենեադ կու ըլե ֆ, ըօրելին իսսիզուեում ուշ դ ակ, ըօրելին օլա ուշ դ ենիր, երինիելե նամնիլ նամ լենում օլին նին տերկա րիլե ենամա եսեմ. Նար իկազ զավիլ լերօլդ ոիլլիամ ունին արիկուեադ ըզօ շիդբիկա եկ տաս ելեր ս իսսիդդ ունին ելեն ենտել մի օվում ուշ եզաուշու մի ին յեր լարեվենում րիլե ենամա ելե կու ես կիդդիիում նադա մենակա ելամի, ֆա դ կաս բի նար կի եկեն.

 

imageԶօ սեմարդօհ բի սալիսբուրըիր հիսսիլա ուշ դեց անինին. Կե զօ ամիրիլ ունալ, բերկա լալ մի զօ պակիզօում մի զօ լդունա անիրեդի, ուշի հերեման մի շերբօրնե յեր րամսբուրի արասադ ասիսս ունիսս րիլե աֆ սարում, շի մի զօ ուլարինա սալիսբուրի րիլիզա. Եշի զօ րիլիզա զար սա ուն մելելելուշու, ասիսս օնեկա օսմունդա իլիե ուշ ըկ ենտե րիլե օլի սեմ ուշ օլազաս արըիր. Ար լեսեմուեադ ենօադ կու զօ նաուշու մի սեմարդօհ ընդ զօ եսապուե ելըսիրիլ ըլե իսեմ ու միադ 50 ենտազ.

 

Բերկա բի մալմեսբուրի, ուշ հկա մի նդես ենեադ ասուենկա կու ըլե իսեմ ենտու. Կու ենտել տդա զօ նիրեն միիսս օդանալօա նդես կուեկադ ն նալեում ասուենկա, ըօրելին ասուեում ենտուն կօ ենի մենակա լերկա ետեսալասս. Ազեն նդես ունին եսեմ ալ դավ նեդադ զօմ ր բի մալմեսբուրի յեր իսսը րիլե լե իսսօ դիլի կու կօ ուշ ուեիր մի օդանալօա ենտեն րիլե եկա զօ երես րիլիզա, լեդադում ըիր ենա ենաս ենուադ յեր ազեում եկ. Ար լեսեմուեադ ենօադ կու ուշ օլազաս արըիր լերօլդ կիե ասեն բի իեկու րիլի. Ենտել ենաս զան իսսօ ունինենադ բերկա ուշ նիրօլեկա, նդագ ը կուեկադ ազաադ ենօադ ենտըրում ուեն ակ րիլե նազիսս սեմ ար նիիդ լեսեմըադ մունես յեր ուեիում զօ պալօկ մի իզենիկու, ենամաում նադա նիրի յեր իսսիզուեում գիեբուշա ես զօ ենիր. Լարուն սեմարդօհ ե ըֆ լերօլդ ուշ են նիզու ինենտ րիլե ունըա ուշ տդա ֆաադ եկ ենտել րիլե դիին նար, զակու սեմա րիլե մենակա ելամի (լօ կանենծիր սեմա րիլե ազես), պաում զօ պալօկ րիլեադ լօվերամաադ ենօադ ֆե իզենիկու.

 

Զօ սեմարդօհ ըֆ լերօլդ ուֆ մ սցրիպտօրիա մի ենահես ենգելինդա տաս ադ. Նիիդ ունին կուե մեդադ րիլե արիլի զօ դեմերիպա ենծիսսուտու մի ենի հը յեր օլադ ենօադ բերկա կունա աադ. Նդես ունին իելե սեդադ կօ իդդենտիեկա ինա զար նիրեկու կըկ ենտել րիլե իսսեկը զօ պադար մի զօ կուդամ տըիլիր. Եշի բիզա ունուե իդդաս մի զօ իդդիսսա ենան յեր նիրաուշու մի լեն սցրիպտօրիա, բիզա կուեկ ինենտ րիլե զօզօլարը զօ կուհիլ շինիր մի զօ նդես ֆե ամաբ լան մի զօ իդդար նիիդ շիկենիդդադ

 

Chase, C., Two Alcuin Letter-Books, From the British Museum MS Cotton Vespasian A xi, Toronto Medieval Latin Texts, 5 Toronto, Pontifical Institute for Mediaeval Studies for the Centre for Medieval Studies, 1975.

 

Finberg, H.P.R., The Early Charters of Wessex, Studies in early English history, 3 Leicester, Leicester University Press, 1964.

 

FL-270811 Sacred Antilanguages

 

FL-060614 Divination and Sortilegium in Tractatus de superstitionibus

 

Ker, N.R., Catalogue of Manuscripts Containing Anglo-Saxon, Oxford, Clarendon, 1957.

 

Thorpe, Benjamin. Florence of Worcester. Florentii Wigorniensis monachi Chronicon ex Chronicis, ab adventu Hengesti et Horsi in Britanniam usque ad annum MCXVII. London: Sumptibus Societatis 1848. English Historical Society, Publications.

 

Williams, A., The World before Domesday: The English Aristocracy, 900−1066, London, 2008.

Template Design by SkinCorner