Oct 3, 2015

Ny Aegid Dy Foddìn 21

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

CABLOL XXI

Ayd cyo ee wyfyld rwwf cyud Fodyn ymmylot druaigtys, cum cytiayliley y eg le eryffmae cloassy pock caugt ny losan. Dy jelrea pock nymmit ee, cum ee cylwd je ny cloassy y ae cynid Yn Dean aiag ayd ny fynyair talileain le ny lounid dy dwni cyey cyned; je myrmyd cyud pai ed ag fuirdae agt! Enmysit ny Glwon dy ny Cloassy, y ae ny eld er myrmyd Aicud ai ead ed er fys y ae ny Eld dy Aimy. 


Nain nyrneud cyeiltyn ny y indys dy Aicud y ec y idna, tukinir le aimy caugt y ae cait lwaged eid akin fer fuydae. Y ae nain nyrneud cyeiltynir cyud ec ee cyo anrit dack pock trosid fely; Pwoirrynag agglwt, cum ny wyfyld fely; Pwoirrynag mye agglwt as na eid druaigmag ny daeys le druaigtys predey, y ae ny, fysoil dy dae, cymney ceb ec nuwerys dy myrmyd pock gwti dyn gidfyn y ae Poymydyn cibbyr aggmy. 


Leg eaicey nee rwri afud grunn lwaged y ae ee dudyg fely; Pwoirrynag grunn. Le cloie er fedlen rwri afud pwoaicit y ae le timnen, cag ny Cuylil cyud pyffys dudyg fely; Pwoirrynag ny cadmy, y ae foai le aimy v'caugt nyr ayd ec y vulilag polilag y ae v' cait. 


Aicud, mys cag ny ycysag yri dy myrmyd pock v'fer y dee, myw daest, y ae ny eld sag gea dy fynyo lea gagrym er losan alink puirreag y ae fedlenag voed y ae v'caugt y ae losannielmae. 


Nyr davdain er cywirmyd aiag ayd ny deainney je Tuery; pock icit je cyud y cimag amy y ae myd, cal fysoil da trosid fely; Pwoirrynag ceu ceaylilea, ag dalong ee y ae pock rwri cywee ayd oaie daid nee erafe, y ae ny nia sgun eiyrit er e; cyud ycimag fynyaie afcari fynymys y ae crogit le le poyn y ae eid ficiu nedys lwaged ny jannea cyoiagey liatmag dy eid puliley. 


Y ae Aicud v'cal nyr ayd le eer wagld! Pock v'nyr ayd ny dailil dy y iw, poayl ceet y ae golil cal nel asalgir y ae ny cedlon aer eid peldean. Nyr ayd le eer cruinney, nyr ayd le eer nwe aiea, pock trosid aym roie ny cyodjey Fodyn, ag ee cyo v'Fodyn ys dailil, Fodyn ys nwe aiea, y ae ny etsag Jee v'cal lea grisan y eig dy lweael le afragtyn er e. Foai da eid elu pock Csari, cum ee v'ag ec ny ceet le le eer Cyi cyud ny cloir eael dymy dy lweael. Fodyn cur eid y eir aiag ayd ny rwys dy ny eld nyr gob needa, y ae ec cyud puicey oie eld er Aicud y ec y idna. Le daeys jimrie dea, le fynyoinagt egirmyd y ae gyadad, ayd cyud alink neunee poayl pock rwri afud, y ae y ee ny Pirgal egedtmyd aiag ayd le nyr er y guylwn pluid pock cdaud erseayl, pock lieggit emptinad y ae v'yelrea. Fodyn Gu le aymin eld cid je e sayltyn y ae jimrie fynyoyl treaid ny oie le Mara. 

Eld-velriagmag Fodyn, ny rwri ililit pada le eid Jee, y ae le egom pada wyfyld fely; Pwoirrynag ililit, y ae ny ed cireerag iad!  

Pock dacmae ny sasag ec irdae ny gy dainey. 


Er cyud y edlon cag lerayd er fynys dy lu. Ad wedmae le aspelkys da paele rwri afud nymmit lwaged ny eld afays, ag ee v'aeg Fodyn ad onnelk; cyaue y ae cyud gaiey eld cid myayaiag lwaged e folt. "Egat ed ayd imrwy?" deayrt ny Eld Ri. "Te nee cyud ee ed cair Rie dudyg nynad," deayrt Fodyn: "te ewney dy ny Fianna dy Nerin." 


"Mati ayd dai," deayrt Fynynn le Golil y eg; "y fy cymney tuagail Nerin, ny ea cymney poayl ayd fer fuydae nyr ayd ny fer fuydae dy ee cyo feniag y ae fely; Pwoirrynag le deainney." 


Golil fynyuld giede eid nee cyud wyfyld fely; Pwoirrynag daoi cum irey ag, y ae pock fynyuld giede ee cal afautifulnad cyud pock v'cal calrbait lwaged ennag imriugt. 


"Gad ed aym fer fuydae," deayrt Golil. 


Y ae pock twinkmyd ec ny elbyl, aeg daeys cyud gazmae er e y ae pock nymmit le piymlys. 

Template Design by SkinCorner