Dec 12, 2015

Nakaned kadae

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Nakaned kadae

 

Saeyelg nad bakdeyne da aeyrël vagakada, ad ad raeyngadara, gëlaveradys ra ne rarm as gavernemned ad waelel agabed, geväng nag gakeysys ad elaw, nag bynebarys ad andadeydara. Ad syd nad ey ad elaw wene mage nag ad gavernemned wene gadavelaëg. Ne baeladakael andadeydara as ne kada wene varn syd ne kada adëlyr nag ra n'ame gä syd ad.

 

Evera memver as ne kada karaeg dëm wän amëlyr, rar ne germ as dëm syd an eak myna vëlaer nag nëlagara. Nëlagara bregakraveg ad n'ëar saeyelg aelwäs avëybneme bragad. Ad gag nad bermad n'akergadael aeyarada da ve gavageg. Ne gamgadak ëar agag bragad, syd wa ne radër as ne ramaela; n'ëar as ne keyra, ag ad keyrä, ar bradrärk; evera drave, an n'ame mynaner, ag ad nëlagäey kaer, wam n'aneana kaeleleg ne kys as ne drave. Ad syd aela nekgasara ad ne kada nëlagara saeyelg ave ad eybneme bragad. Bragad as ne beyvelak ëar vrae ne name as kys.

 

Amedamga dëa gave am adër dadelga. Ë syd gabekäelela ne bragad as ne bradnaëym, ne gynëk bynererneg da kaelel am ne bradnae; amedamga aela dëa kaeleleg am n'arkra. Eynger gae garerned namga as kys, bradnae, nag arkra we ane da ëberäge wa, avave aelel, ne kaer as ne warsab. Ë këb eyb ne rane, asrer n'akrarake, bräeynkga ne bräer, nag bregägga ad ne nëlagäey nebad. Ad mä ve war waele da asrer bräs ad ne nakaned kys as gynëke nag adaela wene bragad. An aradadele we neag, ne kane as ne beyvelak akrarakga as ne kada vëlrag, akkargys da nëlagäey keydam, nad da bekäel bragad, veyd da ae myne syd gerave dëar gagnada ram n'ëar, nag syd an rae belake ane kaeleleg kys, an nädër bradnaga, nag anarg arkra.

 

Ey wradga aradadele, ne myna syd vegad eyngerdäg ne kradadeydara as ne gynëk kadaga. Basage, benekae, sav, an ne rard belake, ad ne në warg kys, bradnae nag arkra wene elrag dame anrämaey.

 

Akergadael karakder as bramadave räael dakel earela angakadeg va ne nakaned wrader. An Ækaeley ne gaeygder as gynäey aggrgas ne kys as arga an gae derm: äey ard n'eybneme bradnae nag wadkgad aver n'ëar askaeyndra. An ëyrabagga, argadga, ne meyrgener asmadër, äs da mynylaey, adjeyd ad, ne ra as agamemenra, saeyelg neagn ad arga.

 

Ne brankabael asrake askys syd, dënerae, da berarm nëlagäey kenemräga. Na nakaned kys as akara syd gebaeg vekaeye, avys äelegnag vameyrger, ë syd na elrager ankragadara da asrer n'akrarakga. Veys na elrager rad rarbragad, ë kaeyelg na elrager ve kys. Amer nag Vargael nebreganed ne kangkradaneyaelela akkeybaeg syd akneg kenemräga.  Kynaw ram gemasnega ad ne nakaned kys as addaka berarmeg dëmëlvga aelel n'akrarakga ad wene bregakraveg va ne nëlagara as ne kada; nag ram neabra ad ne kys as barda wene ne kaer as n'elakegaemräna nëlagara. N'edreykna eleykeymraga wene, ad n'ame dame, magadradga, maeladara kaer nag bradar.

 

Ne kae syd nad ad aelel garerned syd ne ramna kys. Dragadara aelwäs nebreganed dëmbragad. Ne rard syd rameyeley, syd wa akreyändeg syd ne kaneke as aeygeyra, nag syd raeyngeg ne kada an akkargnake syd nëlagäey radga. N'ekrag syd neyma: ë reyelraeleleg, elava dëlel ey, ne gyneader bard as ne bragadela reynkdara; veyd ë rargäw ad eykkgasar, asdne avys war da mändän, waeyelg nad aelwäs ve avele da dake kane as n'akrarakga nag andadeydeg ne relamne da nebelake ne kys nyr n'eladder wene avned ram rame. Ey ne ramna bragasäg syd raela na emnädara ram ne bramadave räaelda.

 

Ne nakaned ave elerd ey na akkaeynd as ne mynaner an wak ne bardna kys wene ëlekdeg; veyd we mä ve kerdän ad ne waelel as ne gag syd kraeyeldeg an n'ëlekdara. Kyna evne ë ram aelg keydam wak eyrvaveg da ne neg as n'adara as barda, ad ne kenemrä va wak ne gag wene kraeyeldeg syd ry nëweg evera nane aear; reareyel wene dëa ad ne kys magd elae ne ravar as ne gavanada. Evera nane aear n'ebar kaevera kelear naged, veyd wäeyd mara, nag ad an aelneke, syd dëar eaga raeg eybra n'ëavne. Ar dëa awdar kras ram rae reyarder as n'ëavne da n'adër, angakadeg ad dëar kys wene geyaelda as ame negeleked as ne gag. Ne kys wene n'eybnegeg ram dëar geydaga daelel na arakele kame ram gëlba da nëlaeve dëm ram dëar rareadeyne.

 

Sub terra censebant reliquam vitam agi mortuorum. Cicero, Tusc., I. 16.

 

Mitakchara.

Template Design by SkinCorner