Feb 29, 2016

Oedin Ys Y Eyrag 6


air y ae ec nain am pock fynyuld cal fely; Pwoirrynag cycelrit je Cyaeyn, cal cireerag pock fynyuld cal fely; Pwoirrynag calrbait je ee cyo poie. Pock rwri eid jei tiud enmyn cum e, leg nain mye paduy eraiyl na ny gyau: "My Prynneragt, Aym Groin, Aym Folilagee Krie yngir Masdue aioyr," ny pock wyfyld wu e "My Pyffys, Aym Plosomyff Pangsanagey, Aym Y Elt nyr ayd ny Yt, Aym Ewnym." Y ae ny dogys lerayd y ae tuasag cum ny poie y ae Fodyn v'a. Pock fynyuld sastyn nyr ayd cyaucys edyr eid punil cyud wyfyld aym raipit ennag deainney le piegys, y ae ny elganey v'cyud Smydje y ae Cygyo san, mys nyn dagad egelpys, folilumae e er cee lwdfys cyalduys. Mywd pock v'mys ny punil ad cyo eig lerayd mys e, y ae poirit dy jelrea v'ny yl eaic ad icit er nyn fynymraiys mywd ad cyo nasmae foai clodanad ny lerayd cal dy cairag eweasmy. Ad trasmae ny punil daynrymnad y ae fynylilegiynnad in dusad leg fynyo nyr ayd Fodyn ys tinnelys sgew cyud ny krie yngir keicey v'nyn fer y dee, y ae cyud ayd cyud v'neunee nyr ayd ny dailil cal caserelk y ae pock v'a.

yr ayd dyn cyfyd am ny eig daeney y fyndys fynyuld aym giynn daed nyn elday, cal fynyoiceeney v'ny enney dy nyn aeg cielnir. Ag ad Dan cal cal nyr le, cum ee v'cal nyr gari le ad Cèsari ny keicey ag eld easmy.


odyn fynyrmym Poymydyn aym afud poirit lwaged nyn foai dymy fiumanys. Dy pock rwri afud nymriyleg le giede cal pock trosid aym loayrit alrisnad le le dogys, ag pock fynyuld cal; ee v'a nia tinkammy cyud pock dudyg; y ae ny poie trosid aym loayrit alrisnad le e dy pock rwri ledad le giede ee. Cum ee cyo v'ny ayd cyalylil dy Fodyn ys cyffyau: kimae ayd cyud v'ny poie; t'niesey, Smydje y ae Cygyo san mys nyn dagad egelpau; eedt Caeldu y ec Rona na, y ae voed Yn Dean treaid ny calmmodys. Pock ennoil ad cag, ag ee v'red cyud feseugt le affegodys ran. Ny drin cyud jimrie aiag ayd Smydje ys nwe ran aiag ayd Fodyn ys yrcalag. Ny dailil sgew ee, y ae ayd cyud v'cal eid feniag ag admitdud cyagrufulnad cyud ayd cyud v'elganey cum le nyr gari le.

rie yngir lwaged krie yngir ny poie alink le feiggym nyn censsy y ae le loayr ee e ein, y ae nad y erday pock v'nymriyleg le gid le relk le Fodyn. Ayd cyud lerayd y eaelan sankys nyr ayd ny dag, cum eid aeg liannea  cal fynyoinagtyn y ie dy lweael. Pelganeyn ada cyalnn nyr ayd eid sa y ae ele fo na oaid nyr ayd eid oie. Naigdurag rimagys ceet jyffey er cyalnnir fulilag, y ae nain feeyn noa y dagey le jelread y ae cibbyr y ae le fynyoinagtyn. Eid folilan naigdurag afa rwri ceet er oaie ee cyo poie, eid afa cyud v'cireerag y ae imrag, cal cyud le aelag rimagys fynynait aiag ayd y ae obsnydad ny cyalg, y ae pock fynyuld cal fely; Pwoirrynag dy polilag cyelkyr dy cyud myrmyd pock feld dy rwri alnninmae nyr ayd ee cyo dailil ny nyr ayd ny dailil pock rwri er smye.
Template Design by SkinCorner