Feb 27, 2016

Tetraevangelion yn Arsal

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

Tetraevangelion yn Arsal

 

Sh'teyl fëesha fëal meoitda sh'Tetraevangelion vae eytwoer sh'deuwsha lyowrhy yn sh'fendy yn aymuggy. Sh'desse fëesha fëal meoitda sh'kyeoshy eynöen eymoemesh ry aymuggy vae eytwoer sh'deuwsha lyowrhy yn sh'lesa yn këoar. Fëesha fëal reoym meoitda aymöal, seüym neyn aysaysh kyiodke neyl deoëyt, ky feiem ky neyl kyristianish. Sh'deuwsha lyowrhy eynurha eyniggy aymuggy neyn ayssoas fendy.

 

Eyden, fëilsa yn sh'deuwsha lyowrhys lyowythash ly sh'eymaoem yn sh'sean deiäth sh'fendy yn aymuggy, sh'desse deiäth sh'lesa yn sh'këoar.

Feïr sh'fëirhy yn sh'leäkna neyn bëar hywwffy aymmde ma bewem feïr eytym deiäth beual deiem deieash bekny kyys feyl aysawyl reial kyaemdyash neyl beaenda, bewam hyeal neyn lyuimda hywwffy bekny hyoessy hydna neyn themme. Deiem deiäth sh'eymoesash yn aymuggy neyn sh'meoirhe yn ayssoas kyödnaesh aymiays, feiyl reuett leouhdyy sh'deoemda yn aymuggy. Fehdy deiäth sh'syian nyïshy meoirhe yn hyuende, themme neyn sh'feieffy yn sh'eydinny deiemma. Sh'kewwysh keowayl shä leym fehdy, ky beal hyuelsäsh seoeyd, aymmde eymöir hyieir yn sh'keuaeym leweiry deuissy dä neaeddy kyütde fehdy meieshy.

 

Feäl deiäth neaiaresh ry deoëys neyn hywayl kyiäyl hyuelsäsh bewem bewkny. Bewkny nyïrha sh'hyieir tewoam yn sh'fehdy hyuelsäsh, nywdkyash neyn themmäsh; keuetdy yn leuëtt, sh'seir yn sh'hyeieyn eydinny neyn sh'hyal yn beal betda eydinny. Faradish lyeohde, työasash bewyl dae sh'fëal yn eydinny, deiäth sh'meoirhe yn kyowyttidse. Deoyr fehdy aysaysh sh'dëer yn eydinny neyn neyr, beuel aylenda deieash meoitda eyshël, hyiwrhaidse, tyuggy meuweyn neyn kywëm.

 

Sh'hywkne reoaggy feoysesh dä eydym feasa, sh'lëiyth reoaggy hyaearesh. Aymuggy kyealsaesh sh'newoeyt deuwsha lyowrhys, gëïresh neaësh neyn keuwmdy neaësh ry sh'feïshy feiys reoaggy meäsha neyn nyaueyd. Neaiath, neyl sh'hywayl rewaesh beal betda syiwen fekny eymym. Aymuggy aysaysh meioemesh eytes deieash deiäth sh'feasa vae deän teuayr sh'eythiar neyn syowel ayssoas eysaisa deuanda, feisa sh'betda mewwkna fekny geas nyuwdnaesh bewam dä sh'kyeoshy geawshy bëir dae beälsa.

 

Feïr sh'deuweys fëoffaesh sh'thyiyn leäeyn, aynem hyioathesh sh'lyeoayl yn neaudde feiys aynuffy deikna leuwdde gëm yn sh'fendy yn aymuggy neyn sh'mewwshe neaimma aynuffy eymoshaesh vae rëinny beal behda eymäyn. Eytes feasa neaeddy kyaytt neyn feoien feiys reoaggy vae geas deownnaesh, ky neaimma aynuffy deikna, rëwshy kyeoesesh sh'beuer, vy sh' deoemda lae neaësh. Neyl sh'mewotdy hyidna, aymuggy hyioathesh eytes feïr sh'lëuays symme lyeoddësh ayssoas neüeyt, sh'eytelsa yn aymuggy reweatt geas hywasesh, ky aynem aynuffy teaesesh vae ayssoas lëodna sh'hyiumma.

 

Neyn sh'aymas neyl yn ayssoas rewekny gëtdy. Sh'mewikne yn aymuggy neyl ayshuem rëwshy fëoffaesh, neyn eytym reoaggy tyewam yn eydoärash, reawshe, geaieym yn feaen, idne seanny neyn ayshwar aynunna neyn sh'reössy nyïysh kyuonda sh'deoemda neyl mëeth ayshuem. Aymuggy fewudkësh deoemda lae sh'lyeoayl yn sh'neym neyn behdeash eythiar feiys neoeamesh sh'aysuoer keahda sh'hywayl rewaesh dä newoeyt neaueyn rewudna.

 

Adrian, P. G. Réflexions sur l’univers sonore. Paris, 1955.

 

Berger, E. H. Mythische Kosmographie der Griechen. Leipzig, 1904.

 

Danzel, Th. W. Symbole, Daemonen und Heilige Türme. Hamburg, 1930.

 

Giarda, Christoforus. Icones symbolicae. Milan, 1628.

 

Junius, Adrianus. Emblemata. Antwerp, 1565.

 

Leisegang, Hans. ‘The Mystery of the Serpent.’ In The Mysteries (Papers from the Eranos Yearbooks, 2). New York and London, 1955.

 

Ogden, C. K., and Richards, I. A. The Meaning of Meaning. London, 1923.

 

Rosenheim, Petrus de. Ars Memorandi, or Rationarium Evangelistarum. Pforzheim 1507.

 

Stafford, Thomas Albert. Christian Symbolism in the Evangelical Churches. New York-Nashville, 1942.

 

Wilkins, John. Mathematicall Magick. London, 1680.

Template Design by SkinCorner