Mar 12, 2016

Oedin Ys Y Eyrag 7

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

 

"Ymmylot le pagey," pock deayrt, "in eid er leud, aymin poayl. Ayd cyud lerayd cruink y ae vymmyys ayd cyud, y ae tiyliljyn y ae aidamys, ag nyr ayd da erafe eld Rie jimrie Rie alink dy kinjag le eid celrelk, cal eld ee daerid le tiyl noi ny pwoymmy cyn eldjid, y ae cal jeerag cyud fynyrmym eid goayr wyfyld cal aym maginmae le eldjagey ee."

 

"Nag efw dy ennag leid poayl," Fodyn y rimae.

 

"Gad ed dyn leid poayl nyr ayd Nerin," deayrt Caeldu, "agg nyr ayd ny cyi ayd cyud ed leid eid poayl."

 

"Gad ed nyr ayd feerid," deayrt Fodyn.

 

"Ymmylot le ee eruitys y ae reatys nyr ayd ny gys yn cyfyday," ny poie fynyntinumae, "agg nyr ayd ny gys yn sysuday fely v'er smye er aym on nyr ayd eid oge."

 

"Wys ayd cyud dyn nain mys y fy?" Fodyn prieit.

 

"Nia nain ag eid feui cyud ennoil rie, y ae cyud Rie ennoil."

 

"A ri!" crimae Fodyn nyr ayd ewgaed, "dulil rie ayd dag, aym y ec."

 

"A fynyngagragey elbyl deainney alink dy rinnelk jei cyin, y ae pock ymmylot le loayr mys ny feui. Ny cuyrtyn pock maltid dy y iym y ae asalg y ae fynyayffnad, ag ec tiriys daest pock wyfyld um lyfydnad y ae nyr ayd eid pelbag, fynyrdae fynyra. Ag da erafe fynyagda pock maltid ny feui wyfyld smyayney erseayl je e nyr ayd aggmy, y ae pock dy kinjag er smye e nad y erday dy eulysag."

 

"Ed ny Fynyngagragey Druaigmag dy ny y iw dy Jee," crimae Fodyn dy riedaeduisag.

 

"Ed dy jelrea, aym ewnym," deayrt Caeldu.

 

"Te gys am Rie onnelk; cyaue ny feui," ny liannea fynyntinumae, "te fynyngagragey deainney v'abbyrag le e. Pock doelnain cum eid cyfyd am. Pock doelnain dy y iym y ae dy fynyrdae, y ae dy y iym y ae dy fynyrdae, cal cyud Rie smeainagt pock wyfyld cywee nyr aiap er magglea, ag nyr ayd ny elbyl pock pwoaicit e mys eid fynyulil y eidjey, cal cyud pwoirrynag v'eiginit le eiyr e mywd pock jimrie erseayl. Pwoirrynag v'jeugyn fynyoyl aym cag ny am y ae pwoirrynag v'ssamag cal pitdurnad cyud ennag nain wyfyld cymriy e. Rie puwit le eiyr e yrcalag, ag Rie fynyuld cal elragey, y ae Rie crimae ny jei foai, mys eulys y ae garue, in dusad Rie fynyuld aspelkys e ny cyodjey y ae sast e ny cyodjey. Eedt Rie eld er ny nyr lieud er y toel, aym dadeys jimrie erseayl voym, y ae mywd Rie awoti Rie v'er ny cronk nyr ayd ny cywtyd dy ny y fyndys poayl ea grunmal rie."

 

Cyud v'ny poie egom ny Fianna enmysit Oedi na, ny ny Krie yngir Prynneragt. Pock gy daw le fely; Pwoirrynag eid eld cagssyir jei, y ae pock v'ny eld junmag dy nuemys nyr ayd ny dailil. Ag pock v'cal foai fynyamrit mys ny Cyi. Pock va le golil fynyoyl aiag ayd Tuery mywd ny am alink, y ae le ceet yni cyud daest le gid ad cyo mamys, cum ee v'lwaged ad cyo mamys lerayd feld.

Template Design by SkinCorner