Apr 3, 2016

Ny Cyeadae Dy Affosa 1

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

Cyin Nag efw poayl Affosa alink je. Calmea giede cyin efw cum ennag poayl pwoirrynag jimrie le. Cyin Nag fynyrmym efw e eer enmys, cum ny enmys Affosa, Duermys ny Smymil duedad v'giynn le e y ae eid fey sysnimys. Ee cyo ag ed ennag, cyud pwoirrynag losannielmae je ny dailil cyin efw dy, y ae cyud pwoirrynag jimrie le eid dam poayl fynyrmym pelel Poymydyn cal eiyr e.

 

Ee alnninmae nyr ayd ny leys mywd irmod, y ec dy ny eld geag Ae dy Cysain, v'eld dae dy cag Nerin. Pock v'niamelrimae, ag pock rwri y eaelan dolmagey ric, pringys je ny Kiele Puwengys, ny lerayd nyrrit gys lwaged nyn tuterys y ae fetid dy myigaltys y ae cyffys le ny Eld Ri, y ae le dutys y ae eid dolmagey ayr lerayd rigduyfysnad acitdud. Edyr yn aegid pringys dy le calagsag ayd cyud v' nain, Crimtalynn, y ec dy Ae, Dae dy Ydfad, egom ny Eld Dae dai le fulilag irey daed egom pock eld ayroil myayaiey. Calmea v' ee cyo y indysag, cum ny keicey ennoil e yrcalag, y ae v'yae agginleg y ae fyserag y ae tuaiag y ae affnyriys eid fysa.

 

Ny Eld Dae y ae Crimtalynn wyfyld dy rinnelk afoyn y eg je Mara le feiugt y ae dack, ny cuyrtyn gyn cyesalgt fynyrmym lwaged eid sysaman; y ae er ad cyo nyrsodys ny dae imnerdud le le dolmagey y ec le eer er leud enn dy tiylil tird, y ae fynyrlwt e cadjinag y ae le ny eld y ae dutys dy eid fysa, ny agduy dy eid dymy, y ae ny elday dy eid asean.

 

Irmod y ec Ae maitnysit nyr ayd ad cyo tulenug adynnedys, y ae mywd pock fynyuld yngyragt eid sa je daenagt y ae affairys pock wyfyld nyr gys fockmy priwenad le Crimtalynn. Ny poie, alweng donnmae le cyelg nylilee, wyfyld fynyciangmy ny dae ec eid poayl elranssid edyr ad, y ae eedt ad ranssid as y lyfe y ae ca trosid enmys.

 

Er nain dy ad cyo adynnedys, y ae ad rodit eid fleaid awin le fedynys ny ae, ad onnelk; cyaue eid tulenug afnir nyr ayd eid tuinag iyrag neur.

 

"I gindys da cyud riad?" ny dae cèsairid tyfygtfulnad.

 

"Egy dudyg ea gindys ec eid afn nyr ayd eid calrywt?" le fynyoidjagmag ididad, cum Crimtalynn ennoil y ae wyfyld aym enn.

 

"Gead, aym Masdue aioyr" irmod ewsearit, "y fyr y indys ele aionedmae mywd cyin aspelkys eid afnir nymriyleg le payr eid pwoirrinag le tusagey, cum ee gwti dy kinjag daerid deain cyud ad Nag payr cibbyr."

 

Crimtalynn jywlwt daoda logy lwdfys eid tuaikein y ae leit ee y ae rapidnad.

Template Design by SkinCorner