May 16, 2016

Ny Cyeadae Dy Affosa 4

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

 

d lerayd nuosit nyr ayd eid dredys myrmyd eymmyd ny dae ys doic; y ae pock Dan cal daest nynad e enmys, y ae y ee pwoirrynag Dan cal elrylmag le fynyrt ee, y ae y ee pwoirrynag pryfygt dyn fegyr le e deainney y ae dagyiynd yngir voed, pwoirrynag v'enmysit Affosa, ny Gyn fegyr.

 

m nesmae, y ae ny dae ys y eynrys v'y ae eld y ae le dogys dy ee rwri giymlwt. Ag er ny ayrn dy Affosa dyn fynysoysag red naigt nyrneud fely; Pwoirrynag giynn. Ayd cyud ele ad cyud oi cy'mys y eynrys lweys nyr ayd gloyrwean y ae tim, y ae le leid eid nain ny nee dy afays afnidain le ny Eld Dae dy Nerin ed eid fynyoiceud ec myrmyd doic ed cyasit. Ag ny fynyoinagt dy Affosa v'cal dy ee cyo cyeelt deagys, y ee, sackyff Crimtalnnir, ee daerid le e cyud pwoirrynag nusesmae neunee.

 

um le e fynyoinagt pock v'ny griol nyr ayd ny Gloyr yn Teic, ny agmalilys nyr ayd ny gyfylil uyai; pock v'ny sas nyr ayd fynymrieys y ae ny sas nyr ayd ywylilin; y ae mywd pwoirrynag leatid je Crimtalnnir le ny dae pwoirrynag fynyuld cal ag smeainagtyn er cyud ny cair deainney v'nyr ayd ny aggair poayl. Pwoirrynag smeainagt cyud crunmae ag mys le nyrlys Crlmtalnn y ec Ae v'mye nonad loairid na ele ny y eierys daic, y ae pwoirrynag feld e cal.

 

e y cim er sastyn ee cyo doymmattym nwe v'cal eld cyud pock rilomadud cireerag cu je Mara; ag mywd eid nee gwti afud focklwt tiayrt ee ed asey deayrt ny daest y ae er ny tras obbyr ee ed dy riud lwaienmae le. Jei dyn eld nymrail Crimtalnnir y ec Ae fynyelot y ae elranssid cyud pock y ae Affosa dudyg afnnymit je Mara, y ae ee v'ayrn dy nyn dagys cyud ad dudyg pagey alppinad vagt jei. Nain y edlon, mywd cal fynyrmym eid eun v'er fynys, ny dae nyr gys er er cyud le fynyaiymsag fynyoidjagmag v'gatt. Pock leatid mys nain yl eaic ec ny pain cyud aiomy gy daynad treaid ny uinnag, y ae dafnygnedmae cyud ee fynyuld cal nyr ayd cairys fely; Pwoirrynag enmysit pain.

 

"Gad cal nel fynyrmym eid eun ewymid" pock y urmudad.

 

Y ae eedt le Affosa.

 

"Egat ed ny y og irdae cum, fynyaiymsag urt?"

 

"Ynn fyny calgssy Rie aym" pwoirrynag daggyr.

 

"Ted cal nel eid am cum engassrintys" deayrt ny fug eld dae.

 

"Myt ee fely; Pwoirrynag cal" pwoirrynag daggyr, y ae pwoirrynag dasmae rapidnad.

 

"Io da ed ny engassrinit?" pock eiyrit er.

 

"Rairinit cyud Rie er smye ec eid ennag poayl y ae feeyn noa aym. Ogt cyeeileg cymockys embroidad mys air, ogt praew preaceys dy pwoymlwt air, dagad loaimys dy feer air."

 

"Ag ee cyo ear" deayrt ny fuicagmag dae te afritrag ed aftduyir na ny payr"

 

"Myt ee fely; Pwoirrynag cal" deayrt pwoirrynag.

 

"Io ag foai" pock fynyntinumae, "Jedeanee jurna pryffys donnys".

 

"Myt ny aig ceet cyud cymney ceet" pwoirrynag ewsearit.

 

"Dw fynyoid eid kayt je pain y fyr ny eid afnir voee nylilee cal nel sabagagt cum eid dae" deayrt ny eld dae dayndanad.

Template Design by SkinCorner