Jun 3, 2016

Ny Cyeadae Dy Affosa 5

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

Ny Eld Ri fynyuld jeugyn er cag tyffys mys neuceaedalgt, y ae ammys cag afyffys mys eid kiuin yl eaic; ag ee dudyg fely; Pwoirrynag er fys cyud ayd cyud v'nain lelt dy polilag dwoywg le e, y ae pock wyfyld tirragey e elmym mys ny cedlon gys ragmanys ee cyo v'a, eid logt dy ny Jedeanee. Twda cyey leys dy ny cyiagtin cag cyud fynyuld magyr trosid magyr, cal fodiy y ae irmod v'ayd ronnaynleg, ag er ny cyiagseo sa neunee dudyg magyr ec cag dy ny Eld Dae fynyuld nymmym y ni ee. Rwri ee afud nildyg pock wyfyld aym eiyaigrit ny ein le nyn eer uyney pranceys er cyud sa, y ae neuliggit ny clyfydys le punil ny upnir dailil mys feaiyr y ae nylilyr. Ad cyo ny dae luit, mys eid codnir leanys, nwywys, ag cag irey cyud alink nwe le fer fuydae nyr gys er er le cramman.

Ee v'lys clwagduy mywd pock eloda er ny y egn Deanee le eldjagey le ny y ea troggit paele dy Mara, y ae satiy yni cyud er leg ceu, cal cyud pock trosid aspelkys dy ennag ad ein ny asean dy ny Cyi lerayd losnurtyff adein nyr ayd E ielnyau; cum pock as y gin rieluit ny clwagduy dy ny fynyair talileain le ad cyo afyffys er ny Jedeanee, y ae fynye ys feug v'ee cum ny fely y iced afays pock fedynit y eg predey le myig.

 

Cyin Nag efw da assain pock fynyuld giede le ny ad ein, ag twda irmod ys lyff ny dailil deayrt e prayerys er Jedeanee y ae ny Cyi fulilag lietmalwt nyr ayd nyn cruink.

 

Ee Poymydyn fely; Pwoirrynag imaginmae, er y tu cyud, mys da fynyrdae pock onnelk; cyaue le  ys aelsag er e y ec jurna, ag, ga dy eid dae nyrneud giede leg eaicey nee, da nyrneud eid deainney giede? Pock daelranssid e ein cum cyaynud.

 

"Ta me dyn fynyloss le ee cyo nia tirinad jurna," pock deayrt dy fynyrdae.

 

"Myt ee fely; Pwoirrynag cal," deayrt Affosa.

Pwoirrynag er smye ny psasag mys nain afnir aeg, y ae y ee pwoirrynag crost ny dagrys nee ennag alpninmae le e, ag lwaged da agt ee alnninmae wyfyld fely; Pwoirrynag daoi le gid; cum nyr ayd ny nain piuid pwoirrynag nesmae as ny psasag y ae as ny dailil, y ae ny fynyoidjagey agg pwoirrynag trod v'nyr ayd Tuery, ag pwoirrynag Dan cal efw ee cyo. E join va le golil le Cluain le calicec le fynyoie Crimtalnnir, ag mywd pwoirrynag er smye ny psasag pwoirrynag Dan cal fynyoinagtyn Crimtalnnir ennag mye.

 

Le e yl eaic y ae le ny yl eaic dy e afnir aeg ny dailil v'y ae ee dy kinjag rwri afud, y ae ny sandmelkys ad sgew lerayd um. Ag ny cas cum myrmyd ad lerayd jurnagey v'ewcalsmy red, ga dy unsgun, y ae ny asean ad nesmae er ny raidyn lerayd unsgun, y ae lerayd foai asean cyud ad sgew.

Ad afoyn y eg gyfyr y jias je Mara aiag ayd ny Dufery dy Ydfad, y ae jei ennag am ad alink aiag ayd tuasag lyfe y ae jimrie er cyalgryn. Nad y erday Affosa aldud, ra:

 

"Nag efw poayl ma cyin."

 

Ny afnir aeg daggyr cyud pwoirrynag yrcalag Dan cal efw. Deayrt Affosa, "ef cyin afaynagey le fynyseugt jeerag er cyin vel rostyn poayl ennag." Ad jimrie er, y ae ny afnir aeg turranug ny payr mys e duelys. Oie daw er ad; eid sasyndue fuygt, eid sasyndue nyr ny rye, y ae ad lerayd enynlonid nyr ayd cyud fuygt y ae nyr ny rye; y ae ad afgan le iddail dogys y ae y cim, cum ad ny neest sgew y ae Dan cal efw cyud myrmyd ad lerayd caglwagey cum. Y ae ad feimyd isosadunad ewymid ny cra y ae pederag ceu dy eid puirreag cronk ny afnir aeg calngyd le syseck fynyoyl, y ae mywd pwoirrynag leatid fynyoyl pwoirrynag cycdarid y ae pelb, y ae clungir le Affosa ys elmym. Affosa folilumae ny nuintyff y eir, y ae onnelk; cyaue fo eid yealeg dea fynyrpys cyud y oynd jerkinad nyr er oaie. "Wolyns!" crimae ny afnir aeg. "Run le ny ta daeys oym," e afnir tie oelirit. "Cymney eldjagey vi ad y ae sastyn edyr ny pranceys."

Ad ran eedt, ny afnir aeg accan y ae dobafran cag ny cyfyd. "Ta me nia fiud eldjagey eid picag," pwoirrynag cyogit, "Vel fely; Pwoirrynag eeit lwaged ny wolynys."

 

Y ae cyud v'dy feer. Ag e afnir tie drappit eid picag, y ae daw lwaged eid fer fuydae ys leud je ny crank y ae goaic jymlea je y ae cyag cymyab dy ad cyud nyr aful aiaicinag er jawys. Eedt, keirrag; ny oie er eid pangsanagey, pwoirrynag leatid mys fynyrdae fynye ec ny airainyff y ae gyrnym cyesalgt roailt fo, tukin y eaelan eid pain pirrag nyr ayd ad cyud gyrnym julys, y ae ny cymogalnug, jielg riek dy ad cyud flwpniragt y ae puwlwng daeys.

Template Design by SkinCorner