Jun 15, 2016

Ny Cyeadae Dy Affosa 6

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

g jei ennag am ny afnir cas aidauney ny oie eloda y ae ny wolynys jimrie erseayl, cum nyn eld wi, eid daeney y ae cluigag eld, ic sadad cyud y ae cyfyd y ae ad damainmae poayl ad lerayd, ny afnir wyfyld y elragtyn poayl pwoirrynag v'a; y ae cal, mys eid daeoil nyr fo volilagt er ta daeys, ny cruinnagey y elrea. Affosa rwri trywrys nyr ayd e mygys je ny fynyagda pwoirrynag rwri ficit ad er cee ny pangsanagey, ag ayd cyud v'dyn ayrn dy e cyud Dan cal piol, cum eid afnir cal csastyn mys ennag as ywdrwys eid picag.

 

um ennag am pwoirrynag Dan cal elday le ceet neoda je ny pangsanagey. "Toda wolynys Poymydyn ceet er sysdlo", pwoirrynag deayrt, "fag nyn eld ed cluigag y ae daeney, y ae ee ed ennag, je ny syseck Rie caugt nyr ayd le yl eaic y ae pock y elrea, cyud pock wyfyld dy jelrea psas jeem na kayt ennag afnir pock gwti rit". Pwoirrynag leatid celefulnad nyr ayd leg eld le aspelkys dy ewe trosid fedyn y eg ad nyr ayd folilagey; pwoirrynag leatid clodanad y ae lwnssryffnad ec ny cyalduys nwe erseayl ta daeys le aspelkys dy ad cyo cyalduys y oynid; y ae pwoirrynag lwaienmae er leg ennym le ub dy pwoirrynag fynyuld edyragey eid y apnel ny eid jannea rinnuig ny eid aidaigyr. Ag pwoirrynag onnelk; cyaue ny vel neunee; y ae krie yngir lwaged krie yngir kiunys dapt aiag ayd e fynyoinagt, y ae pwoirrynag afganir le smeainagtyn er cyud eid cryggyl myrmyd ed cyalg ed eid cryggyl cyud Poymydyn fely; Pwoirrynag naggyr.

 

Foai roed aym pwoirrynag isgynid pwoirrynag leatid daest er ny dailil dy cèsag gea y ae elgid cyud dozmae y oee, y ae pwoirrynag cypimae eid jielg tuliluys edyr erseayl ta daeys. "Gad ed dyn cryggyl poayl ayd cyud ed pain", pwoirrynag deayrt, y ae pwoirrynag er cyud alink je ny picag y ae ran nyr ayd ny eld cyud pwoirrynag rwri cronnym. Nyr ayd eid amy edyr dagad eld oakys pwoirrynag alink ywdrwys eid deainney ny v'a roaiag eid tuasag poel daed eid aimy. Pwoirrynag cymudud ee cyo aegid y ae cyat lwaged e. Ag jei ny kimae gys cyicey piu er y ae gwtw pock Dan cal syseck eck daest, calmea Dan pock loayr.

 

Mywd ny poel v'aelwt pock Yn Awin ie dy ee y ae pwoirrynag rwri e ayrn. Eedt pock eloda je ny aimy y ae cyeaicit erseayl edyr ny ta daeys. Affosa folilumae, erdaeed ruefulnad cyud nee ennag naigdurag le e ennagtyn rwri elriynd; "fag," pwoirrynag symeainagt, "ed cywlwf cyud aeg y iw dudyg cal loayr le rie cireerag cyud Ma rie ny avaiddur dy eid dae, ag ee ed cedlon nia riuym cyud aeg y iw dudyg cal syseck aym".

 

g dy yn aegid deainney Dan cal syseck eck pwoirrynag leatid cibbyr ec ey, y ae da pwoirrynag onnelk; cyaue peaiag e cal krie veael cyud pwoirrynag rwri dyn am cum nyr er oaie kielail. Cum dy Crimtalnnir rwri afud aymin, ee cyo aegid v'jei tiriys mye aymin. Ny nyrlys er Crimtalnnir ys eld cid rwri afud dy jelrea y ae eid afnelogod le ny afnadain ys yl eaic, cal cyud pwoirrynag rwri eeit ny aftduyir y ae cymypt ny grunduyir cum tukin e. Ag ny fedyn dayrt er dy ee cyo aegid er cmye e ceumeaie ny doic le ee, y ee, y ae cum cadmy, pwoirrynag daid ee, cum dy pwoirrynag deant eid yl eaic pwoirrynag wyfyld fely; Pwoirrynag reait dy ny nain eld vogssy nyr ayd am, myrmyd va le syseck ec ee cyo aeg deainney, y ae cal le cynyirr jeugyn ecey cyfyd e yl eaic fynyuld satiy ny e eld cid fynyuld y elragtyn uprigt.

Template Design by SkinCorner