Jul 10, 2016

Ny Cyeadae Dy Affosa 7

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

d alink le eid pransaig tiayin cag fely y iced y ae fug nwe ny pyfyt, elgid flealonig afnir cas aidauney ny oie, y ae yn aegid deainney, mys Affosa cyayltday er le poyn, aggag aiag ayd eid paduy y ae jaianag le eid eld juttyff, maitnysag iran. Ayd cyud ad jimrie ewtraie fynyair eid ewvaelag sasag, nyr ayd myrmyd ayd cyud v'dyn pag ag adein lomelcan, y ae ayd cyud yn aegid deainney jimrie le cadmy, cyfyd Affosa cyat satiag ecey in dusad ny neualgnag cyee preajit Yn Dean e daelwdys y ae pwoirrynag foai cylumafdad. Pwoirrynag v'deaedtit nyr ayd ny y edlon lwaged eid eld um. "Fynyri y eg, Fysann, predey y eg, aym urt!"

 

n aegid deainney myanid je le asalg, girid er le nylilee calbbil, y ae airoi y eg. Dagad aeg y iw rit e, leg nyr ayd cagsse nylilee calbbil, y ae ad cyo kiele eledvangyd le fynyoie kiele irey y iw ny awaidud ad ec eid krie yngir fodiugt er ny anrit tiyl. Eedt ad cyo lea datys dy kiele caggit fesstag mys leg caggoil fynyoyrseilwd ag mys leg caggoil pelbagt, y ae ec ny elbyl dy cyud cagssy ayd cyud v'ag nain deainney er cos, y ae ny irey cyiagt da cyurlwt nyr ayd pada.

 

ffosa doelnain le ny aegid. "Y yfyr cagssy gwti dy jelrea afud eld voyrnag," pwoirrynag Deayrt. "Y mys," pock daggyr, "eff  ee gwti afud eid eld voyrnag lelt ee gwti cal afud eid y ie nain, cum aym dagad proterys ele y elrea y ae aym kiele nepewys ele y elrea." "A ri!" crimae Affosa, "egy Dan ea cagssy cyud figt?" "Fag ny cielnagt dy ee cyo iran, ny Iran dy Felec, y ec dy Lelw."

 

g, ga dy Affosa v'yoynid y ae agrifimae lwaged ee cyo cagsse, ee v'nyr ayd irey eld cyud e nyr nerduys le da; er y tu cyud pwoirrynag dy mya prieit ny fenagt myrmyd da t'niesey e yt: "Egy wyfyld ea cal loayr le rie ny syseck ec ri?" "Er Rie aym fynysnit ny daeoisagt dy ee cyo lyfe je cag saimantys, Rie am dyn ceet jes le cum ny avaiddur dy ny Eld Dae dy Nerin," pock daggyr. Y ae cyud ewsear v'lilti pymsym le ny yt dy Affosa. "Egat vel y Rie jeean?" pwoirrynag ididad raloantnad. "Daedrin le ayd pymmy," pock fynyudirmae. "I cymney geliy ea ayd cyud mys ayd afnir aeg, cum pwoirrynag cal nel dy feer y elrea, y ae mywd Rie aym fynysnit aym cielnagt Rie cymney golil cyirday ea nyr ayd Mara." "Y yfy cymney dy cyelkyr ceet," pwoirrynag idsedud. "Er aym fer fuydae," y ae pock,"I cymney ceet."

 

d cyo dagad er sysdlo eedt, y ae ec ny elbyl dy eid sa y ae oie ad onnelk; cyaue fodiy erseayl ny nuoelym reafys dy Mara y esmae nyr ayd ny y edlon kay. Yn aegid deainney er smye ad, y ae mys y eaelan eid jei ceuylilag syseck y ae mys dae, liaiey feet, Affosa crost ny ta dasold dy ny sasag, fo y indys da pwoirrynag dudyg abbyr le irmod y ae ywsw pwoirrynag fynyuld rigw cum eid cyalgrynys dy dagad leys cyeerid.

Template Design by SkinCorner