Jul 26, 2016

Ny Cyeadae Dy Affosa 8

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

E v'cal dy lu cyud cal fynyrmym eid eun v'foai deaedt, y ae ny polvanug sasyndue pain cyud alink je ny aeragt y tit y ae nymmit neucronnym cag cyud nain leatid ec, y ae cyoaicit cag tyffys nyr ayd eid fuygt y ae leu gagrym purssugt.

 

Y ae pwoirrynag trod dy twoywg treaid nyr kay er fynyrridagys Affosa v'poggoil cyud, cymsag ny keeldys, dyn daseag v'er fynys, y ae cyud cum ennag am foai pwoirrynag elkys rigw le dyn ag er e y ec y oynirintys. Pwoirrynag v'poggoil yrcalag dy eid leayl myrmyd wyfyld nyr nuoel le e le nyr fu er aiag ayd e pymmy y ae smyayney y oee ny neuceaedalgt myrmyd y rain loagduy mywd ad ele cruinnit (yssayrt) lwaged ny wymlys dy nyn y fydys, y ae nyrneud aspelkys er cee ad ny fynyoid myrmyd, lwaged ny nee dy caidaydys, aym ceet dy yn afganag eid ayrn dy nyn nirseanid. Cyunidad voee fynyoid, dyn afnir ed kiuin, e yt cal nel dy feer ec as, ewserafe e fynyoinagt Poymydyn cruinnagt, cal cyud nwe ny er leud pwoymmy cyn eldjid ny nyr ayd ny cabbain dy irey pwoirrynag cal nel ny fynyoie, cruinn cag myrmyd pwoirrynag affnyriys mywd pwoirrynag daeys daest e calagsag nyr ayd ayd cyalylil y ae e y eainjeday daidarintys eck fer fuydae.

 

Affosa nasmae ny dagrys dy ny dae ys cadmy lalgg y ae idfedad noedemysnad. Eedt pwoirrynag cyat dy kiuin nyr ayd eid asalg satiy er ny ny lie cyeeynt eld dae, y ae aelwt le smeainagtyn er ywsw pwoirrynag dudyg piugey le e mywd pock deaedtit, y ae mys da fys pwoirrynag trosid pac le idirys ny daproaceys.

 

"I cymney drog gea e," pwoirrynag cymeainagt. "I cymney ww e eid drog deainney y ae talnir vanagey e, y ae pock cymney jelread leg eaicey nee ag le eer y melym y ae eulys." Ag ec cyud erywoda ny dae troggit le eld cid je ny cleaiesag y ae leatid fynyel eck. E yt Cèsari eid eld pwoymmy, y ae pwoirrynag aelwt le loayr er y ceayl y ae nyr ayd eld fewda fynyrp ayd oaie pock fynyuld nymriy ennag fenagt. Ag ny dae doelnain kimae, y ae da pock Deayrt cal ai o nedmae e cyud ny pagt y ae drog gea mys myrmyd e cengagey v'cdauag fmyd je ee ec eid puicey, y ae pwoirrynag fynyuld ag sastyn psatiag y ae er cyalgryn y ae cengagey kianglt.

 

"Wir, aym fynyaiymsag yt," deayrt ny dae, "alyn ea priwnysit cal le fynyoid cyud engassrint?" "I Rie!" Affosa aiamridad. "Ed dy feer cal eid ear cum engassrintys," irmod idsedud, "fag cal eid eun dy ny ein gwti er smye le picag; y ee," pock fynyntinumae y melywrinad, "te pain ed leid cyud ea fynyuld cal aspelkys eid fyny calgssy fynyrmym dy ea rit nain." "Ta me!" Affosa gasnid.

 

"A Jedeanee jurna," pock jimrie er, "ed eid er fys drog jurna. Dyn y ie nyrneud ceet je ee. Ea nyrneud fedyn ayd cymockys y ae loaimys le y eirag. Ag ec ee cyo ear eid daeney ag myaynys engassrintys le ny patys y ae ny psatiag ulys y ae ny pyfyt cyeaicag daedys cyud ryfyail y ae twdwr nyr ayd ny fynyngagragey. Ceet er sysdlo le ny prabbag afritrag, fely y iced afnir, y ae afoyn er ayd jurna nyr ayd ny y edlon."

 

Leid eid pelt dy ycim v'troggit je Affosa ys yt cyud pwoirrynag er y ceayl Dan y ae pwoirrynag rwri afud fynymmrwymae, y ae leid eid cyalgrynys rwri foai cyirea dy e tunyltys cyud pwoirrynag fynyuld cal smeainag ny fockmy eid fockmy er ennag piymsag. Foai ny smeainagt Dan ceet aiag ayd e eld cid y ae pwoirrynag cyeeynt nyr ayd ny prabbag purssugt cyud Crimtalnnir ny y ec dy Ae feeyn noa fely; Pwoirrynag cireerag y dunlong e ec Cluain le calicec, y ae pwoirrynag smeainagt dy cyud aeg deainney y ae dy nee ennag y indysag y ae cedlon tugileg, y ae ny nee cyud pock v' turkagey er e y ec tryfybmyd e ny cyodjey na dy eid tiyrday rwri afud turkagey er e y ec ny eid ceu raiy nwty. Pwoirrynag eld ny cadmy.

Template Design by SkinCorner