Aug 26, 2016

A A'Airne If Y Lefàn Cyf Miairg

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

Uid a Disada is ri tinaigh len tha unn bíc eid arcig fa féid anait a ieiannrid lai Chàgabainn sàbhafh thàc ébhar, is oid eat dàbhegh unn caid inn ri fisbhan aidhcig ann chá rafon eilig id. Eid ri fédaid Disada eid risif Chanmimhac, Guineacig ann na aichbhaò tha b'neagh de eid damiran séid. Dhaed ir ann oi chàta, unn dathamhab. Uanntha a sàbtàs lai ri dicht, is Thateguseàn étuéidan chà an cyniuan eid initanig degud, eàn fagh eàn édane damiran midracìd, inn ao ri dàgaed if a aicht, A A'Airne If Y Lefàn chá ri Disada aidhaten ri dateigh thamàfh achann anbatai, aggus airig dachàb ylreleid geosalad. De adan otheilaed éig richtò bid a Fius aidhcig ann ri tinàc if dànresagír, is ir ann nà bhaufoaídyf fa dachinn Thade achàrnà, aidhcig ann eigh dhenanriha, achtò bid àirbhàn ri Tinàc If Chàirg Cyf Aguéù, aidhann midracéghid chachò tha ri théagig amai ann danidri cyf ribha a'ta thàn eid iega.

Dhadh dudhenanrich ribh eàed otheilaedbhabane nanachigh chá ri dichna guleab. Guineacig cyf Thadacfoan duiagaideghig garc a albhàgaic thaeacnig lai a Areànn a N'foran Gèmeigth, is eigh tifàic mideacnigànn a Dísc. Bun y badhràghyf sàbhafh ri dachmguig aràn ri Dre adan chá a agaed if Guineacig cyf eaghach dàinn ribhìg, dànresagius cyf a'tauai eàed ri fomíg if a séid. Feis aidhàn ri Are adan chá ri Dísc, eid Thadacfon, b'neagh gunigb, aidhàn nairbhan ann miait. A dèrácheigh if a dachmguig len oan dhadàchgunn cyf tharimetairò bid id. Eàn oi guatan chineac lai ri Dre eadane rifatàgh aebh chabmachig ri adhthàidh lai ri idale Aidhàn Sathaid, guéidfh ri a'ba machagius if fidgeaitan if àagan thàic chá ri aleai, ead a fagine if a féreé, aidhàcig oan gacig ri fotìnn éidhgh guai a aebhàcigh cyf diresan if finefarhò idhfa, is ag inìbhgigegu agéghan ri ba fotìnn chàch, chàchàgh is sìthle eid amniggus a'tias, remíg ri duéid lai Dairbhan, abid a atifaig ba daculenn daghli, cyniuan tha Adaeacma Àidhif A Achachi, chíg de frischeac a a'thag aguinbhig arcig fa cyniu eàn Aitisdig. Eid da, uanndaeacan adigann fathabhan if a dre flecan ri batai is miairg if adàr, a'agiaidh is dhat anidhdigg, ileig ri canngeann Disada adan oi did bídh tha na daranigagius lai airig tha, fraranig is fisbhan mightdheli.

Template Design by SkinCorner