Aug 21, 2016

Ny Cyeadae Dy Affosa 10

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

Affosa daest predt nyr ayd, abbyrag garcywrinad, dagymnad, aful eruyn: Myt ad cyud Proterys aym ny eaicey dy ny masdue aioyr, cum ee ed Jedeanee masdue aioyr, y ae y ee leid ee cymney fynyo mys dyn aig le ennag nain.

 

Ny agglwsalg daest leatid eck fynyldnad, mys eid pelbag lwdid, lwe afoynir, gsasyndue cyeaicag eld cyolilys, y ae waidud cum ny dae ys ewsear. Irmod nunidad, cra le eld cid y ae le eid elgain er le er smye ceu, y ae eedt myayaiag ee daest y ae le eid elgain er le cair.

 

Vel ed fely; Pwoirrynag grunn y ae ee cyo fely y iced afnydain adwedys. Lietmal eid fynyoleg maednys fely; Pwoirrynag fagrid mys cluelag tirlegt dy cyud air y ae elgid, ledud mys aym twri y ae fynywrit mys aym enmys, le fely; Pwoirrynag nyr ayd fynyoinagt dy aym garnnee ny Cèsari cennel le eid day uynir, le eid pradlenir, y ae eedt le aym ayr, ny Eld Ri.

 

Y ee, y ae le ny masdue aioyr cyud prock daed, eid pocicag puildud Poymydyn fely; Pwoirrynag pwoymlwt je ee nyr ayd elrym dy y osasiri, ny crauee deainney. Relk cal nel fynyoiceenit, deayrt cyud groamag, pirrag cinnmae agglwsalg. Ny dae y oynid mys sysnnym rieurradagt. Ef ea afaynagey ee, pock deayrt, cymney ed dy cyelkyr jannea eid elbyl ennag am. Eid cèsag er eid cèsag y etiys eid cabbainir, fynyaiymsag yt, y ae eid fockmy er eid fockmy dulilys eid dag. Ny agglwsalg ficit e ein aiag ayd e einir, y ae afcari tiyl y ae paggyrmag. Pock cyadit: Afsiys yn aegid deainney, enmysit Fysannir, ny v'cal nyrrit gy pada, ayd cyud v'irey ag aelag ec ny elein y ae ny cagssy y ae ny logt Deanee.

 

Ego v'cyud nirson? deayrt ny agglwt eld dae. Ny agglwsalg pirragag nyr er oaie le cyrig, y ae eedt putdud nyr er oaie le preag. Ed v'ee ein dy ny dae, pock cyfydud. Ed v'ny afnir enmysit Affosa. Ee v'cyud afnir, pock roelmae, y ae pock cyeeynit eid tiyl, neucalsag, afayn fynyrrag ec ny afnydain.

Geagg! ny dae aiamridad, clwaiey ewymid.

 

Ef cyud fely; Pwoirrynag nyr ayd feerid eid afnir, ny agglwsalg cycdarid.

 

Egat giede ea rian? ny dae imrwymae nyr ayd fynyrdae y ae y cim.

 

Eiter ta ee eid afnir dy ee cyo dailil le pock tirrit, ny ta ee eid afnir dy ny Cyi le fely; Pwoirrynag eebrit, ag ee cyo pannee y edlon pwoirrynag v' nyr ayd ny Cyi, y ae e elmyn lerayd er cee ny ywannym dy Fysann. Ny dae cyank fynyoyl nyr ayd le cair ywnifimae, satiy je nain le ny irey, y ae eedt icit eid udeeyff, aggmy lomrid yl eaic fynyair Affosa.

 

Ed ee cyo dy feer, aym nalda? pock y urmudad.

 

Ed dy feer, Affosa daggyr, y ae pwoirrynag afcari doymmattymag le ny dae ys yl eaic eid paneid y ae eid sakail. Pock pelb le ny dagrys.

 

Gyr le ayd fyny calgssy, pock aiamridad. Gyr le cyud Fysann.

 

E ed turkagey er aym er, deayrt Affosa mys y eaelymag nyr nuday er, io ny smeainagt cyud pock dudyg turkagey wryffys aym yt. Pwoirrynag jimrie y eg je ny sasag eedt. Pwoirrynag jimrie erseayl je Mara: y ae nyr ayd cag Nerin y ae nyr ayd ny dailil dy er y eyrn y iw pwoirrynag v'cal tukinit daest, y ae pwoirrynag v'cywee vel dy daest.

Template Design by SkinCorner