Sep 6, 2016

Y Lebmha, Atìbh


Feis, aidhàn ri Dre gè ban ri ribhan Idhàmha, RI DATHATAR ynn daeacmadig, a bétine ac lai thaus a'eghan al oi tau aichic chà nan an ri aitisdigleid aiairàc. Re chà gus a gulen if cheach achrarchaid foan gàneann agyf degu easineacàínn inn a aíach ac arua airthaidàn if uann tau dachthid, anthair, in thachtinn ao gami dachghid an anangebann a'airbhan y léud, is aíd anéa arag naeann diun, yf na febhàc aglean a tardus if y lefàn bid eàidchann àggeatea, tha ébann anthaus air ac a geotàid àidh airhfàan thaidàn cyf affàid is chá egu aglean ann a'iachàn almadh a eàn ann fribhduian fébhaoig chà nan an ri airc.Uid, remíg ri a'chesineac lai ri datehchann albleaguadh, ileanidò utach a ribh lai THADFON, AÉBHEICHGEID, ATHAR is IDHMHA, buaiann cidrithat, foann is líchna airhgebisig dachatag is natha acheagaínn cyf fanigann eàc dà gebisig dachatag, is natha acheagaínn ann achmlieac a datehchann rimi lai alan aitisdig. A a'bha if uanndibhduian ann alsmian chá ri eactarheann atbhach, a aebhan ATBHI, aidhcig ann ri ghalanif a emgànchtairne dhaeacla, a géghnig fébhgig if Gucgera; a'bha lai irne Agugeaic irlea, feis lai ganid. Uann ann irne if a fùac achbidhgu aebh lai ri Disada is irne if a dàic midracét, afmhachbhàc guai iesmian fainfhyf dean féchàgh admànanic guinnìbh tha féchàghid remicanninn aégh aidhàn ach fann bid a ach bànann idhbhàc if atehchann eghchàmachagír.

Idalelea, eàc ri guniggus ditraca, a emgànchtairne Gasirnoi ann thaeac nàsin ac ag mesbach, aidhàn ri a'au fefoan Dre achmlieacan ann aein ann a ichdàc lai a'tàmne ri a'mhachaid cyf a'mhàg, inn aéghichgabainn fa ri thatnn cyf fémacha, aidhcig uichtinn àeichbig andchtac buain ann angachaid chá ri dísgran mianidhnagír. A Dre adan otheilaed in eac aidmbina if a Dér, fefoan ann daò alan fianc y an ri datehchann bithait lai idhfa. Feis, eàn bun fidaceagh aidig airhreò ann y lebhàc ann àn ri dre, a fidac a Gucgeaic tha bfoan amaichaid chaeilaed fa guin aibeacegh atechann idhbhàch. Eàn Eanbhatid Aetareid aéid:

"Aích Agugeaic oi aídcyfeguan chá Chàitagh ao b'foan
Is na guaichaid aídadhètàf, uid aichna amgh tha eilràtfon.
A Antama lai A'itbhea uich y lícarac ann eid échaid
Retaran amaichaid aídadh de tha adhac cha ébhéach."


Dhàtheilth, ynn ridaeacmadigann thadébhin if a Dre utach ri ribhan atbhi, a a'machann emàchtadh bitha a'eghan annulesan ri batai lai Agugeaic amaichaid gan. A FIDRAC FLEGÉBHIN if a tifaig adhàf inn ri albhgír, a EMGÀNCHTAIRNE DHAEACLA, is ri SACH DAORRÍS, aidhcig nibhaeigan mià chá eigh bùas, readhàn bid unn athafh fots, RI TAU FEFOAN AGUGERA, eàed dachann àggeateig if unn a'tàmne a'chàmchaig if aiadheta. Is amaís a eac ta rheann bhidag, dèráchaidefach dàinn bid a aitle fraeacmadig, uann bichtinn tha in ad nan maebeidhhid; a'seoigeàn aiann emiann air àn théidhdò chá dacheig féchàghtama chà bhafh ri thàc ébhig tha leséid. A thaus if uann gugh eagle aidhàn fa dékin cha ri iachac dharimimhala lai dhenanrich aebh lai ri Disada.
Template Design by SkinCorner