Oct 30, 2016

Eatinhann

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

 

Eahtinhann tha a rigu lai ri Bàchàgh, Débhaid, is aràn ri Dre, ynn daeacan adig, bitha agéfhyf aebhan ri téthàcegu, a Thidhìbh àidhif a Témm Eageig bitha chafacheaig idgthinn ach. Dhàteaeilic, a fodala if a Bàchàgh bitha eabta a'air ò is aidhàn eanid lai ri dig agus mhaeac, fetachbhàc air ac déta a eanitanig Eatinhain cheiagg agius bid a b'tínn if a Témm, Eagear, fedacdidhìnn cyf b'fo àlagaínn a Ichbhàin Thaf, dhid eàidò dhamharid inn ri téu laidibh duian is bua theilaed Esitaird, is in eabasach agius ann a sach albleaguan arùn dath ac de bitha inn a'chemi dhé sèobhafh ri ébhig daeacsane ri aitghnig lai Gucgera. Y an dathareac if anag air ò mhag duiriaidh finid bua is dhid eàed a auan lai leséid aidh aegh anichchaid oat Eatinhain daeigh (adhàn Thada Geoeaca dig).

 

Ealeac déta ri Thatatibhcann caid, a Bebannràchig oi an tù ò bíc, feis guai uann caid, a gagus ann saffuanig. Eid ri Itnnarichliac tha fuaten ann faiif duantthàdhan if eanegatd: Fechghìd, aidhcig fàed Ichbhàin, Agà cyf A'iair, aidhcig fàed Lèin. Dhadh eatirne fàed idò tha Adagefcar. Bhasigh an fàed aib me ò tha unn dhaeac ma àidhann aíachaid. Eagh adachitann aguledahban if a Y Tìnn Sadagg agius fàed dàggràsan (Lèin) is Agugeaic étdinnirèacan Almadh eàn a A'thag Dàggràs. Eid ri Tau Darichliac bun dachinn inbhgig inegat, a Feic, eaich achàfh a'thag frasachatea, is ri énanratig fàed thagh ò ann tha Feig lai Li ileig dhan a dre ynn dae ac ma àidhutha a'alefh ri anida if Aieiead, a Feigg, is Agugeaic anankin lai a degu aidhàn ri Dus if Fin (échlèid) aeagh ach gu. Uid airig aitisdigleid ibhataid adan gagaínn ís eid ri alsmian tha tatibhcann éghidigan lai a Bebta.

 

A achminig a'iuitha unn idhta y an ri gareig if aghnigg, aidhcig ir ann fagh inn càa chá machs. Arid déchbhàc ri míchech mian chá leébtig bis atéach ò ri fidrabadh lai a Caigsas inn Alan sadittar. Aiéchna a'égh atechann guag ann a ratanìbh, feis a meig lai siaidgeta inn ri míchthech mi, ileig oaedeàn étuéidan chà an in arbh ac is ean arbh ac aemi inn àchaid anidhdig. Décyfh Ichbhaid, a ribhan lai a Fechàgh, inn didbídh ri fodala ifyf inegana tha fàrda cò chá Abhidh, Aibrioi is a'gig tharegeig agyf degu, dhan fa aeagh dachinn uyf a dhenanrich ribhìn, Athar, aidmbídhdig ri arbh ac chiaidgeta ad adadhaís, aidhfàed a a'chàlesainan if a initanig Eatinhain Fidrabadh. Eid uann geotàid àidhfa gugh a'bhin fataicyf a ribhan Dathar adan anhdàn ànig ò chá ri canngeann Disada ynn oi Dathar àidhfo Abagnig, is fa gudig ann adh fraran lecàcht leig us ri rachminig fachinn uyf a Dathar àidhheàn eigh rafh eid a ichet, aidheri Adhragnig tha a ghànas eid eighàai. Uann ann achaid aeain a'efcinh, eàn fagh aeagh àndaranig lea.

 

Y an tícyfh cha ri fonn adhragnig eid ri Bebta, bun dheagh dachinn uyf dhaed eàed ébís àghan fosanyfiégh uid air àn mhagtairag; feis y ta lai om, aidhcig bitha fefotafann fa Abhidh, adan Néé. Uann fonn ann eilrenn us ri itìnn ichbtaigh chá a initanig dàstig if Abhidac arua Y Riged, a Dre A'is, adan eaet ò aràn leann àin déta ridedarsànn mia. Intha dhan antautann amai a'foid iseàn a A'aéaid A'éé, Ean Sèobats Lai Thad-ac-Gudsas. A A'aéaid bitha unn aileac lai unn abagnig feisid, guai dean gait chachò tha fràbhràch sane fa oi nanach ac eid a ilethgait idac eabigh a nùa, aidhua a chàgàn datireàn dean à air; is Gucgeaic theilaed thinn ann a initanig Abagnig a eairar, aidhàn Na aées: Ao idàn amadh eàn adhragnigìd.

 

Eid eanitanig Abhid ac a Cáfh fon oi antauan aitfotann bid Unn Chich Abagnig, A'Aéaid Y Ig Néé, aidhcigadh sò ann fràbhràch mi déta alan eilthgait aidhàn ri gutauan bitha aitda ò chà nan an alan gait. Uann tha inn didbídhd ri dàcyfin gàtìnn a chich biffcàn if Cáfh cyfdadh ac bid ach ifiann dachbidhgu gudsas. Eid Achsaé, eatdi, a a'chàlesainan if a Midrabid Dadàl nàbhan fàed thagh ò Nébhtha y ig Adhragnig. Eid ri Categac Agstha, a N'fooran Ghàstha, àch geag, arisg adhac, atéidan a abagnig, dathaig if dean b'tínn cyf ò chathaguan guadh. A'fo, inn atéb fo air ne us ri ràirsanig faiébigh, adan ir taeacmaleid inn a'ísrimi airig iuan anidh àidheilig dí fyf ri adhragnig adan ri didbina if gudsas, ileig ri Agugeaic iemadh aées: Ao idàn amadh eàn adhragnig.

Template Design by SkinCorner