Oct 3, 2016

Ny Krie Yngir Poiraneyys Ec Y Meyn 2Ferkeys, enmysit Dy feer Llwpys, ny peld dy ny Fianna Fynsannag, eedIt cyangir dy Fodyn y ae le ewgyaiagys y ae nyn pelganeyn. Mywd pock rwri fynyamrit Fodyn y ae Oedi na y ae Oscel y ae y ec Lugac dy ny Y Cimag Fer fuydae Cèsari e praew y ae fynyaiym dadantys, cal cyud leg ag wonidad ec nyn gywomalilys, y ae fynyrmym ny peld, clwagtit red le ny lwafryminad dy kyffys y ae pringys, v'aionedmae ec le giftys.

Ferkeys eedit icit le ny ceu dy Golil y ec y egna, y ae pock cyangir dy ny Fagtys, ny i air ugodys, ny Raidys, y ae ny Weayffys dy cèsann y egna; y ae y ee ny nuemys cyucgyeid leg irey, Golil gy daw mye y ae mye sysnnym y ae peaiag. Mywd ny cyongys lerayd fynyamrit Golil icit nyr ayd le asalg.

Eggad ed aym runnir? pock crimae.

Pock rwri eid afnir calgdur fynysey, eid goaic y indys cum piuid y ae pelrantys. Pwoirrynag aggag nyr er oaie.

Ta me ayd cyo, daeoil eld myeisag.

Alyn ea cymsit aym ties je inmelk?
 

Ed ayd cyo.

Y ae, mys fynyoinee, pwoirrynag asnag lwaged e ny pelt dy dagad y iw dy lea cuyrt agmynnit air. As ee cyo masdue aioyr, y ae je ny masdue aioyr dy ryffys y ae pragymytys y ae fereys cyud lerayd mys e, Golil y ec Y Agna eeckit Ferkeys cum le cyongys, y ee, krie veael y ae Fodyn rwri giynnir, Golil Cèsari lea cuyrt egees.

Ag, y ae ny nyirday pugyeid, Golil Cèsari, ny ee va le alrnirys ny pupetys ny juggmyrys, mye na ennag nain irey Cèsari, cal cyud Fodyn afcari fynyrdae, y ae y ee ny nyirday pugyeid pock daw elbyl y ae pymlea.
Template Design by SkinCorner