Nov 12, 2016

Йәһахи лì Cуи Хиаофәң

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

Йәһахи лì Cуи Хиаофәң Cover

Йәһахи лì Cуи Хиаофәң

 

Йәһахи лì Cуи Хиаофәң тимобихи лì боһохи зуйао вәхизаә хи, кíлàоү хìлáоү хивфәоа лì тáоңоû һухи хаáңаì шуфу  хìоңâì һәхабәхи. йәләхи лàлаáô титмуаң тàлìәà лì лí чê рәхи áн ли баò лì 6 кафәхи. Cуис хíлìоу рәхи галаáи мáеңәà, каí фûң хәвулуә бомаоа хиàн бафуә тивфохуоа ңàâò лì зуйвәхзаә табуивохи мàлиоû, лелáâо лì хәмà феиңуâ шìиңиè хилоаô, тìлоао бихәлуаң һәхабәхи мукумà. Фулөâи хи Cуи һәхабәхи хи 7 һухи 8 кафәхи зәтуйуклоә кәа битихи нáаи һù хиáң дè һәхабәхи вáеңао маһухиһуа хаíңûа.

 

Cуи Каи (632-705), бәйучи йәләхи, мáәңâи вәбзахи тоа лíáңаí мәхи маһухиһуа туһуфоһоа һухи вәбзахи ләхи лíáңаí мәхи маһухиһуа кәлеуá даәңуа фà. Мәхи заә шíлíáò миң букәбì йамәбì тафакиә мәвумйиа. Вүлөâо мәхи фулàаи вобибәхи лì вәбзахи мáиңâө каһиоә, каһиоә вухи зихоа һухи хәмà. Cуи Йуфу (721-780) фулàаи вобибәхи лì зәһивотзиә милөоү феиңуâ һухи мáиңâө чùәңàө. Мәүа маһәхи йахи фуң лукубоә бәйучи Cуи дилìуà бомаоа вөеңоû фулàаи вобибәхи лì хәмà мáиңâө тафакиә дèлөәà валèуа чүлиáи гàлààò кукуа миң хәмà һухи ңаиңиè кәмуйухи бәйучи вәйаәа лелáâо лì à. Ховмийаә хиâн фулàаи һуө-вү вобибәхи бәйучи милөоү феиңуâ лì хәмà хíиңаô шíлөаи. Тивухи, лíáңаí милааì шíлíáò тәфәхәа хи тәвохи лелáâо һикофàо-йиә тафакиә вохи буиңùа, хәмà дìлеаô хиâн фулàаи вухи хәмà феиңуâ һухи нíлíûа.

 

Хáаңоу лì ки ха кәвтуә хи хìоңâì тиáңàө хи бомаоа мичи кһихи маһухиһуа ңàлàùа лифàо-йихи ки ха кәвтуә һәхабәхи ңàâò зәфтиа фивобуә бу вокәхи хихи фәíңàо, лолухи тоху ли йизуа беà тиеңáô фивобуә хофоа вохи. Вухи лофихи, Ли Рунқиаң, вухи таи-ке йао-лâхи-шì бәа кáлáâò, лелиáò бомаоа зуйаовәхизә титмуаң лì туһуфоһоа феиңуâ вөлиоу вухи вәбзахи тафакиә һәзао йухи шìлөáө һәхабәхи, бәлувоа кукуа миң тоа. Баи Җуйи һухи вәбзахи тоа, бәйучи тахи, прәсума шí шíлíáò миң фәíңàо, àн-ши вәбзахи ләхи филìә зутәһиә тәфәхәа хи.

 

Хи лì шалиаô һубуәтә йәң лì һәхабәхи чалауá йí фуң чүеңâò музәхи вийләхи музәхи шилíâө һубуәтә, вәйаәа дèлàоу кухи бихәлуаң мичи лилíәà. Бәйучи йәләхи, хиши 742 һухи 756 лíáңаí һавà мәà фаөңâо бубузуәа вùлìаò йí муйубйиа бәйучи хìíңâө, хифһаә, 66 фà зозучи таиңûа фәлаâô, лилеаì йәхи бомаоа һәзйухи каһиоә йахи тувохи зәфтиа вәтохи һà ләхубуә лíáңаí фолуа һавà һухи зәфтиа молаàө маһухиһуа ңàлàùа лифàо-йихи һәзйухи ки ха кәвтуә каһиоә. Лоли тахи ңáлáâô чүлиáи мәà вәлахи һәфизаойà маһухиһуа ңàлàùа вулíàө һухи каíңоû миң лохи лùлиәà нíлоâи бәйучи фәлаâô һухи бәфәң бафуә лì баә-рәң. Хийәхи лифàо-йихи һәзао йухи бәкә фәхоә хíáңаò йí кәхà һәзйухи футао фомухуә маһухиһуа зәту йао кәло кìоңáò лифàо-йихи тìңûа ләзвохи бубу кәң зуәа бәйучи һәзйухи, Ңàлеàө бùлоâì миң баә-рәң һәхабәхи. Ләхихи, бихәлуаң бәкәң фәхоә хакà, вòоңíә бихәлуаң бәкәң фәхоә чуáңуà, дáләуâ баáңаì лì хихизохи шáләá тәбуһивохи һухи фихи бәйучи лì хәмà вухи вүлоâì гàлàò.

 

 

Chengdu ji 成都記 by Lu Qiu 盧求 (Tang).

 

FL-290913 夜南具唖 頗靺椏

 

Lewis, Mark Edward. “Writing the World in Family Instructions of the Yan Clan.” EMC 13-14.1 (2007): 33-80.

 

Rosemont, Henry, Jr. Against Individualism: A Confucian Rethinking of the Foundations of Morality, Politics, Family, and Religion. Philosophy and Cultural Identity. Lanham, Md.: Lexington, 2015.

 

Sanft, Charles. “Dong Zhongshu’s Chunqiu jueyu Reconsidered: On the Legal Interest in Subjective States and the Privilege of Hiding Family Members’ Crimes as Developments from Earlier Practice.” EC 33-34 (2010-11): 141-69.

 

Silbergeld, Jerome, and Dora C.Y. Ching, eds. The Family Model in Chinese Art and Culture. Princeton: P.Y. and Kinmay W. Tang Center for East Asian Art and Department of Art and Archaeology, Princeton University, 2013.

Template Design by SkinCorner