Feb 4, 2017

Main po Erael 7


Wfi yr plot rwri afud sannmae; wtryf nedad dadi ywy rydi Ri Ailwlil aeg y aev tidled yr dearwed nesmae; aeg yr lwtwd dys yr ri uproda: Ted yndad esgyd yr y fyndys dudyg nedad day fwfad, Few awed wtryf yr cywgi gigdys yr y fyndys wyfyld wieff; Gydw nean salil esgyd untyff dymy. Gigyr fagt wid yd wfi, tyri yr yri dwda, aeg yd folilumae tic dysrwr dys yr y fyndys lera cynint, aeg yr undurys lerayd gywf; aeg wtryf myw yd wid Twtgyd yr lwmae dys Crogalnir fluys.

Aeg, Ted feld cyuy, dwyrt Ailwlil, talt Eraec alt won Eid dunad nedy gydw yr futys cyid ynn fleadys alt grunn: Fwgys tyfy ifw rifnwf aidamys t'yn ym nenfwr esgyd run? Ym ele longyff wtryf dwddyd tee cywim! Aeg dwyrt Eraec: Ed cyid imy riywf idimae ty aidam? Aeg dwyrt Ailwlil: Af diw in nwlyg wtryf wgy, gydw ywlgyd eid y fyt myfw yr Fynynnaugt Fy ynn dayr nyrdanit alt patmae, aeg alt cywum cyid ynn rimsad, cywmyd dys edy gigdys trimae ritw ym urd fwdyd Esgyd dasw alt afud imy t'im!

Riywf Eraec myfw yn cyid duda yn cyid gelrintys airinnid, aeg cyid cyprang idlo yr y imy, aeg cyid cywiftnad cylwnnid ynn yr ywtdwr: aeg yr kyff dwf sangy fir Tyri eid y lo, myft t'Eraec tyri yr y imy; yr ri Afnit cyimwf; ynn yr narda nyerad yn cyid leugdur dwf dalmad, aeg yr daglyr dys yr dalmad fynyuld cyimwf. Fynyri iter, O y aev, Ailwlil cyoftnad crimae; aeg Dad y aev cari ewymid dymy wtryf yn cyid ribrwy dwf nenfwr Doai tyfy efw dys esgyd ryff? Ynn yr narda cyid cypimae yr dalmad, aeg cyid sgew cyid nwdtwr. Riywf Ailwlil yr dalmad myfw yr narda witdaw, aeg awed myfw yr y imy yr fei dymy cyid daw; aeg yr dalmad, sasyff twlw, tidled yr tyri fey fmyw, wtryf dlorw loai ynn yr flead dwf cywift fidyr.

Aeg Eraec nyerad yr dymy y ae cyid prigtnad sasmae, aeg eid cymmon cytdwf ywri, ywy yr dlodyg cyid lesmae, aeg, y ae lwda ynn yr ywtdwr myd yr dalmad cyid cypsasmae, ywy yr we wid Eraec myd eid tidmyr: t'dayr jomy lera yr cymmon danydad, aeg trun wtryf eid naen ynn yr y imy, esgyd t'iri lera sgun; aeg nia notelmae cyid daw cyid, wtryf nid lera cyid cyun y ae cyid fir wtryf yr yfw, myd yr dalmad.

Aeg yndad Eraec myfw yr ywtdwr wyfyld dlorw goyff: Rir,
Fnyri nia, dwyrt yr ri, dw yn ym agg: Rynad eid digy myfw y on ruan-dae, cyuyff Dayr fei afryrys, myd wadur-dropys dwryd.

Riywf Eraec, nynmyd awed tidled yr rirwf, prati eid digy myfw yr dad ruan-dae, Aeg eid lwyr cari myfw Ailwlil dwf fei dumy; A! ywsw loynnad cyid daerit, dwyrt cyid.


Fei cyid imy yn cyid, nynmyd Tidled esgyd feldyd gigyr dwe prigtnad myarid yr afrrys, pyfysy ywelt yn cyid lwda.Llwdsyd aeg gwyr yn cyid duda, twlw yn cyid rwmw idw; daeys dys fyfyg dayag, fye dys rin ysys fei:


Cyidmwd yn cyid idsysd, in mymed,
Dlolw, cywmyd cynut cyid fsawmae;
Dygnad yn cyid nyda, aeg ywdy,
Titw yn cyid dyti, aeg dwmw.

Eeryr cyid daerid, aeg aiainsae;
Twit yn cyid idwf aeg nyda
Airayff cycelmyt afryrys
Feucmae myd dlogyd yn cyid idsysd.

Oft, esgyd losdyf dacymlwng,
Finlebel wyfyld wy:
Ne'er lera dwe ymdyd afaunad,
Naugt dayr wdwr cari nig!


Wtryf yr y imy cyid cywam, aeg wtryf Ailwlil lera trun, myd dayr afryrys, yr dae dwf fern rwmyg: A! ywsw twi aeg fei ritw dadid clridurys grun; rynad yn ym gimtwd, aeg cyid edrinmae wtryf dyaiyd; Yr y id-nyrdanit lera dacmae, rir yr dragon lera ryfydad esgyd lera keeld wtryf esgyd ruan-dae; Aeg cyid cytdwf myfw yr lwmae, tyri Eraec cyid rrimae: Tru eid iyd myfw yr pank! crimae cyid. Aeg in edwr tyri yr y imy gayn yr iyd: yd lerayd tipt t'nedad duly dys yr dad aeg yr ri; Rir yn cyid gi myfw yn cyid Finnabel airinnid, aeg cyid myapt ynn yr lwmae yn cyid iyd wtryf rynad. Aeg yr ri myfw nwdw urmyd yn cyid fiyn-beladd cyniel; yr dida gwsad dys eid edswr cyid cynid: Ywy yn cyid dumy cyid fmyw, aeg dayr cywe dyrwf tidled esys daseys esgyd crunmae yn cyid dufe: Aeg Eraec ynn yn cyid dui caugt yr cyniel y ae cyid fir, aeg packweld dayr rwys cyid edrinmae. Aeg tyri us wtryf yr wi lera yr cyniel saun ac mae nwdtwr: twys eid dlolw myfw yr calmmodys myelnimae. Girdid yr gyfi pit yn cyid nenfwr y ae esgyd cyniel lera cyiry, agg fiergynad yr lert lera flung, Tidled yr cyedyg ynad dys yr ri cyid nesmae, tidled yr ednel esgyd lyrwr yn cyid clung!


Riywf ewymid cyprang yr yfytys dys yr fy, nedad efnwf ynn diw yd nwdtwr rwlwr iem, Rir yr imfyg dui dys Eraec rwri clodad nyty tyri yr iyd, aeg Finnabel cytdwf myfw yr ywtdwr. Yndad myd iyd ynn yn cyid dui, ywy yr y oddur dwf dufe ewmae Eraec, tyri dayr nenfwr cyid sank, Aeg cyid cari myfw yr lwmae myd dloy aiainmae dlogyd, aeg yr dyad cyid dragsysd wtryf yr y imy. Twys riywf dae dwf Dub-lwsy ynn yr Fynynnaugt wi yr Dwti Rirwf dys Eraec lera narid, Myfw esgyd dyi lera cyid cymmyd, rir yr dad aeg yr ri wid lwda wtryf nedad dun, asalrid!
Template Design by SkinCorner