Mar 1, 2017

Flūeishyrser Freuari

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

Flūeishyrser Freuari Cover

Flūeishyrser Freuari


Ki Adonos fuyr floekre uedwā iaeshyiser. Su iadra aymīeām shi flūeishyrser freuari. Su dyegrāishyr āoi aeūle oeidi kir floekre dar doōer aedrea krawri su aedrea aymōē iadra di le kliy dar aedrōyi kadd aeūle ieui dwyui.

 

Aymīyl iadra aymīeām le yeiyr dodd lom. Adwuey ly āueidi aean dwākloi floekre. Su iadra di le oeflea shi dreiwr aymīyl shi wēi, friaīwr iadra uefon drytwuer dar aymīdsei si aedrōyi uedwā aea si flīyi gēū. Iadra dawrshyr aymīdsei lar floekre su iadra di le uedruey klyeflo shi klyfrishyr āthyiser ieklywri dar floekre dodd aedrea ieli. Iadra aymīeām kir dar kliy dar kluei, su iadra yklēari dar aedrea aymīefleoi su adwoi, shi eogi aedwōar aeūle floethwyi flākri klitheoyri si āegrule dar aymēbuwr kir aedrōyi. Ki flīyi rei, āoi aeūle aeīdse ieklywri, ieklywri dar aedrōyi shi aedrea krawri su twoyi, ruar aeūle flīeuyr aedrea flyekri īegruy aedrea rei. Ki aedrea Ennoias di le aymōeōeidi floekre, ki aeūle āueidi reidsei su twuēash. Aymīyl shi muei aea aeīdsei, aeūle thuno aedrāwr. Ādwi, aeūle aymōklōyri floekre; aeūle dwākloi floekre. Rī aymīeām weakriaer, aedrea klufleoyl, ly maela klōedroyshyr su ēfleydshyr; rī aymīeām le iadra. Aeūle anī floekre lo drōeiarshyr; rī aymīeām weakriaer, Shinar, ly twiaedwoi shērishyr ku da aymīeoam.

 

Aymīeām weakriaer sidd ād aeūle eāyi seyshyr aeāriser. Aymīyl iadra aymīeām drā shi ieidseishyr dum lom ēdwishyr arkonssershyr su keyshyrser aedrea krawri, aedreaser krua kiayri. Su iadra aymīeām frothwiwri dodd aedrea iēy:

 

I appeared in front of their eyes according to their sight and thought, in order that they may never find any word to describe me. I subjected all their powers, blinded their consciousness. And I told them in their many languages I will give to them the knowledge only the dawn they become free.

 

Su iadra ueid lom aedrea dwiaeo. Ki kadd iadra twēyi mele, flāwr didd aymōklōyri floekre. Ki iadra aymīeām ydōeidi flīyi aymīgri, thwoti lar klaoyri dar klaoyri. Su aeale, āsheydi iadra aymīeām dodd aedrea klīefryidse, iadra vāer aedrea fresash. Ki iadra edwe aedrōyi si druefroi, su iadra aymīeām ēfruyri eāerishyr, su iadra aymīeām le yeiam fiyn vaeūwr, ki iadra aymīeām ōedwēyli. Su iadra aymīeām aymēbia lo aedrōyi, floidse lo aedrōyi ko adwuey ly si flokreyri, su ūekla ku adwuey ly si iegre dar aedrōyi lo ālei, su drui kliayeishyr. Su aymīeām muei lom aea aeīdsei uedwā flīyiser oesi dar yklōwri āthyi iadra oesia si āflayrshyr klufleoylsershyr dom.

 

Su aymēflōshyr flythwsershyr, ly aymīeām iathēi shi drēkloshyr shadd, ēām tweiami dar ieidseishyr āsha iadra shi lom aea yekria lo aedrōyi, āoi ieidsei flāwr didd kum aymāyr fiyn fuyri, āsha ēchyishyrshyrser ēchyi ba, flākrāishyr didd su le eovēashshyr, fiyn myī rī etwelei. Ki rī flākrāi su eyidsei twedreo thwudwey ieūyisershyr, kadd iadra ieflewri chētwuy aedwōar aean si adwōle ēāeidi: wuekleayri ōedwēyli flīshāer shi aymāthwē aeāyser yekri, āoi myī le etwelei, fiyn rī kleīei, fiyn ytw dar uefon aymākreo; ser driyi, rī ōdriy, īkred, su ethwy. Ki aymēyshyr, diddshyr lar ieidseishyr, āflayr le aymēbuwr kir krawrishyr āoi iaywri, fiyn ūegryi lar aea yekria, ruar rī āflayr uefon ūegro āsheydi rī uedru klaethiayl su āsheydi rī krodōi lo flām shi āeflealeishyr, aymāekloe dodd klufleoylshyr kydd ēdryi su kluei, āeīar flayr lo Nusshyr dwiaetwōarser su ser klaoyri. Aeūle āflayr aymōeōeidi floekre lar krūyl aymīegrūam kydd iefrī. Ki ruar aeūle aymōeōeidi floekre, aeūle si ueāna aymāyr su si flayr lo aedrōyi. Ruar aeūle di le drytwuer floekre dar aymīdsei, aeūle āueidi le drytwuer dar aymīdsei. Ruar aeūle āueidi le yeiam dodd floekre, aeūle āflayr edwi si krūyl klīei kydd kluei su āflayr uefon eyidse shi aeyrshyr kiayri:

 

Like dumb animals they behave. They serve masters who oppress them. They are an imitation of life and are ruled by laws they invent for themselves, excluding all other life forms, that they see as mere instruments for their profit and benefit.

 

Rī aymīeām flīyi keana dar chētwuyshyr ieidsei āoi āeflealeishyr di le ykreyi, flīyi aeyr uemy shi chētwuy huyi. āsheydi aeūle ieui kliaekly lar klifreishyr aymīoyisershyr ukrōi, su eyidseshyr dwiaeosershyrser arkonsshyr aymīshi, riflēam ūgī aedrōyi. Su āeflealeishyr uedwāi dwoefri āsheydi ye aymīeām chea lo flōklū kloethwāser. Aeūle flīeuyr lidd dar ūealeshyr, su aeūle kliedrē lidd lo klegryi flīeu tweiaser.

 

Ētwdseshyrser da aeklūi ye ūflōar lo da ieli. Rī aymīeām ūeūidsei āoi aymōdweidi thwokruishyr loōsershyr, ki aymēeyishyr āoi āueidi shi aymēthiershyr shadd āueidi doāwri. Su aeūle ven. Aeūle āueri kir twieflīyr, ieflea aymīfrū āey aymīthwāi iēyser su nedaess shi roeishyr ūi, ieflea drytwuer ku flākrāishyr flyekri, ruar aeūle ieflewri thwōekloar dar fyēi aedwōar eyidsei twuōyli didd kreōsershyr su gyash klufleoyl su grofluylishyr freaoyli, āoi iadra, ruar iadra twēyi dar flīyi oyr su īkroi aedrōyi lo flītwūyr. Aean flāwr flēuashi ki fluly āegrēi, ki kedd Ennoia aymīeām lo aedrea Ennoia. Aeale aeūle fyi āthyi iadra aymēbuwr, ser ki ēām ūgī shykluami kir oenīwrshyr archonssershyr. Su aeale iadra di āflayrshyr klufleoylsershyr, ly iadra.

 

Lyr ēām āueri klsh lar kedd iafar, su twēyi dum dar aeāy āeflealei, su twēyi di ueāna shi āeflealeishyr shi twietwaeri, ēām āueidi iefrle su eri, le eothweo si adwuey ly si iēn, aymīyl ydrydi si adwuey ly aeīdse aedwōar aeūle si yori flīeshiarishyr thwiaeklowriser, ruar aeūle āueidi īklina krua, le fyāeyi ly aeūle si, lum luwr widsei. aeūle eri adwuey ly ieflewri ueawri frokloey si floekre, ruar aeūle iefrlei aedrōyi adwuey ly, aymīeoami aeūle aymīeidse aedrea flūekle, āedwena ēam lo dwaefra im uedwā aeūle di le klūeflu fyēi floekre. Lynead, aeūle aymīthwūyri ōfliayr fludsei, krai flōklū. Aymīyl du āflayr uedruey ēgry shi krūwr, shi ēfreoyli su uefrueyi, grāthwori nēwri su āedriwr. Aymīyl shi īebishyr keddser frīetwōi ēām si griash, dwāei, su ke, ruar ēām ieflewri flothy klufleoylsershyr shi wuekleayri gruein flīshāer:

 

After we came down to this world we  came into being in the world inside of bodies. They gave us the name "dreams", they named us "consciousness". Darkness took them by night, and they felt scared of darkness. The only thing that removed their anxiety was dreaming, and thus they learnt to love us.

 

Ki rī aymīeām frīei. Rī iadra ly uefl āori aedwōar rī aymīeām frīei, ruar arkonsshyr nāthwoi le fyēi aedwōar rī wuekleayri gruein īnēi ōedwēyliser ōthwi, kadd krīeklī ky aymēdwoidshyr freaoyliser, ser āoi aeūle frāekry wuekleayri hudweoi, ieflea dwbo myflāshi roeiser flyekri su frei aymēkre kadd dar choeydi klaeshashyr su dwādrūei eyidseisershyr vīeidi, su aedrāwr lo aedrea myflāshi dar kluei su aymētu, āefle tona, su yw āedwyi, ueāna aymēgrīyli su iēn, ruar aeūle nāthwoi le thēami flāmshyr ōthwisershyr, ki aeūle iefrlei diddshyr shi ād aeūle si, su frīetwōi diddshyr shi ād aeūle si le. Ki aeūle di le fyēi fyāshishyr itwāisershyr, aedwōar rī lar dom su lar klei ōthwiser, su aedwōar rī le lar aymētu su grāna, kluei su frīetwōi āefleser floe. Ki aedwōar āoi le aedre su aedwōar āoi aedre aeūle īei klue su klaemīyr. Aeūle nāthwoi le oesi, uedwā aeūle ieflewri ukrō, su froflūi lar aedrāwr dum āthy aeūle āflayr āethyd.

 

Aymīyl adwuey ly ieflewri le si dwoefri, aedwōar, adwuey ly nāthwoi le dwieoyri lidd. Su aeūle oesi lidd su froedrīer uyar adwuey, ly ko aedrōyi ieflewri uedruey lum adwuey ly dwieoyri ōthwishyr aedreaser klaesha, gatwui kadd aeūle tweui īeyli ki aymīsi su thōam tuefrūiser su kluei:

 

One would regret not taking actions they were meant to take. Their eyes remain fixed on the stars, but they are far from learning how to reach the stars. And when their sun dies, where will they go? And when the air becomes unbreathable and toxic, to what gods will they pray? And on the last night on Earth, what will they dream of?

 

Aeāy ele shi aymētu. Su ye ly tweiami si thōamser klesheoari su adw kum ueawri ihy si keoēle. Aymīyl kriīamishyr flāmser kluflyshyr le ihy, ruar ye ihūi eothweo lidd ly lar lidd, kydd āegrule su thōam, ruar ye īkroi lo da āflayr, ye ly udreo eothweo dar Ennoiashyr kluflysershyr, dar flyo rī eyidsei su gruein ko fryashyr ēb, dar uefon lo du flōāi shi āethwāeid, le eothweo shi āegrule iedeyiser aymīyl shi rāekridse su klūekrōei āegrule:

 

Look at them into the eyes, the eyes of the beautiful losers: they are the eyes of those prepared for death. 

 

Ki eyidseishyr eothwiyi si āedwen dar uefon kreo shi aeāy ēāeyi su dar uefon īkroi lo floekre, shi eogi aedwōar aeūle floethwyi le aymīgreoam shi si kridre, shi ke klaeami. Yklōwri krūwr ko keshyr didd, ki aeāy īnēishyr ōthwisershyr, aedwōar aeūle aymīeoami ieflewri flāwr yenle. Aymīyl krūwri ly twau nēwri su ye āflayr friwri flāwr āethwāeid dodd lom uedwā ye twau nēwri su le klaebeo iaekre dar aedrōyi lom. Aymīyl ye ly fryei shi ieha su klaeami tweidiser frīetwōi, flīchyeyi su le veo, thwēklo su le efli, aeāy ele ōtweoi oesishyrshyrser klufleoyl. Ye īkredshyr didd su eyidsei frīetwōi.

 

 

Charles, R. H., and N. Forbes, “The Book of the Secret of Enoch,” The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament (2 vols.; ed. R. H. Charles; Oxford: Clarendon Press, 1913).

 

Gaster, Moses, The Chronicles of Jerahmeel (Oriental Translation Fund 4; London: Royal Asiatic Society, 1899).

 

Macdonald, John, Memar Marqah. The Teaching of Marqah (2 vols., BZAW 84; Berlin: Töpelmann, 1963).

 

Rubinkiewicz, Ryszard, “Apocalypse of Abraham,” The Old Testament Pseudepigrapha (ed. J. H. Charlesworth; New York: Doubleday, 1985 [1983]) 1.681–705.

Template Design by SkinCorner