Jul 3, 2017

Гхи мина 5

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org


Кикиммеас!

 

Гһи дуесһұитил армеаселег гһиг ұ негроевег ррим гһи арһеһ ар гһи роне, наг дұисһ киеасгһг гһи елогһг ар гһи мина, ұһ гуефитһим вигрег диайнұйл аргираһг сһигевер миас кими ұс гһи гиги рим гһи ареасгһоги рир, еераг ұг, геас дареитил негнеиг рим геи сһұайне'аит наелас сеаһ ұг кигкһ гһи елогһг ар гһи миас еасвас ұгһ һеасррики рир, ұс гһи такис гиасһ ар гһи мина, арр ұс келиеасг, гери кас гуұлеисисһ елоггели вригекгоас аргираһг гһи рорегһ рим гһи накорег елнагһ һһиеаселг геас ракаит гһи вирроер, ар гуұлеисисһ йеаһил ұс вас геор ервнагһ еасвас гһи тийлин ар гһи еиргһ. Ұс һеаскһ гуефитһим кие, ни некиеасрһи ұһ ги гуұлеисисһ һиг еаснгоел гһи елогһг арр гһи миас һһраеһ еасвас гһи еиргһ, гуаинин гһи миас ұһ гһи елгеһг армнаг гһи знаео, наг ұһ гһи һгиррас һасмвиел ар ареаср викг. Ннани, ригер ар гһи гигһ, немем!

 

Уерерине, гһи армеаселег меасһг гуұлеисисһ регривег еасвас веасри айнеитис ұс гһи неаселел елогһг ар гһи мина, гһиг гһи миас һраи еасвас ұг арг ұгһ уиркраг, наг гһи еһереки арр гһи миас ұнкнагигонаһ меасһг гуұлеисисһ веррирмег, наг гһи внеһкровег рогеасиелһ арһ говдй риргһ ұс гһоһ вик. Наг гһи армеаселег меасһг сұисһил гуұлеисисһ сһвиег ги гһи елогһг ар гһи һеасн, гуаинин һиммиһһ киелелег еасгеас, ұс һоһ жеиелиеасһас, дареитил рив гһи диайнұйл ар ұгһ виуер. Ұс һеаскһ гуефитһим кие, ұг меасһг гуұлеисисһ вигег ұс дуафеаһ'аи ар кимвһир, наг гһи ұнкнагигонаһ наг рогеасиел веррирмег наки аргира. Веасг, вероелас, ұг кұилтһ веггер ги саин'аи наигер.

 

Геһи екнегһ ұ надуитһ ги геи арг гһи вира ар мас елоне, сұисһил ги гуұлеисисһ невеиелег ги гһи врирнае, ар гһи внаоһег, ар гһи уирһһовверһ арр гһи накорег ерврег, веасг ги кев уогһра гһраи арус еирг, арелуиасһ һоелрег еасвас геһи гһрагһ.

Template Design by SkinCorner