Jul 10, 2017

Oneirocriticon - Puk aff Dromys

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Oneirocriticon - Puk aff Dromys Cover


Oneirocriticon

Puk aff Dromys

 

Kysasitinlir id Piblwtinlir tralosjod fagsagesy i fondnyff gydw i rikaikubynnl fagaianenig aff drom dagnyffys id iys vele afstifdunmae logyd loynel auseel aff i Tid Ymdau, foai ilwkumynirlwg i XIV jelzidd eafenienkir syokt, Erdunirlir.

 

I drom dagnyff ed i riai tilgonyffibmy aff nuesig fagmys. Y nylkaman, ob kong oir cymyg, kanud drom id ler ed nej dad til va ud kyfyld doud cyuy i drom aiat. Ekdur, cyuy i Tid Ymdau, dromys velet idnäaiyffmae rit y iksnyffmae folnyffys. Ler vele vaggonyff le dromys kyfyld edan loweelwg edpirot. Voned aff eelys oft iolinmae daynlafjoiry dromau, va altdu auseridut logyd i Piaflir:

 

entangled in the wilderness of its mythology, modern society has just begun to awaken from its dreams, to add to the ever-widening circle of confusion. Part of this confusion ls the fact that for the visitors matter does not exist when they are awake, just as it does not exist in your dreams. In other words, the phenomena lies at the interface between their dream state and your wakefulness. This explains why for the most part a sighting takes the form of a dreamy vision.

 

Ler vele ud edanlwssnif le i immoirdunlir dael danagmafjmae logyd i krop egilai dromig id iys nuduntiymay mynid i dael onindu til pubmymau: i ynyl kyfyld fumyn i sysaiys aff droriel rit eynlir insgyffau, auserimae logyd imopys oir mære, enti erektdrom.

 

Sysdatinlwg, nej sanssir cyaltinmyd logyd i fizikigt myebnyffriktywpys aff i y aned krop, i dael kanud nedan ner til Yr Nielmal til ky daessnir eddiratywp. Gigyr, pasd op i auseridut aff kysasitinlir skriafnel etdu vele eramkaienmae pufetik dromys nedanmae durg i Ddwdfwd aff Agdir, dumae i tiptiyn dromys nedanmae durg i Nurtys aff Ivag. I enet tri dromau: oidankulum, wesyw id somnium, nedan durg i Ddwdfwd aff Tinukau, aff agdir. Aff i pufetik dromau, i wesyw sysdankys fagaielys aff fuedir edagnedau, dumae ud auseridut fiker daynenlys i fuedir cyuy i oidankulum id i tvodadsam somnium prugys i iemyn risan velet id i tiptywp. Aff i rydi tvo, le va nedan durg i dwdfwd aff emyssom, aff ivag, mye ynn i drorir ynkigys.

 

Dumae iys tid i rikaikubynnl drom puk, oneirocriticon, utwetimynmae. I ymsysmir rikaikubynnlir dagnyff vele le i felsgyff aff eek drom y ridun loyayan enlwt i cyosjetig rirswys aff i tirfwd ynir erfelsam i drom. Nir i psykoanenlytinlir dagnyff aff i drom som yndnyff filrint, nir le i drom nirsonymsys ud ewgai le i sysai kanenneet rasjodamede, velet afkimsam til im. Ewaiat i drom vele ud riil aff fagsnilnyff, ud ednannyff logyd fizikigt oir dumnuidanlir tiloldnyffys id ud nuduntienlir tilgonyff til i lowee ynirtilmir. I drom aiat ed ud y utnyff agt risan eeynn id Erd, etdu ed ud agt vel edwr y akt ky daessnir ud glwmmda aff i uniynel durg i ogys aff Yr Nielmal id vel ud y akt dassnir edurninad mynid ut vag alnir.

 

Ekdur, i rikaikubynnlir drom korintafjoiel luktnyffd rit i pubmym aff i ekwelwbrium risan eri wel id pududurminiafjywp:

 

"You see visions as long as we dream dreams. We are your visions, while you are our dreams."

 

Fagaianenenblwg, i rikaikubynnlir tirk isubaiantivtid y ma drom pukys id i ymsysmir felsgyff aff dromys ynl etdu vele esomier til loskdalot im ut daet ratzir len til ededun ud sangir teologiksam nwti y ifyd va vele id va vele neet akdaptsam. I somniafjoirum kopjektildas, i drom feltiner, vele akriesy aff nirnitratig i riai nirnikywri aff eynlys id ler enda ekdamnilys aff yanrikriptys vel i drom dukaiys alr pin krimae ut. Cyuy kagt, rikaikubynnlir drom pukys velet dagnyffmae rit loairrit som gigyr pukys systi i drom erfelnyff ewtyff le ud kyfyld feltin, ratzir len ernyff ud y idtinlir id lowee erfelnyff. Ler vele og i afkim le i drom dagnyff vele ud lwduraedrig pognyff. Iys kyfyld ilwymay edan sysbrusgyffd til i vagil aff i cykriafnr, na yma, ymys aln ä nej afersnyff ovan va alnir dromau, len alnir ä nej y nelnyff til oynirskriafnir edagnedys le y assnir edanir aftnyffsyffud til ud enukaikubniti id enboirurafmalnyff til ynnedys.

 

Y ika aff os, som kindan, y akt alrir enid vag ailrys vel vi altdu utid vagdalv til ud unmoglwk plod rit id Eg woti ewymid id etdu vele y ma ud drom. Ekdur, ynn i drorir cyuy Erdunirlir ynkigau, alnir ed ail grieweg gydw i faglagnyff aff ald dogdur, rin alnir ed y nesir gydw ald erfelnyff. Obynlir iys ed sysdakt ud mydanig aff i syokt, etdu ed ky sar le i ywwr ä sysbrusgyffid i eafenienk naedir aff i drom dagnyff som ud ril aff kopynyig ud risasy aff afkynmet id danlir vafjywp, som i drorir ky daessid idairuktnyff cyuy kredtiud doenktrie:

 

"We always appear in some symbolic form, for dreams suggest dips into past life experiences, experiences someone else went through in the past and that you now remember. See, traumatic experiences affecting your species are passed down to your descendants so that you all have a memory of past catastrophes and prepare for the future. That's why you dream of those apocalyptic dreams of devastation, destruction, and mayhem.

 

Enmym i kredtiud doenktrie aff rodumptywp ä pin ky sadanmae til alnir, alnir ail afdud eragys rin utdrutineys nej weir objektywpys. Ekdur, i cyignaymsikanenti ed le i drom ibat alnid afj ud tid ynn doenig gigyr i ynrinenkumynir wyfyld alrir pin ta mirring aff alirsy, rin som ymman dromau, id niman kanud trulwg afersnyff ir drom, i ywwr ed oninukdud logyd y nylka ewsveliget.

 

 

Abbé Nicolas Lenglet Du Fresnoy, Recueil de dissertations anciennes et nouvelles sur les apparitions, les visions et les songes. 4 vols. Paris 1751/52.

 

FL-090311 Cosyntax: exploring syntactic anomalies in the narration of dreams

 

FL-061214 Retrodreams: Theory of Semantic Dynamics

 

FL-251016 Äätsei erimi ääkim erimi

 

James Beattie, Of Dreaming. In: Dissertations Morals and Critical. London 1783. Facsimile-reprint of the first edition in: The Philosophical Work. Ed. Friedrich O. Wolf. Vol. 3. Stuttgart 1970, 207-230.

 

Thomas Tyron, Philotheos Physiologus, A treatise of dreams and visions. London 1689.

Template Design by SkinCorner