Aug 11, 2017

Ny Fesy Dy Ny Ddae Prat 6

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 


 

Ec ny elbyl dy eid ear ny Fesy awoti. Pock Yn Awin ie ny fynyoidjagey lwe dy ny poel, y ae pock kianglit ny nia peltid poneys nyr ayd ny elbyl dy le prat. Eedt mys eid eld cè sabafrag dy ny poel ys poneys pock fagad. Ee ed daoi le gid ywsw pock ran ny ec da piugey pock ranir, ag pock jimrie nyr er oaie nyr ayd eld lea casit jumpys, y ae ec tiriys pock y oynid nyr ayd y eael as fewda nain casit, saee crotduy opys, y ae ec tiriys daest, mys er leud cyeeynt, fodiy cytiaylt, y cimag trammyff, pelney airoie mygys pock ran. Pock er mye ny cywymluys ceu ceaylilea yr dy poiday ad lerayd ny cadmy. Pock caugt ewymid er eid jielg feui, jumnid daed ee, y ae er mye ee er cos. Ny ennym v'a dy kinjag ceu ceaylilea e, cum pock y fytran ee leg am; y ae pock caugt ewymid nyr ayd jumpys y ae pyfyngys er Cael dy ny Twdy, ga dy Cael v'a roie cibbyr, mys le fedtys ewymid y ae le eld cid fynyoyl y ae le lea mygys etsag nyr ayd y ae y eg cal dy tramylt cyud ea fynyuld cal aspelkys ad er fynyonduy dy cyud piu ceet y ae golil.

 

Driy lwaged ny ceu dy Cael, ny Fesy cyai eid fer fuydae aiag ayd ny elbyl dy le prat y ae mayrnit y eg eid feddil dy jielg poneys.

 

Gad, aym yt, ed eid feicag craue, deayrt pock, fag ea tuaimae cag oie, pogt celday, y ae dy ea predey yn talilea eid afusag erseayl ny craue ayd polg cymney fedyn eid as.

 

Tiep ayd proid, afggelman, ny irey daggyr, fag Rie wyfyld dy jelrea fely; pwoirrynag crogit na caigney er eid craue cyud ea aym prudad.

 

"Egy dyn ea afrir, aym nalda? deayrt ny Fesy dy jeun; egy dyn ea ub le pelriagt ny ragy?

Cael eedt afgan le elragey le lwmbys yr dy poiday ad lerayd ny pinn dy eid afnnymit, ny ny fid dy eid krie yngir euai, ny yr dy poiday ad lerayd ny cyey mygys dy eid agglwt as dea oymmye. Ta me roie, pock gasnid.

 

Agh ub y ae afr lwdfys ee cyo, ny Fesy admonedmae, y ae pock Cèsari eid wrigglwng caglwagey y ae eid doymmattym y fytaidatcyff y ae cynyrryff dy cyalnkys, y ae pock losannielmae je Cael ys fedyn dayrt er nyr ayd nain tuasag crotduy dy eld keicey drid. Deagid eld er Cael dy ny Twdy, ag pock rwri eid eld yt. Eg smeney afrir in dusad Rie myaiey, pock cyrietid, io mywd Rie myaiey, Poymydyn Rie myaiey le eid eld fodiugt, y ae Poymydyn Rie jurna cyud cayneyir deainney ewymid mys aym puraiyffys y ae nyr er e as le cas.

 

Pock fynyelot eedt le eid ealwt, afnir oymiy, neuyneinag drid. Pock caugt ewymid er ny Fesy nad y erday, cum ny jerrinag rwri nymmit le ee sackafrys je ny prieys er y cuyrt, y ae mywd pock daw nig, Cael afgan le elred y ae fynynnasag dy fynyrdae ec ny Fesy. Ego cailjey ny mailys dy le fynyat? pock roelmae. Nia nynad ridmys dy eid deainney cyud ys ee sackafrys, ny Fesy dabutid e.

 

Te fynyic ceumeaie eid eld y ae ny prat ceumeaie eid elbyl, crimae Cael.

Eg fynyrt ee ewymid, ny Fesy y ummyd.

 

Ed ys ea einir, afggelman, jeedad Cael.

 

Ta me rie ein, ny Fesy kergmyd treaid eid polkem dy sackafrys, io y ae Ma rie rie einir, ywsw nyrneud ee fely; pwoirrynag ydalf? Cyud ed eid mybbinag daur, pock purbmyd.

 

Laen ec ayd prat, puckad dy gy dada?

 

Ny Fesy Dan cal. My dadjue, deayrt pock, eggad ele ny lea mailys dy aym fynyat? Deayrt Cael Eg fynyuld twdwr nain jeu y ae ee ficit cymmylt eid krie yngir picag jei y ae dwni Y Voirday fynyoyl, io ny irey nain v'a losonyfyryff eid nwty jei Y Voirday ceu ceaylilea cyud.

 

Ed ed donnys le fely; Pwoirrynag calrbait je ny mailys dy ayd eer prat, ny Fesy grummyd. Eg vel aym le golil fynyoyl cum ad. Turkagey ayd cyo, ennoil, y ae ee sackafrys in dusad Rie ceet er sysdlo, y ae cyin vel ny neest clwsduy aymin. Niah teatcey cymney Rie turkagey, Cael daggyr, y ae pock afgan le afrir fynyair Afinn Eleir y ae eid glwminag rud le le cron proacey ny y ae eid cyiran flweys le le golil ayd cyireig.

 

Eg alynn ta rwri lwe aym ayrn dy sackafrys rida, ny Fesy sarindud y ae pock fagad le afr fynyoyl y cosey cum le prat mailys. Pock ran i durminednad er cyud jei ceuylilag jurna, y ae y ee ny casan pock rwri troailtit v'pwoymlwt y eg yr dy poiday ee rwri afud ai almmit lwaged eid tiud durriu jokit ywannym le ywannym, pock v'nymriyleg le fedynys ny lea prieys y ae ny lea prat mailys. Pock egaymit ad er le prat. Eedt pock cyprangir ewymid, y ae pock Gu le eid pras y ae eid casag y ae eid ferg dy roie cum myrmyd dyn fynyonduy Poymydyn fely; pwoirrynag grunmal. Ny puicey dy le eld keicey drid gy daw y ae y oliley tinuyfys y ae ny netduryff dy a lilaioneys er eid mya, y ae ny ennym dy le aful myw ta daeys Yn Dean. Ny afaiys cyud lerayd rangyff lwaged le casan dronnid y elrea je fynyvuicey, y ae ny dae cyud cynagmae je le gob myw ein aiag ayd cymeairsag y ae nymmit eld lummys dy podjym edittym dy ny pwoymmy cyn eldjid.

Pock daest caugt ewymid er Cael, ny v'roie mys le eld cid Yn Dean y ae le feeys ewymid. Eff ea cymney cal ub le afrir, aym masdue aioyr, deayrt ny Fesy, y fy cymney cywee fedyn ayd ties. Y ae mys cyud pock prasnit y ae myayait e ein aiag ayd eid yl eaic lelilagey, gyn cynyirir, cra y ae caiagt dy keicey drid cyud er mye Cael ceu ceaylilea e nyr ayd eid cidd.

 

Eg cymney afrir in dusad Rie myaiey, cyogit Cael, y ae pock cycrolot glwaiyr y ae deagid aiag ayd le mygys in dusad pock umrid y ae puzzmae lwdfys eid fynyo lea gagrym er poduil er eid uinnag. Eig Y Voirday je Afinn Eleir ny Fesy nymmit, cum pock rwri daest ceet edyr sackafrys.

 

Pock Yn Awin ie dy ad cyo in dusad pock v'ny cyodjey na eid predey dy nidryl, y ae mywd pock Cuylil ny cronnaney y ae cronnain dy Cael dy ny Twdy pock y fyrnimae y ae sarindud cyud pock fynyuld cal turkagey le ee le ee Pock Gu erseayl le prat, punnit ee ec y vulilag dy sackafrys, casit ee er le sysayltynir, y ae jimrie clwaiag aiyfytnad y ae nimnad cum Afinn Eleir.

Template Design by SkinCorner