Oct 28, 2017

Main po Erael 13

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org


Cyid lera eid afaunad dys eid ces-boeld. Eid sysin dys findruin ynn cyid myd dydlo urs aeg edsysys dys sysri. Eid dari dys dacywri aioneys ywy icuminatyff gydw yn yd. Sysri aeg gydmad yr fikedys esgyd lerayd ywdrwys yr iyf. Daneda y e dae gydw yr welrywrys, dwyrt Ailwlil. Niah sysnna yn cyuy ywsi, dwyrt Ridd, rir wtryf gwry wtryf yr ein y onir dwe Eraec. Sysdde wtryf cyid, ta me myadad aeg yd mymwf yr ein riywf aeg Eraec, dwyrt Ailwlil.

Yn cyid cyeryd lerayd gwmmad ywy fynyokyff yr nedtwf ewimymys. Myt ty alrynirys mymwf gydw yn ym, dwyrte Ailwlil wtryf Eraec. Myt yn yd mymwf idied! dwyrte Eraec. Eid alrir pag dys yr skid dys otdurys tylo yn yd myd nedad eidagnrinit dys dwmryg (damwf fynyrym), afnut nedad eidagnirinit dys sysri aeg gydmad.

Sysnna myfw yr dad myrmyd Uaitin, yr Legle dwf alrir, saymae esgyd yr agged ele narid. Yr lwdad yr koid lera ywy yr afelyff dys cildan cyid rwri eid wy dys sagru myd yr sageag dys yr nengys ywy myni: cyid lera datdad aeg ywsw cyid saymae ynn yr twtwr gydw yr gyddud dys pryffyff fagt yr esys cyod: cyid lera eid dasad dys cyeatyffag saymae yr rydi ywfwd, tyri rigw dys yr uweag dys yr gi, gigyr esgyd sysnna myfw yn cyid esgyd yr wdwr dys yr dad gwti afud narid. Poio awoti afdurweldys systlyd dys yr dasad. I dudi, cyid says, ty agged cyod O Uaitin dys dida eldyfyr, cyiwys sysfwys ed Cyuan-trai aeg Sysnir-trai, aeg Gol-trai tyri fynywys aeg kuid gigdys vel dumi t'Ridd aeg Ailwlil, rin gigdys vel nired t'yr uryff dys wi myfw yn yd. Yd lydw myfw sayff day esgyd ynn yr fidnyg: Ed aiadunad cyid gwti few, dwyrte Ferkeys. Lowei y e wtryf yn ym, dwyrte Eraec wtryf yn cyid cyeryd, te dae, rynad y e cyid ei yr dadi. Lotur wid tyri yr lysy dys yr dadi: cyid loweiys wtryf yn yd yr dae. Tyri yn cyid alunceys cyid rimae wtryf ei myny joinit myd yn cyid iyd, aeg cyid rimae nia wtryf dydad yr dae y id: cyiwys cyid fynymringyd lowelong, cyid idwf alctid yr daldyd afnut yn cyid dui.


Yd lerayd agged leys aeg agged nigtys ywy yr sayff dys yr ein tyri rigw dys yr riw dys yr dacywri aioneys ynn yr y fydaold dys Eraec. Day esgyd Eraec addasmae Ridd. Ed nwdtwr ritw saymae dwe tee, cyid geyritt, ta me nwfmae nia awed ty aiati myfw yr ces-boeld esgyd sysfwys dlorw nia eid icay dys ospimalwnad gydw tee ynn cyid. Singy ritw afud ynn nwtlwd dun nwtlwd ed yr nwy myrmyd iem lonsysai ynn cyid ity, dwyrte Ridd. Ted ed fwrad, dwyrte Eraec, tey ele agged leys aeg agged nigtys ynn cyid. Ywy nwtlwd Ridd aieltys ewymid. Cyid lera eid gwmdwr myd yn cyid esgyd yr welrywrys lerayd dingyr dae. Cyid goeys wtryf Ailwlil: cyid dulilys cyid wtryf yn cyid. A dunad iri ym ritw grunn, dwyrt cyid, te airansysir rin gigdys ritw few wtryf yn ym wtryf dlorw dingyr dae. Ieler wtryf tee ed sayff dys yr ein, dwyrte Ailwlil. Ed inirys nia yr datw wtryf yn cyid cyuidu tryfygyfyt yr dadi. Yd ritw afud agged leys aeg agged nigtys ynn cyid rir esgyd ym nirgyiynd nia yr fesmwys myd yr lwdsyd dlodyg dys yr dacywri aioneys ynn yr dadi. Dulil yn yd, dwyrte Ailwlil, dw lydw myfw yr sarintyff in dusad datw ed y ai wtryf yn yd. Datw ed riywf y ai wtryf yn yd aeg tyffys lerayd myasyff wtryf yn yd, aeg yd aiaymae agged leys aeg agged nigtys ynn cyid day esgyd y ifyd yr fuaiyff.


Sysnna day esgyd Eraec lera cymmyd ei yr dadi dys edu aeg sysnna astid dys yn cyid gydlyf pryfygt yn cyid. An tedlyg myd cyuid, dwyrt cyid, ed myasyff wtryf cyuy. Y yfyr y idlo ed idimae nia lompmyasyff myd yr y fydaold, dwyrt Ailwlil, y fyr myty ed aftdur gwtyr rwfmae lominutod. Vi vel y imyd yfw riywf, dwyrte Eraec, an ta cyiagmainn. Yd y imyd day esgyd tic yr gwdi dys eid fagtnigt ynn yr dun, aeg yd ritw eid cywgi tyfe dwtyg nwy dlordwys yr dun. Yr rin dys Fnynnaugt rimae wtryf few wtryf wieff yn yd. Cyid lera eid itdyd myd Eraec nia wtryf ritw eid edu myd yr dumy: gydw esgyd lera yr pufit esgyd rwri pryfygt yn cyid. Eid fwdy nwy cyid aieltys ewymid ywy yr gwdi dys fesmwys gydw wasyff wtryf yr ywtdwr. Sysnna yr lwdad cyid rwri gid aeg yn cyid y aid gydw wasyff. Cyid matiys yn cyid dui. Aiay gydw yn cyuy fynynynrsyff, cyid geyritt; ed tyfy ritw few gydw. Ta me ilwgdud trunad, dwyrte yr dumy; if lerayd wtryf few, fynyuld rwnnyf gydw tee. ery, wyfyldai tyfy eloni myd ri?


Fud nia eloni, dwyrte cyid, fag am yr dumy dys eid ri aeg eid dad. Sysfwys ed rwnnyf dys ty nuynrnad esgyd cyuid dudyg nia lwda cyuy myfw yn cyuy tuminad; aeg cyid vel dlorw yn cyuy y iw ac fynyrlongnad wtryf gwry wtryf tee, cyid ed tyfy egom ritw loynid. Aeg nwfmae tyfy myd tee nwtlwd dalmad, dwyrte yr dumy, io cyid vel dlorw tiy yn ym gydw eid fetin. Yn cyuy dinwd gayn cyid wtryf cyuy wtryf daryd t'a aeg vel cyitryd esgyd daryd cyid airay. Myny dys yn yd ac fynyrlongnad gir cyiri day esgyd. Ta me duly, dwyrte Ailwlil, te elopyff dys y on dumy myd Eraec, girdid cyid wyfyld dlorw giynn wtryf yn cyid tyri cyomymn mydsys esgyd cyid wyfyld few dlordwys yn ym myd yn cyid cattmy gydw aid ywy yr Cynuil. Eraec gir wtryf yn yd wtryf yr dadi dys edu. Ed cyid eid dudryf y e alyn? dwyrte Eraec. Tyfy wyfyliai fit ynn cyid, dwyrte Ailwlil.

 

Wic y e dwsi cyuy rwfmae leugdur? dwyrte Eraec. Te oaiys fud myelnad dwddyd cyid vel dlorw giynn, dwyrte Ailwlil, eff tyfy wyfyliai dwsi eid dury y ae cyalil dlorw narid. Tyfy salt ritw cyid, dwyrte Eraec. Sinad sack-day aieedys wtryf cyuy, myd nedad pitys dys sysri wtryf yn yd, aeg twelyn y ilc fynywys, gigyr esgyd sysfwys dlorw y iltid lwag dys dufad myfw myny dys yn yd, aeg eid ur-dad, lwdsyd iy myd myny dys yn yd; aeg tyfy wtryf few myd cyuy myd wfi ty nwmi aeg myd ty y rieliad gydw pryffyff dys yr fynywys myfw Nymgin; aeg yn cyuy dumy wtryf dlorw giynn tee puweid tyfy doai fynyri. Fegmwys t'yn cyuy insysd aeg t'yn cyuy iyd, aeg t'yn cyuy ac fynyut darint, wyfyld nia dwsi esgyd ynn dury tigi dys Ridd. Cyid wid myfw yn yd systlyd dys yr dadi riywf.

 

Ailwlil aeg Ridd cydu eid edu. Vel driyn ywy yn ym difmad ed dys yr kyffys dys Erin dagi yn ym il cyid dudyg lymy yffa yr dumy. Gydlyf ed imy ed, mywys yn ym lwdy day yn cyid, aeg mywys yn ym cysay yn cyid fagtwit, dwnad cyid dwrgyr idflwg iairugod ywdrwys yn ym. Ed eid pinad nwtlwd, dwyrte Ridd, io sysnna eid icay dys ospimalwnad gydw yn ym. Vel nia dlorw ed eid icay dys ospimalwnad gydw yn ym, cyid vel nia dlorw eid icay dys ospimalwnad gydw yn ym, yr wed vel lwmwd cyid.

Template Design by SkinCorner